Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про деякі питання представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.09.2012 № 01-06/1259/2012) 17.09.2012 Друкувати

Господарські суди України

 

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних з  правом прокурора на звернення до господарського суду з позовом в інтересах держави, вважаємо за необхідне звернути увагу на  таке.

Згідно зі  статтею 121 Конституції України  на  прокуратуру  покладено  функції  представництва інтересів громадянина або держави у випадках, визначених законом.

 Відповідно до  статті  20  Закону України  "Про  прокуратуру"  при виявленні порушень закону   прокурор  або     його заступник у межах своєї компетенції мають право звертатися до суду із заявою про захист прав і законних інтересів громадян,  держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.

Статтею 36-1  названого Закону визначено підстави представництва прокурором інтересів  держави,  а  саме:  наявність порушень  або  загрози  порушень економічних,  політичних та інших державних інтересів  внаслідок  протиправних  дій  (бездіяльності) фізичних  або юридичних осіб,  що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

За приписами  статті  2  Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК)  прокурор,   який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає,  в  чому  полягає  порушення  інтересів держави,  та  обґрунтовує необхідність їх захисту,  а також вказує орган,  уповноважений державою здійснювати  відповідні  функції  у спірних відносинах.

Відповідно до рішення Конституційного  Суду України від 08.04.1999 у справі № 1-1/99  (далі - рішення Конституційного Суду України) державні  інтереси  закріплюються  як нормами  Конституції  України,  так і нормами інших правових актів. Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин.  В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних,  економічних, соціальних та  інших)  дій,  програм,  спрямованих  на  захист  суверенітету, територіальної  цілісності,   державного   кордону,   гарантування державної,   економічної,   інформаційної, екологічної  безпеки, охорону  землі  як  національного  багатства,  захист  прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо.

З урахуванням   того,   що  "інтереси  держави"  є  оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно  визначає  з  посиланням на законодавство,  на підставі якого подається позов,  в чому саме відбулося  чи  може  відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави,  обґрунтовує у позовній  заяві  необхідність  їх  захисту та зазначає орган, уповноважений  державою здійснювати  відповідні функції у спірних правовідносин.

В резолютивній частині рішення Конституційного Суду України зазначено, що прокурори та їх заступники подають до суду позови саме в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах" потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.

У справах, порушених за позовною заявою прокурора, орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, згідно зі статтею 29 ГПК   набуває статусу позивача.

З огляду на відповідні приписи Конституції України,  норм Закону України "Про прокуратуру" та ГПК, а також  рішення Конституційного Суду України прокурори та їх заступники, звертаючись до господарського суду в інтересах  держави,  у позовній заяві повинні обов'язково зазначати  лише той орган, який державою уповноважено здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах і який  має  передбачені законодавчим актом, тобто законом, повноваження на подання  відповідного позову до суду.

Таким чином, у разі подання прокурором позову в інтересах держави господарський суд повинен оцінювати правильність визначення прокурором позивача  і у разі неправильного його визначення, наприклад, подання позову в інтересах підприємства, установи чи організації - повертати таку позовну заяву і додані до неї документи без розгляду на підставі пункту 1 частини першої статті 63 ГПК, а у разі порушення провадження у відповідній справі - залишати позов без розгляду згідно з пунктом 1 частини першої статті 81 ГПК.  

 

Голова Вищого

господарського суду України          В. Татьков

« Повернутись до всіх матеріалів групи