ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          


 17 березня 2009 р.                                                                                    

№ 45/120  


Вищий господарський суд України у складі  колегії суддів:

Плюшка І.А. - головуючого,

Бернацької Ж. О.,

Разводової С.С.

розглянувши у відкритому

судовому засіданні касаційну

скаргу           Відкритого акціонерного товариства "Готельний комплекс "Русь"

на рішення             господарського суду міста Києва від 08.05.2008 року

у справі           45/120

господарського суду          міста Києва

за позовом          Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Маслав Лімітед"

до          Товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл"

треті особи           1. Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Русь"

          2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Місто слави"

          3. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Баніта Лімітед"

про          визнання недійсними рішень загальних зборів


за участю представників у засіданні 17.03.2009 року:


позивача -          Пономарьов Л.О.

відповідача -           не з'явився

третіх осіб -          1.           Федоренко І. Л.

                    Присанюк О.В.

                    Заболотний В. І. –директор

          2. не з'явився

          3. Пономарьов Л.О.Ухвалою Вищого господарського суду України від 02 лютого 2009 року касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Готельний комплекс "Русь" на рішення господарського суду міста Києва прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 17 лютого 2009 року.

16 лютого 2009 року касатором заявлено заяву про відвід колегії суддів Плюшка І.А., Разводової С.С., Самусенко С.С.

Розпорядженням заступника Голови Вищого господарського суду України від 17 лютого 2009 року у зв'язку з відпусткою судді Самусенко С.С. сформовано колегію суддів у складі Плюшка І.А., Бернацької Ж.О., Разводової С.С.

У судовому засіданні 17 лютого 2009 року суддя доповідач повідомив сторони про поданий раніше, а саме 16 лютого 2009 року відвід, однак представники Відкритого акціонерного товариства "Готельний комплекс "Русь" заявили клопотання про розгляд справи по суті та надали судовій колегії заяву про залишення без розгляду заяви про відвід колегії суддів у справі № 45/120 поданої 16.02.2009 року.

Судовою колегією розпочато розгляд касаційної скарги та закінчено слухання справи 17 лютого 2009 року.

У судовому засіданні 17 лютого 2009 року оголошено перерву до 03 березня 2009 року, та 03 березня 2009 року продовжено перерву до 17 березня 2009 року у порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України для підготовки та оголошення резолютивної частини та повного тексту постанови. Про що було відомо учасникам процесу, які поставили свої відповідні підписи на ухвалі Вищого господарського суду України від 02 лютого 2009 року.

ВСТАНОВИВ:


У квітні 2008 року Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Маслав Лімітед" звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл", Відкритого акціонерного товариство "Готельний комплекс "Русь",  Товариства з обмеженою відповідальністю "Місто слави" за участю третьої особи Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Баніта Лімітед" про визнання недійсними рішень загальних зборів.


Рішенням господарського суду міста Києва від 08.05.2008 року (суддя Балац С.В.) позов задоволено повністю, визнано недійсними рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл"  оформлені протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл" від 18.08.2005 № 28, визнано недійсною редакцію статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл" затверджену протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл" від 18.08.2005 № 28.

Не погодившись з зазначеним рішенням Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Русь" звернулось з касаційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Києва скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Вимоги касаційної скарги Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Русь" обґрунтовує тим, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, що викладені в п.1 Постанови від 29.12.1976 року № 11 “Про судове рішення”, рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Обґрунтованим визнається рішення, в якому повністю відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

Рішення місцевого суду відповідає зазначеним вимогам, оскільки ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Вирішуючи спір по суті заявлених вимог, господарський суд міста Києва встановив, що у відповідності до п. 1.2., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4 статуту ТОВ "Русь Інтернешнл" (відповідача 1), зареєстрованого 08 грудня 2004 року, учасниками останнього є відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс Русь" (третя особа 1) з часткою 40,386 % статутного капіталу товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю "Місто слави" (третя особа 2) з часткою 32,766 % статутного капіталу товариства, приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Маслав Лімітед" (позивач) з часткою 13,424 % статутного капіталу товариства, приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Баніта Лімітед" (третя особа 3) з часткою 13,424 % статутного капіталу товариства.

Згідно пункту 10.4.2. статуту ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08 грудня 2004 року, з питань внесення змін до статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники товариства, що володіють не менше як 3/4 загальної кількості голосів учасників товариства.

18 серпня 2005 року відбулися загальні збори учасників відповідача, на яких були присутні третя особа 1 та третя особа 2, позивач та третя особа 3 були відсутні.

На зазначених зборах були присутні учасники, що мали 73,152 % голосів в цілому.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників відповідача від 18 серпня 2005 року № 28 на розгляд загальних зборів було винесено наступний порядок денний:

"1. Про зменшення статутного фонду товариства;

2. Про приведення статуту товариства у відповідність з діючим законодавством;

3. Про затвердження змін та доповнень до статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції;

4. Уповноважити генерального директора здійснити всіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації статуту в новій редакції;

5. Надання згоди генеральному директору товариства на укладання договорів від імені товариства на суму, що перевищує 200000, 00 грн."

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників відповідача від 18 серпня 2005 року  № 28 загальними зборами прийнято наступні рішення:

виключити із складу внеску компанії "Маслав Лімітед" до статутного капіталу товариства пакет акцій, у кількості 38868 шт., емітованих «Хорнінгтон Ентерпрайзес Лімітед»(HORNINGTON  ENTERPRISES LIMITED) на суму 15128664,49 грн., які фактично не були внесені до статутного капіталу і не отримані у власність товариства; та зменшити частку компанії "Маслав Лімітед"' у статутному капіталі товариства на суму 15128664,49 грн. (п'ятнадцять мільйонів сто двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 49 коп.). Визначити частку компанії "Маслав Лімітед" у статутному капіталі товариства, відповідно до вартості фактично здійсненого майнового внеску у розмірі 874835,51 грн. (вісімсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять гривень 51 коп.), що становить 0,96 % статутного капіталу товариства;

виключити із складу внеску компанії "Баніта Лімітед" до статутного капіталу товариства пакет акцій, у кількості 39000 шт. емітованих «Хорнінгтон Ентерпрайзес Лімітед»(HORNINGTON  ENTERPRISES LIMITED) на суму 12935202,61 грн., які фактично не були внесені до статутного капіталу і не отримані у власність товариства; та зменшити частку компанії "Баніта  Лімітед" у статутному капіталі товариства на суму 12935202,61 грн. (дванадцять мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч двісті дві гривні 61 коп.). Визначити частку компанії "Баніта Лімітед" до статутного капіталі товариства, відповідно до вартості фактично здійсненого майнового внеску, у розмірі 3068297,39 грн. (три мільйони шістдесят вісім тисяч двісті дев'яносто сім гривень 39 коп.), що становить 3,37% статутного капіталу товариства;

- зменшити розмір статутного капіталу товариства відповідно до вимог статті 144 Цивільного кодексу України, до суми 91154379,90 грн. (дев'яносто один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят дев'ять гривень                  90 коп.) шляхом зменшення розмірів часток компаній "Маслав Лімітед" та "'Баніта Лімітед", якими не здійснено свої внески у повному обсязі.

- затвердити наступний розмір та порядок розподілу часток між учасниками Товариства:

Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Русь", Україна - 48148257 (сорок вісім мільйонів сто сорок вісім тисяч двісті п'ятдесят сім) грн., що за фіксованим учасниками курсом складає 9025823,47 доларів США (дев'ять мільйонів двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять три цілих сорок сім сотих долари США), що становить 52,82 % (п'ятдесят два цілих вісімдесят дві соті відсотка) статутного капіталу товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Місто слави", Україна -                39062990 (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто) гривень, що за фіксованим учасниками курсом складає 7322708,53 доларів США (сім мільйонів триста двадцять дві тисячі сімсот вісім цілих п'ятдесят три сотих доларів США), що становить 42,85 % (сорок два цілих вісімдесят п'ять сотих відсотка) статутного капіталу товариства.

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Маслав Лімітед" (MASLAV LIMITED). Великобританія, - 874835,51 грн. (вісімсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять гривень 51 коп.), що становить 0,96 % (нуль цілих дев'яносто шість сотих відсотка) статутного капіталу товариства.

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Баніта Лімітед" (BANITA LIMITED), Великобританія - 3068297 грн. 39 коп. (три мільйона шістдесят вісім тисяч двісті дев'яносто сім грн. 39 коп.), що становить 3,37 % (три цілих тридцять сім сотих відсотка) статутного капіталу товариства.

- привести у відповідність до Закону України "Про господарські товариства" статут товариства.

- затвердити статут товариства у новій редакції.

- уповноважити Генерального директора здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

- погодити укладення товариством наступних договорів:

Договір № 01/04/05 від 01 квітня 2005 року з виробничо-комерційним підприємством  "Різон", на суму 208000,00 грн.

Договір № 01/04-05К від 01 квітня 2005 року з ПП "Будівельна компанія „Олександрія" на суму 660000,00 грн.

Договір № 07/06/05 від 07 червня 2005 року з виробничо-комерційним підприємством  "Різон" на суму 600000,00 грн.

4) Договір від 01/08/05 з компанією "Фарт Плюс" на виконання будівельно-ремонтних робіт.

Позивач звернувся до відповідача з листом від 12 лютого 2007 року, в якому просив повідомити про те, чи вносились які-небудь зміни до установчих документів.

Листом від 20 лютого 2007 року відповідач повідомив позивача про те, що 18 серпня 2005 року ТОВ "Русь Інтернешнл" було проведено загальні збори учасників без участі позивача та надіслав позивачеві копію протоколу від 18 серпня 2005 року № 28 та копію статуту ТОВ "Русь Інтернешнл" затверджену протоколом від 18 серпня 2005 року № 28.

Листом від 26 лютого 2007 року позивач просив відповідача повідомити про те, хто з учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" приймав участь у вказаних загальних зборах та яким чином повідомлялися учасники про проведення зазнаних загальних зборів.

Відповідач листом від 07 березня 2007 року повідомив позивача, про те що загальні збори проведені без участі представника позивача та третьої особи 3. Також в зазначеному листі позивача зазначено, що про час, дату та порядок денний загальних зборів всіх учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" було повідомлено належним чином.

Спір виник в наслідок того, що позивач вважає що грубо порушено порядок скликання та проведення загальних зборів учасників ТОВ "Русь Інтернешнл", що відбулися 18 серпня 2005 року, в наслідок чого порушено права позивача.

Позивач є учасником ТОВ "Русь Інтернешнл" (відповідача) з часткою 13,424 % статутного капіталу, що підтверджується належним чином засвідченою копією статуту ТОВ "Русь Інтернешнл, зареєстрованого 08 грудня 2004 року.

З 01 січня 2004 року набули чинності Цивільний та Господарський кодекси України.

Виходячи з змісту ст.ст. 58, 61 Закону України "Про господарські товариства", ст. 145 Цивільного кодексу України, ст. 167 Господарського кодексу України дотримання встановлених законодавством вимог до порядку скликання загальних зборів учасників забезпечує учасникам можливість реалізувати своє право на участь та здійснення учасниками своїх прав щодо управління товариством.

Відповідно до частини 5 статті 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Статутом ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованим 08 грудня 2004 року, передбачено, що учасники повідомляються про проведення зборів учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного (п.10.1.1. статуту ТОВ "Русь Інтернешнл" в редакції, зареєстрованій 08 грудня 2004 року).

Отже, відповідач для дотримання порядку скликання загальних зборів учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" зобов'язаний був, зокрема, у строк не менш як за 30 днів до дня скликання загальних зборів повідомити про час, день, місце та порядок денний загальних зборів, що мало б забезпечити можливість учасникам реалізувати свої корпоративні права.

Доказів про повідомлення кого-небудь з учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" про скликання загальних зборів на 18 серпня 2005 року суду першої інстанції при розгляді справи по суті не надано, та не повідомлено про існування таких доказів. Тому, твердження відповідача та третьої особи 1 про належне повідомлення всіх учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" не доведено. Більш того, надання таких доказів суд вимагав у відповідача ухвалою про порушення провадження у справі і в судовому засіданні представник відповідача пояснив, що таких доказів немає.

Таким чином, відповідач порушив порядок скликання загальних зборів, що привело до порушення ним прав позивача та третьої особи 3 на участь в управлінні товариством.

Щодо прийняття на загальних зборах учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" рішень, які не були включені до порядку денного.

Як вбачається з порядку денного загальних зборів учасників ТОВ "Русь Інтернешнл", то питанням № 1 було "1. Про зменшення статутного фонду товариства".

Зменшення статутного фонду (капіталу) товариства полягає у зменшенні розміру статутного фонду (капіталу) у грошовому виразі саме товариства, в наслідок чого можуть зменшуватися частки всіх, або окремих учасників товариства.

Проте, як вбачається з протоколу загальних зборів учасників відповідача від 18 серпня 2005 року № 28, загальні збори виключили із складу внесків учасників частину внесків компанії "Маслав Лімітед" та компанії "Баніта Лімітед", і вже як наслідок такого виключення, зменшили розмір статутного фонду (капіталу).

Враховуючи те, що до порядку денного не було включено питання про виключення з складу внесків учасників частину внесків компанії "Маслав Лімітед" та компанії "Баніта Лімітед", то прийняття рішення з цього питання не може вважатися правомірним.

Крім того, згідно частини 5 статті 144 Цивільного кодексу України зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Судом першої інстанції зазначено, що з матеріалів справи не вбачається, що таке повідомлення мало місце, отже питання порядку денного про зменшення розміру статутного капіталу було прийнято з порушенням норм законодавства України.

Твердження відповідача та третьої особи І про те, що загальні збори учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" мали право згідно ч.5 ст.61 Закону України "Про господарські товариства" приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, оскільки всі учасники, присутніх на зборах, надали на це згоду, судом відхиляються виходячи з наступного.

Нормою ч.5 ст.61 Закону України "Про господарські товариства" передбачено порядок скликання загальних зборів товариства, права учасників товариства та в останньому реченні зазначено про те, що з питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Отже, норма про право загальних зборів приймати рішення з питань, не включених до порядку денного за згодою всіх учасників, присутніх на зборах може застосовуватися лише у випадку дотримання, встановленого законодавством України, порядку скликання загальних зборів, з урахуванням того, що учасники обізнані про проведення загальних зборів. Враховуючи те, що, як встановлено вище, порядок скликання загальних зборів, що мали місце 18 серпня 2005 року, порушено, чим знехтувано правами не повідомлених учасників, то прийняття рішень на загальних зборах які не були включені до порядку денного не може вважатися законним навіть за умови згоди присутніх учасників.

Таким чином позивачем належним чином доведено факт порушення порядку прийняття рішень загальними зборами, а саме прийняття на загальних зборах учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" рішень, які не були включені до порядку денного, оскільки порядок денний не містив вказівку на прийняття рішення про виключення із складу внесків учасників частину внесків компанії "Маслав Лімітед" та компанії "Баніта Лімітед".

Щодо порушення порядку внесення змін до статуту ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08 грудня 2004 року, зокрема недостатність кількості голосів присутніх на загальних зборах учасників для прийняття рішень про внесення змін до статуту товариства.

Згідно норми статті 59 Закону України "Про господарські товариства"         (в редакції від 07.03.2002) з питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, зокрема, внесення змін до статуту товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Відповідно до абз. 2 ч.2 ст.98 Цивільного кодексу України рішення про внесення змін до статуту товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

Оскільки, кожною з цих норм передбачено вимоги до рішення загальних зборів про внесення змін до статуту, то діє загальний принцип –застосуванню  підлягає норма, що прийнята пізніше, тобто підлягає застосуванню абз. 2 ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України.

Нормами статті 88 Господарського кодексу України, статті 117 Цивільного кодексу України на учасників господарського товариства покладено обов'язок додержуватися установчого документа товариства, в даному випадку статуту.

А згідно вимог пункту 10.4.2. статуту ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08.12.2004 року, з питань внесення змін до статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники товариства, що володіють не менше як 3/4 загальної кількості голосів учасників товариства.

Отже, рішення загальних зборів про внесення змін до статуту згідно статті 88 Господарського кодексу України, статті 117 Цивільного кодексу України повинно прийматися в порядку передбаченому Цивільним кодексом України та статутом ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08.12.2004 року, зокрема таке рішення може бути прийнято, якщо за нього проголосують учасники товариства, що володіють не менше як 3/4 загальної кількості голосів учасників товариства, що становить не менше 75% загальної кількості голосів учасників товариства.

Оскільки, за внесення змін до статуту ТОВ "Русь Інтернешнл" проголосували учасники товариства, що володіють не менше як 73,152 % загальної кількості голосів учасників товариства, що менше ніж передбачено Цивільним кодексом України та статутом ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08.12.2004 року, то відповідачем порушено порядок прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства.

Судом першої інстанції відхилено і твердження відповідача та третьої особи 1 про те, що загальні збори учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" мали право згідно частини 2 статті 59 Закону України "Про господарські товариства" приймати рішення про внесення змін до статуту товариства, оскільки за таке рішення проголосували учасники, що володіють в сукупності більш як 50 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства, виходячи з наступного.

Як зазначено вище, нормою частини 2 статті 59 Закону України "Про господарські товариства" та нормою абзацу 2 частини 2 статті 98 Цивільного кодексу України врегульовано одні і ті ж саме відносини - порядок прийняття рішення загальними зборами про внесення змін до статуту товариства. Тому підлягає застосуванню та норма яка прийнята пізніше та міститься в нормативно-правовому акті вищої юридичної сили, тобто норма Цивільного кодексу України. Крім того, така ж норма, яка обов'язкова до виконання в силу названих статей 88 Господарського кодексу України та 117 Цивільного кодексу України, міститься в статуті товариства.

Законодавець, передбачивши в Цивільному кодексі України інший порядок прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства ніж порядок визначений в Законі України "Про господарські товариства", запровадив новий порядок і, очевидно, що при прийнятті відповідного рішення загальними зборами товариства за новим порядком не можуть застосовуватися норми, що регулюють старий порядок прийняття такого рішення. З огляду цієї норми судова колегія погоджується з не прийняттям до уваги судом першої інстанції посилання відповідача та третьої особи 1 на ту обставину, що вказівка в абзаці 2 частини 2 статті 98 Цивільного кодексу України щодо вимоги до кількості голосів із зазначенням "якщо інше не встановлено законом", як на норму передбачену частиною 2 статті 59 Закону України "Про господарські товариства".

Таким чином позивачем належним чином доведено факт порушення порядку прийняття рішень загальними зборами, а саме прийняття на загальних зборах учасників ТОВ "Русь Інтернешнл" рішення про внесення змін до статуту ТОВ "Русь Інтернешнл", зареєстрованого 08 грудня 2004 року, за яке проголосували учасники, які володіють менше ніж як 3/4 загальної кількості голосів учасників товариства.

З урахуванням викладеного, колегія суддів погоджується з висновком суду про задоволення вимоги позивача про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Русь Інтернешнл", оформлених протоколом від 18.08.2005 року № 28 та вимоги позивача про визнання недійсною редакції статуту ТОВ "Русь Інтернешнл", затвердженої протоколом від 18 серпня 2005 року № 28 оскільки остання є похідною від вимоги про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Русь Інтернешнл", оформлених протоколом від 18.08.2005 № 28.

Колегія вважає, що судом першої інстанції при розгляді цієї справи правильно застосовано норми процесуального права, що регулюють спірні правовідносини.

Отже, під час вирішення спору, судом першої інстанції правильно встановлені усі обставини, що мають значення для справи, їм надана вірна юридична оцінка, норми права застосовані вірно, а доводи касаційної скарги  не спростовують  висновків суду.

За наведених вище обставин, Вищий господарський суд України не знайшов законних підстав для повного або часткового задоволення вимог касаційної скарги, а тому рішення слід залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

На підставі наведеного вище і керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, –

П О С Т А Н О В И В:


1. Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Готельний комплекс "Русь" залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 08.05.2008 р. зі справи № 45/120 залишити без змін.


Головуючий                                                                                 І. А. Плюшко


Судді                                                                                                    Ж.О.Бернацька

                                                                                                    С. С. Разводова