Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 11 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
ПОСТАНОВА спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України "Про підсумки роботи господарських судів України у І півріччі 2004 року" 12.08.2004 Друкувати
Обговоривши стан здійснення судочинства господарськими судами у першому півріччі 2004 року, Пленум Вищого господарського суду України та Рада суддів господарських судів України відзначають, що у відповідному періоді вживалися заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у господарських правовідносинах, захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання, підвищення авторитету судової влади. У звітному періоді місцевими господарськими судами розглянуто понад 132 тисячі позовів, заяв та скарг. За рішеннями суду першої інстанції стягнуто близько 11 млрд. грн., що на 60 відсотків перевищує суму коштів, стягнутих господарськими судами за аналогічний період минулого року. Кількість звернень до апеляційних господарських судів збільшилася на 4 відсотки і склала 18 636 апеляційних скарг (подань). Напруженою залишалася робота Вищого господарського суду України. Впродовж першого півріччя 2004 року до касаційної інстанції надійшло понад 13 тисяч касаційних скарг (подань), що на 5 відсотків перевищує аналогічний показник минулого року. Кількість розглянутих у касаційному порядку скарг (подань) збільшилася порівняно з минулим роком у два рази (7 207 проти 3 586). Продовжувалася робота з вивчення і узагальнення судової практики та надання методичної допомоги місцевим та апеляційним господарським судам в застосуванні норм чинного законодавства. У Вищому господарському суді України систематично здійснювалось обговорення практики Верховного Суду України з питань застосування матеріального та процесуального законодавства, проводився детальний аналіз причин скасування судових рішень Вищого господарського суду України. Тривала робота із систематизації постанов Верховного Суду України за основними категоріями спорів. Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25 липня 2002 року вчинювались заходи щодо створення комп’ютерної інформаційно-пошукової системи “Практика господарського судочинства”. Проводилася робота, спрямована на попередження правопорушень у сфері економічних правовідносин. На адресу керівників підприємств, установ і організацій господарськими судами надіслано 873 окремі ухвали. Приводом для їх винесення стали численні недоліки в їх діяльності, факти грубих порушень чинного законодавства. До прокуратури та органів внутрішніх справ надіслано 281 повідомлення про виявлені порушення, що містять ознаки дій, переслідуваних у кримінальному порядку. Значна увага приділялась підбору кадрів, особливо кандидатів на посаду суддів, проведено роботу з оновлення дієвого кадрового резерву, що в цілому забезпечує ефективність роботи господарських судів, підтримання авторитету судової влади та якості відправлення правосуддя. Водночас аналіз судової практики свідчить про наявність недоліків у роботі господарських судів. Спостерігається зниження якості судових рішень першої та апеляційної інстанцій. В середньому рівень скасування судових рішень першої інстанції складає 4,9 відсотка, апеляційної – 13,4, касаційної - 1,9. Звертає на себе увагу низький рівень відповідальності суддів деяких господарських судів за якість прийнятих судових рішень. Залишаються проблеми із статистичною звітністю господарських судів. Програмне супроводження та підтримка автоматизованої системи “Діловодство господарського суду” державним підприємством “Судовий інформаційний центр” не відповідає вимогам сьогодення. Впровадження спеціалізованого інституту організаційного забезпечення діяльності господарських судів призвело до зниження рівня матеріально-технічного та організаційного забезпечення їх роботи. Існують випадки фактичного втручання Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь у судову діяльність з посиланням на відповідні повноваження. Важливим фактором вдосконалення правосуддя є його відкритість. З метою забезпечення доступу господарських судів та учасників господарських правовідносин до прикладів судової практики актуальним є вирішення питання щодо створення інформаційної комп’ютерної мережі судових рішень у господарських справах. Предметом підвищеної уваги Вищого господарського суду України має бути опрацювання для розгляду у другому читанні прийнятого Верховною Радою України 29 червня 2004 року за основу проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстраційний № 4157-2), внесеного Кабінетом Міністрів України. Залишається актуальною проблема узгодження приписів нового Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України. У зв’язку з наведеним Пленум Вищого господарського суду України та Рада суддів господарських судів України П О С Т А Н О В И Л И : 1. Доповідь Голови Вищого господарського суду України Притики Д.М. “Про підсумки роботи господарських судів України у І півріччі 2004 року” та інформацію Голови Ради суддів господарських судів України Палій В.М. взяти до відома. 2. Головам місцевих та апеляційних господарських судів: - у серпні 2004 року провести збори суддів та працівників апарату з обговорення результатів спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України від 16 липня 2004 року; - у строк до 1 вересня 2004 року надати Вищому господарському суду інформацію про кількість прийнятих кожним суддею судових рішень та кількість скасованих судових рішень за результатами їх перегляду в касаційному та апеляційному порядку за 2003 р. та 1 півріччя 2004 р.; - протягом 2004 року створити банк судових рішень в електронному вигляді з метою впровадження єдиної комп’ютерної інформаційно-пошукової системи “Практика господарського судочинства”; - продовжити практику проведення спільних семінарів місцевих та апеляційних господарських судів з обговорення питань практики застосування в судовій практиці норм чинного законодавства; - проаналізувати стан формування кадрового резерву суддів та державних службовців і в строк до 1 жовтня 2004 року подати відповідну інформацію Вищому господарському суду України; - організувати вивчення та обговорення прийнятого за основу проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстраційний № 4157-2), та у строк до 20 вересня 2004 року надати відповідні пропозиції Вищому господарському суду України. 3. Вищому господарському суду України: - розробити і затвердити план заходів щодо створення протягом 2005-2007 років модельних господарських судів на базі Дніпропетровського, Донецького, Львівського, Одеського, Севастопольського, Харківського, Запорізького та Житомирського апеляційних господарських судів, господарського суду Донецької та Рівненської областей; - до 1 січня 2005 року забезпечити впровадження комп’ютерної інформаційно-пошукової системи “Практика господарського судочинства”; - у ІІ півріччі 2004 року на засіданні президії Вищого господарського суду України розглянути питання щодо забезпечення державним підприємством “Судовий інформаційний центр” програмного супроводження та підтримки автоматизованої системи “Діловодство господарського суду”; - разом з Радою суддів господарських судів України звернутися до Верховного Суду України і Ради Суддів України з пропозицією стосовно ініціювання в установленому порядку питання вдосконалення правового механізму відповідальності за неповагу до суду. 4. Доручити президії Ради суддів господарських судів України розглянути питання щодо стану фінансування витрат на санаторно-курортне лікування суддів. Голова Вищого господарського суду України Д. Притика Голова Ради суддів господарських судів України В. Палій
« Повернутись до всіх матеріалів групи