Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 9 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
ІНФОРМАЦІЯ щодо спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду 02.04.2004 Друкувати
27 лютого 2004 року відбулося розширене спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України. В обговоренні проблем, що виносились на порядок денний, брали участь: Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М., Голова Ради суддів господарських судів України Палій В.М., Голова Судової палати з господарських справ Верховного Суду України Шицький І.Б., заступник Голови комітету Верховної ради з питань правової політики Оніщук М.В., заступник голови Вищої ради юстиції України Шелест М.А., заступник Міністра юстиції України Пасенюк О.М., заступник Глави Адміністрації Президента України Коваленко В.В. Основним питанням, що обговорювалось на засіданні, було підведення підсумків роботи господарських судів України в умовах судово-правової реформи у 2003 році. Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. у своїй доповіді відмітив, що в минулому році господарські суди працювали в нових умовах, визначених Законом України “Про судоустрій України”. Продовжувалося становлення як апеляційної ланки господарського судочинства, так і місцевих господарських судів. Реформовано структуру Вищого господарського суду України шляхом утворення чотирьох судових палат з розгляду окремих категорій справ, сформовано відділи забезпечення роботи зазначених судових палат. Відповідні судові палати створено в апеляційних господарських судах, у місцевих господарських судах запроваджено спеціалізацію суддів. Дмитро Микитович звернув увагу на те, що у минулому році вперше за останні 8 років спостерігалася тенденція до зменшення кількості розглянутих місцевими господарськими судами справ. Водночас судова практика свідчить про підвищення їх складності, що зумовлено високою динамічністю законодавства у сфері державного регулювання підприємницької діяльності, наявністю в ньому колізій та суперечностей. Вищим господарським судом України здійснювалося вивчення стану організації роботи у місцевих та апеляційних господарських судах, зокрема, в Одеському, Київському та Львівському апеляційних округах, вивчалася та узагальнювалася практика застосування чинного законодавства з наданням відповідної методичної допомоги господарським судам нижчого рівня. З метою правильного та однакового застосування чинного законодавства, врахування правових позицій Верховного Суду України у судовій практиці господарських судів України Вищим господарським судом України забезпечено оперативне інформування суддів всіх господарських судів та їх помічників про результати перегляду постанов та ухвал Вищого господарського суду України у порядку повторної касації Верховним Судом України. У минулому році під постійним контролем знаходилося організаційне і кадрове забезпечення роботи господарських судів. Першочерговими завданнями у 2004 році є завершення формування базового суддівського складу апеляційних господарських судів та зміцнення суддівського складу місцевих господарських судів, особливо тих, з яких багато суддів перейшли до апеляційних судів. Одним із пріоритетних напрямків діяльності господарських судів України залишається виявлення та попередження соціально-економічних причин і умов, що сприяють злочинності та корупції. На виконання Указу Президента України від 09.02.2004 № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” у Вищому господарському суді України планується запровадити більш вузьку спеціалізацію суддів, зокрема, щодо вирішення спорів у сфері приватизації. Апеляційна інстанція поки що не стала основною ланкою господарського судочинства, на яку покладено завдання – виправляти помилки судів першої інстанції. Апеляційна інстанція наділена досить широкими повноваженнями щодо перегляду рішення суду першої інстанції, у тому числі щодо повноти встановлення обставин у справі. Вищий господарський суд України таких повноважень не має, а тому позбавлений можливості виправляти такі помилки і змушений направляти справу на новий розгляд. Цим, зокрема, пояснюється збільшення в 1,4 рази кількості скасувань судових рішень за результатами касаційного провадження. З метою покрашення становища у відправленні правосуддя у господарських відносинах та відповідно до Указу Президента України створено ще два апеляційні господарські суди. Планується, що з кінця березня – початку квітня цього року запрацює Луганський апеляційний господарський суд, а пізніше – і Київський міжобласний господарський суд. Потребує вдосконалення організація роботи з підвищення кваліфікації суддів, їх помічників та інших працівників судів. Особливу увагу слід приділити вивченню нового Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, практичного застосування їх норм у вирішенні господарських спорів. Апеляційним і місцевим господарським судам України необхідно розробити конкретні заходи з підвищення персональної відповідальності кожного судді за додержання процесуальних строків розгляду справ, належне оформлення справ, неухильне дотримання принципу рівності сторін перед законом і судом. У разі виявлення умисного порушення суддею законодавства, недбалого ставлення до своїх обов’язків, вчинення дій, які компрометують звання судді, голови судів повинні оперативно реагувати та ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності таких суддів. У поточному році буде продовжено практику вивчення стану організації роботи в місцевих господарських судах щодо здійснення правосуддя із заслуховуванням інформації голів відповідних судів на засіданнях президій апеляційних господарських судів та Вищого господарського суду України. Державній судовій адміністрації України необхідно зосередити увагу на питаннях забезпечення приміщеннями та створення належних матеріально-технічних умов для роботи Луганського та Київського міжобласного апеляційних господарських судів, а також вжити заходів щодо організаційного забезпечення діяльності і фінансування всіх витрат, у тому числі видатків на капітальне будівництво приміщень господарських судів, відповідно до Законів України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та “Про судоустрій України”. Керівництву Вищого господарського суду України спільно з Радою суддів господарських судів України і Державною судовою адміністрацією України потрібно терміново вжити заходів щодо збільшення кількості суддів у тих судах, де навантаження перевищує середній показник по господарських судах України. На засіданні також було розглянуто матеріали комплексного вивчення стану організаційного, матеріально-технічного, кадрового та соціально-побутового забезпечення Львівського апеляційного господарського суду та відповідних місцевих господарських судів. Не зважаючи на постійне збільшення кількості справ, господарські суди цього апеляційного округу в основному забезпечують гарантований Конституцією і законами України захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, здійснення правосуддя на засадах верховенства права. Однак визнано, що робота зазначених судів з деяких питань організації здійснення правосуддя потребує вдосконалення. Потребує вирішення також питання незадовільного забезпечення цих судів службовими приміщеннями, недоукомплектованості штатних посад. Значну увагу було приділено стану виконанню постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.07.2002 “Про заходи щодо забезпечення однакового і правильного застосування законодавства про податки”. На виконання зазначеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України Судовою палатою з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів, разом з Управлінням законодавства та узагальнення судової практики, апеляційними господарськими судами регулярно проводилась робота з узагальнення практики застосування податкового законодавства, надавалась відповідна методична допомога господарським судам, здійснювався аналіз судової статистики. Постійно проводилась координація роботи з митними, податковими органами, прокуратурою щодо запобігання порушень законодавства у сфері оподаткування. Протягом 2002-2004 років на виконання постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.07.2002 Судовою палатою з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів, організовано та проведено розширені засідання президій Дніпропетровського, Донецького, Житомирського, Київського та Одеського апеляційних господарських судів, учасниками яких також були представники місцевих та апеляційних господарських судів, прокуратури, податкових органів, органів Пенсійного фонду. У листопаді та грудні минулого року Судовою палатою з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів, на базі Національних академій Служби безпеки України та Державної податкової служби України проведено дві науково-практичні конференції з питань застосування законодавства про податки та врахування судової практики Верховного Суду України при вирішенні господарськими судами спорів зазначеної категорії . З метою вдосконалення роботи з підготовки науково обґрунтованих рекомендацій з питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а також наданням висновків до проектів законів та інших нормативно-правових актів, затверджено новий склад Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України. У її складі створено чотири секції: законодавства про судоустрій, статус суддів та законодавства про банкрутство; цивільного і господарського законодавства; законодавства про податки; процесуального законодавства і законодавства про інтелектуальну власність.
« Повернутись до всіх матеріалів групи