Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 8 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Науково-практична діяльність Судової палати з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов'язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів, у 2004 році. 14.02.2005 Друкувати
Судовою палатою з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів (надалі – Судова палата) у 2004 році було проведено ряд заходів науково-практичного спрямування, покликаних сприяти підвищенню якості відправлення судочинства в господарських судах, забезпеченню ефективного судового захисту інтересів як держави, так і суб’єктів господарювання при вирішенні спорів за участю державних органів, які здійснюють функції регулювання. Зокрема, 20-21 квітня 2004 року на базі Донецького апеляційного господарського суду Судовою палатою було проведено науково-практичну конференцію на тему “Податкове законодавство: проблемні питання теорії і практики його застосування господарськими судами”. До участі у конференції щодо обговорення актуальних правових аспектів теоретичного та практичного характеру з відповідної тематики були залучені представники наукових кіл: директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, академік НАН України Мамутов В.К., завідувач сектором Інституту економіко-правових досліджень НАН України Липницький Д.Х., завідувач кафедрою господарсько-правових дисциплін Донецького університету економіки і права Коростей В.І. та інші. З доповідями щодо проблемних питань судової практики з розгляду справ, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства, виступили судді Вищого господарського суду України, місцевих та апеляційних господарських судів. Учасники наголошували на необхідності аналітичного вивчення практики застосування податкового законодавства суддями та науковими працівниками, концентрували увагу на прогалинах та неузгодженості чинної нормативної бази в галузі оподаткування. За результатами обговорення виступів було ухвалено рекомендації конференції, випущено збірку матеріалів, яка була направлена для ознайомлення господарським судам. 21-22 жовтня 2004 року у м. Харків Судовою палатою спільно з Академією правових наук України, Академією суддів України та Харківським апеляційним господарським судом було проведено науково-практичну конференцію на тему: “Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов’язаних з державним регулюванням економічних відносин”. У роботі конференції взяло участь близько 100 осіб, серед яких - судді господарських судів всіх ланок, науковці Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, Національної академії Служби безпеки України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Особливо хотілося б відзначити присутність на конференції першого проректора Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого Сташиса В.В., проректора з навчальної роботи Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого Комарова В.В., віце-президента Академії правових наук України Грошевого Ю.М, в.о. ректора Академії суддів України Войтюк І.А. Учасники науково-практичної конференції у своїх доповідях підіймали проблемні питання як щодо вдосконалення господарсько-процесуального законодавства у світі розробки проекту Господарського процесуального кодексу України, так і щодо застосування матеріальних норм чинного законодавства, зокрема Законів України “Про податок на додану вартість”, “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та інших, вносили пропозиції щодо внесення змін у названі закони, які б підвищили їх якість. Окрему увагу було приділено питанням співвідношення та узгодження норм матеріального права з процесуальними нормами господарського, цивільного, адміністративного та кримінального права. За підсумками обговорення було ухвалено рекомендації, в яких визначено пропозиції Верховній Раді України, зокрема, Комітету з питань правової політики, суб’єктам законодавчої ініціативи, Міністерству юстиції України, Вищому господарському суду України, науковцям щодо розв’язання порушених у ході обговорення та дискусії проблем. Доповіді та пропозиції учасників увійшли до збірки матеріалів конференції. У червні та грудні 2004 року Судовою палатою були проведені чергові засідання Секції законодавства про податки при Вищому господарському суді України. Для участі у засіданнях Секції були запрошені представники наукових кіл, спеціалісти з різних галузей права (конституційного, цивільного, фінансового, податкового), співробітники наукових інститутів, члени викладацького складу провідних вищих навчальних закладів України, керівництво та судді Вищого господарського суду України, апеляційних господарських судів, податківці. У роботі засідання Секції, яке відбулось 21 червня 2004 року під головуванням керівника Секції заступника Голови Вищого господарського суду України Осетинського А.Й., взяли участь 22 особи, в тому числі члени Секції та запрошені. Зокрема, на засіданні були присутні Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М., перший заступник голови Одеського апеляційного господарського суду Бандура Л.І., голова Запорізького апеляційного господарського суду Федоров І.О., декан юридичного факультету Національної академії ДПС України Савченко Л.А., докторант кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Пришва Н.Ю. та інші. Під час обговорення, були піддані системному аналізу окремі проблеми застосування податкового законодавства, які попередньо розглядались на засіданнях Судової палати, а саме: проблемні питання, що виникають при розгляді справ за позовами податкових органів про визнання угод недійсними; особливості застосування деяких норм Закону України “Про податок на додану вартість” щодо відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України; проблемні аспекти нарахування процентів на суму бюджетної заборгованості при експортному відшкодуванні податку на додану вартість. Засідання Секції від 20 грудня 2004 року пройшло за участі 25 осіб під головуванням заступника голови Судової палати Першикова Є.В. На засіданні були присутні представники Державної податкової адміністрації – начальник юридичного департаменту Яковлєв С.Є. та перший заступник начальника юридичного департаменту Капріца В.Т., заступник міністра фінансів України Костицький В.В., професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Кузнєцова Н.С., завідувач кафедри фінансового права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Кучерявенко М.П. Під час роботи Секції обговорювались питання, які вже стали предметом аналізу і узагальнення на рівні Судової палати Вищого господарського суду України, було проведено попередній розгляд проектів рекомендацій Президії Вищого господарського суду України щодо застосування певних положень податкового законодавства. Зокрема, на обговорення виносились наступні питання порядку денного засідання Секції: проблемні питання, що виникають при розгляді справ, пов’язаних із застосуванням законодавства про здійснення розрахунків в іноземній валюті; застосування норм ст. 7 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо звільнення від оподаткування підприємств, розташованих у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю; примусове стягнення активів платників податків в рахунок погашення податкового боргу. В процесі обміну думками учасники засідань Секції висловлювали різні бачення проблем, що розглядались, виходячи з власного фахового досвіду, розкривали не тільки правову, але й економічну, мовну сутність законодавчих приписів, полемізували щодо шляхів вирішення існуючих нормативних протиріч. Члени Секції наголошували на необхідності комплексного поєднання наукового бачення та досвіду судового розгляду справ зазначених категорій задля реального та дієвого вирішення правових проблем, узгодження підходів до тлумачення норм податкового законодавства з боку господарських судів, податкових органів та платників податків. 10 грудня 2004 року на базі Спеціалізованої державної податкової інспекції м. Києва по роботі з великими платниками податку за участю суддів та працівників Судової палати було проведено круглий стіл на тему: “Правові підстави та процесуальний механізм участі правоохоронних органів у господарських спорах в інтересах держави”. Відкривав круглий стіл заступник Голови Вищого господарського суду України Осетинський А.Й., з доповідями щодо практичних аспектів розгляду спорів за участю контролюючих органів виступили заступник голови Судової палати Першиков Є.В., судді Вищого господарського суду України Добролюбова Т.В., Ходаківська І.П., Дроботова Т.Б., керівники управлінь правового забезпечення державних податкових адміністрацій, юридичного департаменту ДПА України, судді апеляційних та місцевих господарських судів. В рамках круглого столу працівники Спеціальної державної податкової інспекції м. Києва по роботі з великими платниками податків ознайомили учасників з можливостями “Автоматичного робочого місця юриста”, розробленого в рамках проекту “Модернізація державної податкової служби України”. Присутні обговорили особливості розгляду деяких категорій господарських спорів з відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів, зокрема, про продовження термінів адміністративного арешту активів платника податків, визнання недійсним повідомлень-рішень про донарахування акцизного збору, спорів, пов’язаних з використанням пільг підприємствами з іноземними інвестиціями та інших. Традиційним вже стало проведення розширених засідань президій апеляційних господарських судів за участю суддів Судової палати, які зарекомендували себе в якості ефективної та дієвої форми надання методичної допомоги господарським судам нижчого рівня. Протягом 2004 року були проведені засідання у Львівському, Севастопольському та Запорізькому апеляційних господарських судах, на розгляд яких виносились актуальні проблемні питання, пов’язані з податковими правовідносинами. Постійним предметом розгляду на цих засіданнях були питання єдності судової практики. Судова палата з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов'язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів
« Повернутись до всіх матеріалів групи