Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 4 липня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/84/2013) 22.01.2013 Друкувати

Господарські суди України

 

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

1. У вирішенні спорів за участю Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів господарським судам слід враховувати, що правовідносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), Господарським кодексом України (далі - ГК України), Земельним кодексом України, які визначають загальні засади правового регулювання даних відносин.

Крім того, відповідні правовідносини регулюються нормами, наведеними, зокрема:

1.1. У Законах України:

-   Про основи містобудування" від 16.11.1992 № 2781-XII;

-   Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4005-XII;

-   "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування" від 14.10.1994 № 208/94-ВР;

-   "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999 № 687-ХІV;

-   "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 21.09.2000 № 1969-III;

-   "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-ІV;

-   "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-ІV;

-   "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 28.12.2007 № 107-VI;

-   "Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.2008 № 800-VI;

-   "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI;

-   "Про будівельні норми" від 17.02.2011 № 3038-VI;

-   "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 08.07.2011 № 3677-VI;

1.2. В Указі Президента України "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України" від 08.04.2011 №  439/2011;

1.3. У постановах Кабінету Міністрів України:

-   "Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування" від 06.04.1995 № 244;

-   "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" від 05.12.2007 № 1396;

-   "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 13.04.2011 № 461;

-   "Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" від 13.04.2011 № 466;

-   "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності" від 27.04.2011 № 557;

-   "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 11.05.2011 № 560;

-   "Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції" від 23.05.2011 № 549;

-   "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" від 23.05.2011 № 553;

-   "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" від 23.05.2011 № 554;

-   "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації" від 25.05.2011 № 548;

-   "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні" від 25.05.2011 № 555;

-   "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами" від 25.05.2011 № 556;

-   "Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників" від 25.05.2011 № 558;

-   "Про містобудівний кадастр" від 25.05.2011 № 559;

-   "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності" від 01.06.2011 № 573;

-   "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)" від 09.06.2011 № 701;

-   "Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)" від 31.08.2011 № 921;

-   "Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів" від 05.10.2011 № 1017;

-   "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 18.01.2012 № 43;

-   "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 № 759" від 27.02.2012 № 148;

1.4. У наказах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (до 09.12.2010 - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України):

-   "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" від 27.01.2009 № 47, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.03.2009 за
№ 226/16242;

-   "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" від 06.10.2010 № 392, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.10.2010 за № 965/18260;

- "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" від 16.05.2011 № 45, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389;

-   "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва" від 23.05.2011 № 53, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за № 719/19457;

-   "Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту" від 02.06.2011 № 64, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за № 781/19519;

-   "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж" від 24.06.2011 № 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за № 830/19568;

-   "Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів" від 24.06.2011 № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.07.2011 за
№ 885/19623;

-   "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" від 05.07.2011 № 103, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 902/19640;

-   "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" від 07.07.2011 № 108, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 903/19641;

-   "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" від 07.07.2011 № 109, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 912/19650;

-   "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" від 15.05.2012 № 240, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1116/21428;

1.5. У наказі Міністерства юстиції України "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта" від 06.07.2011 № 1805/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.07.2011 за № 826/19564, тощо.

2. Справи у спорах, пов'язаних із застосуванням санкцій, в тому числі щодо оскарження постанов інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудування, підвідомчі господарським судам (див. підпункт 3.2 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", з подальшими змінами).

3. У вирішенні спорів, пов'язаних із застосуванням санкцій за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, господарським судам слід враховувати, що 19.01.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності" від 22.12.2011 № 4220-VI, яким викладено у новій редакції Закон України  від 14.10.1994 № 208/94-ВР; до цього останнього в подальшому також внесено зміни згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності" від 20.11.2012 № 5496-VI, що набули чинності з 05.01.2013. Отже, вирішуючи відповідні спори, суди мають враховувати ту редакцію Закону України "Про відповідальність з правопорушення у сфері містобудівної діяльності", яка була чинна на момент виникнення спірних правовідносин. 

Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", в редакції, що набула чинності з 22.12.2011 року (далі - Закон), визначає правопорушення, які відповідно до статті 2 цього Закону класифіковано залежності від суб'єктів відповідальності. Так, за виконання будівельних робіт без реєстрації відповідної декларації чи без відповідного дозволу притягненню до відповідальності підлягає не лише замовник, але й суб'єкти містобудування, які виконують будівельні роботи і якими є підрядники.

Відповідальність за деякі порушення диференційовано у залежності від категорії складності об'єкта будівництва.

Розміри штрафів визначаються виходячи з мінімальної заробітної плати - від вісімнадцяти до дев'ятисот розмірів мінімальних зарплат залежно від виду порушення. При вчиненні дій, передбачених частинами першою-восьмою статті 2 Закону для суб'єктів містобудування, яких протягом року було притягнуто до відповідальності за аналогічні порушення, розмір штрафу подвоюється.

4. Вирішуючи спори про накладення штрафів у сфері містобудування, господарським судам слід виходити з приписів статей 42, 48, 55 Господарського кодексу України (далі - ГК України), якими передбачено, що суб'єкти господарювання в процесі здійснення підприємництва як виду господарської діяльності реалізують свої права, а держава через свої органи бере участь у господарських відносинах, з метою захисту цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, тобто прав суб'єктів підприємництва.

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності визначено постановою Кабінетів Міністрів України "Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" від 06.04.1995 № 244.

Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядають центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, яким на час надіслання цього листа є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, та її територіальні органи (далі - Інспекція). Накладати штраф від імені Інспекції мають право керівник Інспекції та його заступники.

Акти та інші документи, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, оформлюються згідно з вимогами наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240, який набрав чинності з 23.07.2012.

5. Згідно з приписами статті 250 ГК України відповідні санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Частиною одинадцятою статті 2 Закону встановлено, що штраф може бути накладено на суб'єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше як через три роки з дня його вчинення.

У разі якщо правопорушення триває в часі, обчислювати шестимісячний строк притягнення до відповідальності необхідно з того моменту, коли посадовій особі інспекції державного архітектурно-будівельного контролю стало відомо про факт вчинення правопорушення, передбаченого Законом.

Частина друга статті 4 Закону визначає, що постанови про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винесені посадовими особами Інспекції, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.

Постанову Інспекції може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

6. Що ж до заяв та скарг, поданих Інспекціями у справах, пов'язаних з питаннями, які стосуються її повноважень, то за змістом приписів статей 1, 2, 5 Закону України "Про судовий збір" (у редакції, що була чинна до 05.01.2013),   вбачається, що Інспекція не звільнялася від сплати судового збору у спорах, що виникають у сфері містобудівної діяльності. Водночас частиною першою статті 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено можливість, зокрема, відстрочення судом сплати судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Відповідні питання можуть бути вирішені судом в ухвалі про прийняття позовної заяви чи іншої заяви або скарги, передбаченої Господарським процесуальним кодексом України, з подальшим вирішенням питання щодо розподілу судових витрат у прийнятті судового рішення в порядку статті 49 названого Кодексу.

Разом з тим, вирішуючи питання про прийняття позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг, поданих після 05.01.2013 у справах зі спорів, пов'язаних з реалізацією повноважень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельна інспекції України та її територіальних органів, господарські суди мають враховувати, що згідно з пунктом 24 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності" від 20.11.2012 № 5496-VI) зазначені органи звільнено від сплати судового збору.

 

 

Голова Вищого

господарського суду України       В. Татьков 

« Повернутись до всіх матеріалів групи