Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 2 квітня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
За підсумками засідання секції першої та другої судових палат Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України 22.11.2012 Друкувати

20 листопада 2012 року в приміщенні Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) відбулося засідання секції першої та другої судових палат Науково-консультативної ради ВГСУ, на якому, в рамках підготовки проекту постанови пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики вирішення господарськими судами спорів, що виникають при виконанні зобов'язань за кредитними договорами, забезпечених заставою (іпотекою), порукою, гарантією", обговорено проблемні питання застосування законодавства, яке регулює зазначені відносини.

Відкрив засідання секції заступник Голови ВГСУ, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Осетинський А.Й. Активну участь в організації та проведенні засідання секції взяв заступник голови секції першої та другої судових палат ВГСУ, суддя, секретар першої судової палати ВГСУ, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Кот О.В.

В роботі секції також взяли участь заступник голови секції, суддя, секретар другої судової палати ВГСУ, заслужений юрист України Першиков Є.В. та заступник голови секції третьої та четвертої судових палат ВГСУ, суддя, секретар четвертої судової палати ВГСУ, кандидат юридичних наук Могил С.К.

Крім того, на запрошення ВГСУ приєдналися до наукової дискусії відгукнулися і провідні науковці, фахівці з цивільного та господарського права України, зокрема: доктор юридичних наук, головний науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України Беляневич О.А.; кандидат юридичних наук, старший радник юридичної фірми Беляневич В.Е.; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Донецького національного університету Бобкова А.Г.; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України Дзера О.В.; доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки Кузнєцова Н.С.; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Майданик Р.А.; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія" Подцерковний О.П.; доктор юридичних наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рєзнікова В.В.; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач Відділу Апарату Верховної Ради України, президент Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права України, заслужений юрист України Селіванов А.О.; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Яроцький В.Л.

Підготовці вищезазначеного проекту постанови Пленуму передувало здійснення узагальнення судової практики вирішення господарськими судами у 2010 - І півріччі 2012 роках спорів, що виникають при виконанні зобов'язань за кредитними договорами, забезпечених заставою (іпотекою), порукою, гарантією, а також підготовлений проект постанови  пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики вирішення господарськими судами спорів, що виникають при виконанні кредитних договорів".

При вивченні проблемних питань застосування банківського законодавства в частині забезпечення виконання зобов'язані за кредитними договорами, першою судовою палатою спільно з правовим управлінням було проведено значну аналітичну роботу, зокрема, проаналізовано: статистичні дані; нормативну базу (у тому числі останні законодавчі зміни); правові позиції, викладені у постановах Європейського Суду України з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ; раніше видані Вищим господарським судом України з даного питання роз'яснення, інформаційні та оглядові листи; судову практику Російської Федерації; публікації у юридичних виданнях з даної категорії спорів.

Проаналізувавши великий обсяг матеріалів, розробники визначили низку актуальних питань, що потребують опрацювання як у теоретичному, так і практичному аспекті, які і були предметом обговорення на секції, а саме питання: одночасного задоволення позовних вимог як у частині стягнення заборгованості за кредитним договором, так і в частині звернення стягнення на предмет іпотеки; встановлення початкової ціни реалізації предмета іпотеки та способу реалізації предмета іпотеки; недотримання іпотекодержателем процедури звернення стягнення на предмет іпотеки; грошових вимог до майнового поручителя, стосовно якого порушено провадження у справі про банкрутство, а також питання звернення стягнення на предмет застави (іпотеки), якщо право застави (іпотеки) припинено, але припинено лише на майбутній період, у зв'язку з розірванням (припиненням) основного зобов'язання, забезпеченого цією заставою (іпотекою), відповідно до пункту 1 частини першої статті 593 ЦК України та пункту 1 частини першої статті 17 Закону України "Про іпотеку".

Ряд слушних пропозицій було висловлено і секретарями другої та четвертої судових палат ВГСУ Першиковим Є.В. та Могилом С.К.

Із зацікавленням присутні вислухали позиції суддів ВГСУ Яценко О.В., Поліщука В.Ю. та Капацин Н.В. щодо шляхів застосування законодавства у правовідносинах, пов'язаних із забезпеченням кредитних договорів.

Також в роботі секції взяли участь судді ВГСУ, які спеціалізуються на розгляді відповідної категорії спорів: Дунаєвська Н.Г., Погребняк В.Я., Кондратова І.Д. та Студенець В.І.

Обговорення зазначених проблемних питань викликало неабиякий інтерес у всіх учасників засідання секції. В процесі жвавої дискусії було висловлено багато змістовних зауважень та пропозиції, які будуть враховані під час підготовки проекту постанови Пленуму ВГСУ.

« Повернутись до всіх матеріалів групи