Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
№17 (1107) "Закон і Бізнес". Інновації для доступу: «Господарники» шукали нові форми й методи організації роботи та адміністрування 26.11.2013 Друкувати

Проблеми, що виникли під час реалізації нових напрямків реформування судової влади та стосуються захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб, обговорили учасники науково-практичної конференції «Організація роботи та адміністрування в господарських судах України», яку цього тижня провів Вищий господарський суд.

Відкриваючи конференцію, голова ВГС Віктор Татьков відзначив своєчасність заходу з огляду на трансформації, що відбулися з часу прийняття закону «Про судоустрій і статус суддів». Він висловив сподівання, що плідна співпраця Вищого господарського суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів, представників Ради суддів та Ради суддів господарських судів, голів, заступників голів, керівників апарату господарських судів та широкого загалу вчених та науковців, які опікуються питаннями організації роботи та адміністрування в судах, дасть змогу належно оцінити досягнення за цей час.

Як констатував В.Татьков, «діяльність господарських судів набуває особливого значення, оскільки треба неухильно та послідовно здійснювати складні соціально-економічні реформи багатьох сфер суспільного життя, зміцнювати конституційні підвалини української державності, стверджувати основи верховенства права, захищати фундаментальні права та свободи людини й громадянина». При цьому він наголосив, що «немає сумніву в тому, що господарські суди, дотримуючись конституційних засад судочинства та принципу верховенства права, й надалі будуть забезпечувати та гарантувати судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин».

Водночас, звернув увагу учасників конференції очільник ВГС, «ефективність роботи госпсуду, якість, справедливість та законність прийнятих рішень залежить не лише від визначених процесуальних форм її здійснення та професійної якості суддівського корпусу, а й безпосередньо від зовнішньої і внутрішньої організаційно-управлінської діяльності суду». Він висловив переконання, що «високий потенціал висловлених ідей, поглядів, бачень, критичний аналіз сучасного стану та орієнтирів розвитку організаційних аспектів функціонування та адміністрування господарських судів, що будуть обговорюватися на конференції, дасть поштовх до вирішення багатьох проблем у цій сфері». А рекомендації, напрацьовані під час заходу, «будуть корисними не лише для системи госпсудів, але й для всієї юридичної спільноти, для авторитету правосуддя й держави», - підсумував В.Татьков.

Голова оргкомітету конференції, заступник голови ВГС Анатолій Осетинський відзначив, що «однією з головних цілей адміністрування судів є забезпечення реалізації права громадян на доступ до правосуддя». А одним із шляхів удосконалення організації діяльності госпсуду є «запровадження внутрішнього та зовнішнього оцінювання його роботи, яке повинне включати стандарти навантаження, своєчасності та ефективності вирішення справ, норми поведінки працівників апарату суду, стандарти якості процесуальних документів тощо». На думку заступника голови ВГС, таке оцінювання буде корисним для керівництва господарських судів у вирішенні таких завдань, як отримання інформації про поточну ситуацію в суді, обгрунтування поточних та стратегічних рішень, визначення пріоритетів, моніторинг інновацій, оцінка їх результативності, ефективності тощо.

Водночас, як констатував А.Осетин­ський, «на жаль, інформаційне поле, в якому висвітлюється діяльність віт­чизняних судів, не відповідає дійсності через інформаційну активність суб'єктів, які хочуть дискредитувати судову систему». Тому, наголосив заступник голови ВГС, «госпсуди повинні зосередити свої зусилля на виконанні першочергових завдань щодо підвищення та підтримки належного рівня довіри громадськості до судів».

У церемонії відкриття конференції також узяли участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін та Харківський міський голова Геннадій Кернес. Вони висловили впевненість, що і судді, і громадськість мають спільні глобальні завдання, і лише об'єднавши зусилля можуть вдосконалити систему правосуддя, зробити її прогресивною та ефективною.

Своєю чергою голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін відзначив прогресивні зміни, що відбуваються сьогодні в судовій системі, зокрема в госпсудах. Він підкреслив значимість заходу, який об'єднав такий широкий загал учасників навколо досить актуального питання, спрямованого на ефективну організацію роботи та адміністрування в госпсудах.

Голова Харківського апеляційного господарського суду, на базі якого відбулася конференція, Василь Кухар також підкреслив неординарність заходу, який вперше зібрав суддів і працівників апарату разом. Адже їхнім спільним завданням є об'єднання зусиль, спрямованих на підвищення якості правосуддя.

Крім пленарних засідань, у рамках запланованих заходів відбулася робота в трьох тематичних секціях. Зокрема, під керівництвом заступника голови ВГС А.Осетинського, члена РСГС, члена РСУ Володимира Погребняка та голови ХАГС В.Кухаря учасники конференції розглянули актуальні питання доступу до правосуддя.

Власне роль апарату в організації роботи суду учасники конференції обговорили на секції, яку проводила керівник апарату ВГС Ірина Галівець.

Роботу в третій секції було присвячено правовому статусу судді господарського суду. Під керівництвом члена РСУ Інни Алєєвої та секретаря судової палати ХАГС Володимира Афанасьєва учасники конференції розглянули багатогранні правові аспекти незалежності, професійного розвитку суддів, соціального й правового захисту законників і членів їх сімей, а також нормативно-правові акти, що регулюють професійну поведінку суддів.

За результатами роботи конференції прийнято рекомендації, які сприятимуть підвищенню рівня організації роботи й адмініструванню в госпсудах та матимуть позитивний вплив на якість відправлення правосуддя.

« Повернутись до всіх матеріалів групи