Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 11 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
На Пленумі Вищого господарського суду України 14.01.2004 Друкувати
28 лютого 2003 року у приміщенні Вищого господарського суду України відбулося спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України, на якому обговорювалися підсумки роботи господарських судів України на протязі 2002 року. Засідання відкрив Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М., який проаналізував результати роботи господарських судів України за 2002 рік та висвітлив проблеми ефективності діяльності і розвитку судової влади. Він наголосив на необхідності здійснення судової реформи шляхом проведення комплексних заходів, що охоплюють питання судоустрою і судочинства. Як в минулому році, так і на майбутнє важливими залишаються організаційні питання щодо розробки комплексної програми вдосконалення роботи і підвищення ефективності діяльності господарських судів України, а також систематичного вивчення практики організації діяльності першої та апеляційної інстанцій. Питання підготовки майбутніх суддів, підбору кандидатів, прозорість процедури призначення, відповідальність суддів, яка у сполученні з їх незалежністю мусить забезпечити безпристрасне здійснення правосуддя є метою проведення судової реформи. Актуальними на даний момент залишаються завдання пов’язані із забезпеченням правильного та виваженого вирішення господарських спорів і єдності судової практики. До числа таких завдань було віднесено, зокрема, налагодження постійних і дієвих контактів з Верховним Судом України щодо систематичної і конструктивної співпраці відповідних судових органів; кардинального вдосконалення у відповідності з приписом Закону України “Про судоустрій України” процесу підготовки роз’яснень з питань застосування господарськими судами законодавства та рекомендацій президії Вищого господарського суду України, а також необхідності відновлення судовими палатами регулярного проведення нарад з питань судової практики, “круглих столів” та інших заходів обговорення і вирішення проблемних питань застосування законодавства. Як свідчить світова практика, доцільним є запровадження спеціалізації суддів і судових колегій, для полегшення орієнтації суддів у законодавстві та підвищення досвіду у його застосуванні, що надає можливість більш якісного вирішення господарських спорів. Це дасть можливість забезпечити належний рівень законності у розгляді господарських справ. Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого господарського суду України Притики Д.М. та співдоповідь Голови Ради суддів господарських судів України Палій В.М., Пленум прийняв постанову “Про підсумки роботи господарських судів України за 2002 рік щодо виконання вимог Закону України “Про судоустрій України” в якій відзначив наступне. “Упродовж 2002 року, так само як і протягом попередніх років, починаючи з 1996, мала місце тенденція до подальшого зростання кількості вирішених господарських спорів. За звітний період кількість розглянутих справ становила понад 227 тисяч. У структурі вирішених спорів спостерігається подальше зменшення частки розглянутих справ з майновими вимогами позивачів та про банкрутство з одночасним збільшенням кількості розглянутих справ про визнання недійсними актів державних та інших органів і з інших немайнових спорів. Приріст кількості справ, закінчених провадженням у 2002 році, відбувся насамперед за рахунок саме немайнових спорів. Господарські суди України у 2002 році в цілому забезпечили здійснення правосуддя у сфері господарювання відповідно до законодавства України. Діяльність судів проводилася в усіх напрямках, передбачених Законами України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, Господарським процесуальним кодексом України. Проводилася робота з підготовки і внесення до відповідних державних органів пропозицій щодо удосконалення нормативного регулювання господарських відносин. Підготовлено проект нового Господарського процесуального кодексу України. У центрі уваги постійно перебували організаційні та кадрові питання забезпечення роботи господарських судів, особливо у зв’язку із створенням і становленням судів апеляційної інстанції. Водночас Пленум відзначає, що поряд з великим обсягом роботи щодо здійснення правосуддя керівники окремих господарських судів не вжили заходів до підвищення рівня якості судових актів, у зв’язку з чим за результатами касаційного перегляду у Вищому господарському суді України змінено та скасовано 2,8 тисячі судових рішень, з яких 2,2 тисячі прийнято господарськими судами апеляційної інстанції. Також деякі господарські суди не завжди належним чином застосовували норми матеріального і процесуального права. Мали місце випадки безпідставного повернення позовних заяв та апеляційних скарг, порушення процесуальних строків, спрощень судового процесу, що порушує права та охоронювані законом інтереси сторін.” Зважаючи на те, що належна підготовка організації суддів та підвищення їх кваліфікації має важливе значення для забезпечення судів кваліфікованими, сумлінними й чесними працівниками, на розгляд Пленуму було винесено питання про виконання вимог Закону України “Про судоустрій України”, щодо забезпечення формування суддівського корпусу високопрофесійними кадрами (Доповідь Голови Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України Подоляк О.А.) У зв’язку з прийняттям Закону України “Про судоустрій України” та змінами, які сталися у законодавстві, Пленум Вищого господарського суду України постановив: вважати такими, що мають рекомендаційний характер роз’яснення Пленуму і президії Вищого арбітражного суду України, а також роз’яснення президії Вищого господарського суду України, надані господарським судам до набрання чинності Законом України “Про судоустрій України”; до внесення змін у встановленому порядку до названих роз’яснень, застосовувати їх у частині, що узгоджується з вимогами чинного законодавства України. З метою підготовки науково обґрунтованих рекомендацій з питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності Вищого господарського суду України, Пленум постановив: утворити при Вищому господарському суді України Науково-консультативну раду, затвердити Положення про Науково-консультативну раду і склад Ради, покласти забезпечення роботи Науково-консультативної ради на апарат Вищого господарського суду України. Для визначення порядку діяльності Пленуму Вищого господарського суду України, організаційного та інформаційного забезпечення його роботи, затверджено Регламент Пленуму Вищого господарського суду України. За результатами голосування Секретарем Пленуму Вищого господарського суду України обрано Плахотнюк С.О. Також, за результатами роботи Пленумом внесено зміни до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25 липня 2002 року “Про заходи щодо забезпечення однакового і правильного застосування законодавства про податки” та затверджено зразок суддівської мантії. прес-служба Вищого господарського суду України.
« Повернутись до всіх матеріалів групи