Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 13 липня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Відбулось засідання "круглого столу" з проблемних питань застосування природоохоронного законодавства в господарському судочинстві 27.10.2014 Друкувати

24 жовтня 2014 року в Господарському суді Львівської області проведено засідання "круглого столу" з питань застосування природоохоронного законодавства.

Засідання "круглого столу" відкрили заступник Голови Вищого господарського суду України Геннадій Кравчук, голова Львівського апеляційного господарського суду Борис Плотніцький та голова Господарського суду Львівської області Михайло Юркевич, які у своїх виступах наголосили на важливості та актуальності такого заходу.

Зокрема, було звернуто увагу на те, що захід організовано за підсумками надання Вищим господарським судом України методичної допомоги господарському суду Львівської області з питань застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Метою заходу стало всебічне обговорення виявлених проблемних питань у розширеному форматі із залученням фахівців та науковців для пошуку найоптимальніших шляхів вирішення порушених питань.

Фактично цей захід є продовженням "круглого столу" із зазначеної тематики, проведеного в минулому році у господарському суді Тернопільської області, під час якого через брак часу значну частину питань, що залишились не обговореними, було вирішено винести на розгляд наступного "круглого столу".

Учасники "круглого столу" вказали на те, що загалом на сьогодні в Україні створено законодавчу базу для охорони, використання та відтворення природних ресурсів, а також ресурсозбереження. Її розвиток та вдосконалення і досі триває. Так, ратифіковано низку міжнародних конвенцій, угод та інших договорів, затверджено важливі нормативно-правові акти і програми. Водночас природоохоронне законодавство ще не забезпечує повною мірою потреб суспільства, а механізми його реалізації не розвинуті. Потребує національне природоохоронне законодавство і гармонізації із законодавством Європейського Союзу. Зокрема, нагальною потребою є впровадження міжнародних стандартів ISO-14000.

Окрему увагу на засіданні "круглого столу" було приділено питанню застосування судами міжнародних природоохоронних конвенцій. Виступаючи з доповіддю, заступник Голови Вищого господарського суду України Геннадій Кравчук зауважив, що вплив екологічних проблем окремих держав і техногенно перевантажених регіонів не обмежений національним кордоном і має транскордонний, регіональний чи навіть глобальний характер.

Також він зазначив, що в міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища наша держава посідає одне з вагомих місць. Україна як член Ради Європи - однієї з впливових організацій, у діяльності яких питанню охорони довкілля приділяється величезна увага - підписала й ратифікувала 29 міжнародних конвенцій щодо екології та стала учасником 44 двосторонніх міжнародних угод і договорів у названій сфері. Разом з тим доповідач відмітив, що більшість природоохоронних конвенцій належить до категорії несамовиконуваних, оскільки їх здійснення є неможливим без ухвалення відповідного національного законодавства.

Цікавим видався наведений доповідачем приклад справи, де господарським судом було вирішено спір про зобов'язання надати засвідчені копії документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Вирішуючи спір, господарський суд вдався до застосування Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої Законом України від 06.07.1999 № 832-ХІV.

Неабиякий інтерес під час "круглого столу" викликала доповідь судді, секретаря другої судової палати Вищого господарського суду України Тетяни Дроботової, яка, розповідаючи про порядок відшкодування шкоди, завданої самовільним зайняттям та використанням земельних ділянок, вказала на важливість диференціювання поняття "самовільне зайняття земельної ділянки" в контексті певних правовідносин. Зокрема, вона зауважила, що "самовільне зайняття" може полягати у різноманітних діях, у тому числі в експлуатації земельної ділянки з вилученням її корисних властивостей або користуванні нею без правовстановлюючих документів, наприклад, під будівлями, що належать на праві власності.

Тетяна Дроботова звернула увагу, що слід розрізняти відповідальність, встановлену статтею 211 Земельного кодексу України за правопорушення, передбачені Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963), і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам згідно зі статтею 156 Земельного кодексу України, які розраховуються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284.

Щодо юридично-термінологічної невизначеності статті 23 Кодексу України про надра доповіла суддя Вищого господарського суду України, член Вищої ради юстиції Наталя Волковицька.

Доповідач окремо зупинилась на питанні користування підземними водами, які є природним ресурсом з подвійним правовим режимом, що потребує наявності у господарюючих суб'єктів для користування ними одразу двох спеціальний дозволів: на користування надрами, який дає право на видобування підземних вод, та на спеціальне водокористування, який дає право на їх використання.

Наталя Волковицька зазначила, що реалізація землекористувачами або землевласниками права видобувати підземні води без спеціального дозволу, передбаченого статтею 23 Кодексу України про надра, є можливою за таких умов, визначених згаданою нормою:

  • наявність права на земельну ділянку;

  • видобування води з метою її використання для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання;

  • неперевищення встановленого ліміту видобування підземних вод (не більше 300 куб. м на добу).

З доповіддю на тему застосування принципу "мовчазної згоди" в контексті дотримання суб'єктами господарювання порядку отримання дозволів на спеціальне водокористування та на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виступив суддя Вищого господарського суду України Григорій Мачульський.

Також під час засідання "круглого столу" поділились досвідом та проблемами розгляду "природоохоронних" справ заступник голови Львівського апеляційного господарського суду Володимир Кузь, суддя цього суду Оксана Скрипчук, а також судді Господарського суду Львівської області Степан Коссак, Тарас Рим, Ольга Бортник, Оксана Шпакович.

Виявили зацікавленість у заході та сприяли висококваліфікованому та якісному обговоренню зазначених питань перший заступник голови Державної служби геології та надр України Максим Карпін; начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Роман Дасюк.

Питання представництва інтересів держави у сфері охорони природи висвітили начальник управління представництва, захисту інтересів громадян і держави в суді, прокурор прокуратури Львівської області Олександр Воронін, заступник начальника управління представництва інтересів громадян та держави в суді - начальник відділу забезпечення участі в судах Наталія Синишин.

З наукового погляду проблемні питання обґрунтовували викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка: професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права та процесу Володимир Коссак; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Володимир Цікало; кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права Володимир Федорович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права Марія Ващишин; викладач кафедри трудового, аграрного та земельного права Марія Вісьтак.

 

Загалом, учасники "круглого столу" відзначили, що розглянуті господарськими судами судові справи свідчать про те, що екологічна ситуація залишається складною, навантаження на навколишнє природне середовище зростає, забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічній безпеці держави. Водночас спостерігається тенденція до збільшення порушень вимог природоохоронного законодавства як підприємствами, установами й організаціями, так і органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

З огляду на такі порушення та недоліки на сьогодні в господарських судах значну частину спорів становлять "екологічні", під час розгляду яких часто виникають проблемні питання правозастосування. Це часто пов'язано із законодавчими неточностями формулювання норм, неузгодженостями між ними, реформуванням земельного та містобудівного законодавства без урахування природоохоронних вимог та міжнародних конвенцій, що їх визначають.

Підводячи підсумок обговоренню, учасники "круглого столу" зауважили, що суддівська спільнота повинна зосередити свої зусилля на максимальному захисті екологічних інтересів населення нашої держави та контролі за дотриманням норм прямої дії частини 7 статті 41 Конституції України, згідно з якою використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі, а також приписів статті 66 Основного Закону, відповідно до якої кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі.

 

Управління забезпечення роботи другої судової палати

« Повернутись до всіх матеріалів групи