Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (Інформаційний лист ВГСУ від 09.10.2012 № 01-06/1398/2012) 09.10.2012 Друкувати

Господарські суди України

 

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають:

1) з правовідносин страхування:

- виходячи з положень статті 993 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 27 Закону України "Про страхування"  страховик отримує право вимоги потерпілої особи, яке може бути реалізовано шляхом подання відповідного позову після виплати останній страхового відшкодування,  і не зобов'язаний звертатися безпосередньо до особи, відповідальної за заподіяний збиток, або до особи, у якої застраховано її цивільно-правову відповідальність, з вимогою виплати матеріального відшкодування   (постанова від 28.08.2012 № 23/279);

- перебіг позовної давності стосовно вимоги страховика  про матеріальне відшкодування починається з моменту виконання ним  свого зобов'язання за договором добровільного страхування, а не з моменту настання страхового випадку (постанови від 07.08.2012 № 12/207 та від 28.08.2012 № 5023/4833/11);

2)  у визнанні договорів недійсними:

- відповідно до частини другої статті 556, частини першої статті 512 ЦК України наслідком виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою,  може бути заміна кредитора у зобов'язанні, що згідно з частиною першою статті 516 ЦК України здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, у разі якщо умовами кредитного договору не встановлено заборону на заміну кредитора у зобов'язанні за відсутності згоди позичальника, відсутні правові підстави для визнання недійсним договору, укладеного з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором (постанова від 14.08.2012 № 18/5005/11144/2011);

3)  з конкуренційних правовідносин:

- виходячи з приписів Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, територіальне відділення Антимонопольного комітету України в межах наданих йому повноважень має право витребовувати у юридичних осіб інформацію, необхідну для дослідження відповідного ринку, а юридичні особи у свою чергу зобов'язані надавати інформацію у встановлені строки. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України  відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" тягне за собою передбачену законом відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (постанова від 14.08.2012 № 08/03/26/64/2011).

 

Голова Вищого

господарського суду України       В. Татьков

« Повернутись до всіх матеріалів групи