Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 12 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Відбувся круглий стіл на тему "Застосування лізингового законодавства" 15.12.2014 Друкувати

11 грудня 2014 року відбулось засідання круглого столу (у форматі відеоконференцзв'язку) на тему "Застосування лізингового законодавства".

З огляду на формат заходу його було проведено між Вищим господарським судом України (далі - ВГСУ) та господарськими судами Рівненського апеляційного округу: Рівненським апеляційним господарським судом, Господарським судом Рівненської області, Господарським судом Волинської області, Господарським судом Вінницької області, Господарським судом Житомирської області та Господарським судом Хмельницької області.

Відкрив засідання круглого столу заступник Голови ВГСУ Геннадій Кравчук, який звернув увагу на те, що згідно зі світовою практикою лізинг є ефективним фінансовим інструментом інвестування розвитку економіки. Прикладом цього може слугувати той факт, що через лізинг у Європі фінансується в середньому 25-30% усіх інвестицій і він є одним з найпоширеніших у світовій практиці методів фінансування технічного оснащення та оновлення виробництва. На жаль, в Україні цей показник становить лише 10-15%.

Геннадій Кравчук зазначив, що зважаючи на великий ступінь зносу основних засобів у всіх сферах економічної діяльності в Україні, що становить майже 80%, та відсутність джерел фінансування їх оновлення, лізинг може стати дієвим механізмом розвитку та оновлення інфраструктури підприємств, а також стимулювати приріст капіталу в економіку України.

Водночас він зауважив, що для українського правового поля інститут лізингу є досить молодим і тому не може похвалитися зрілістю в аспекті єдності правового регулювання, а специфіка правовідносин, що виникають при укладенні та виконанні договорів лізингу, породжує численні судові спори. Такі спори здебільшого виникають у зв'язку з порушенням порядку і строків сплати лізингових платежів лізингоодержувачами, а також з їх відмовою добровільно повернути предмет лізингу.

Окремо заступник Голови ВГСУ наголосив, що розгляд господарськими судами спорів у сфері лізингових правовідносин є важливим елементом та фактором сприяння таких правовідносин, а тому, зважаючи на їх поступовий розвиток та набуття ними поширення, є перспективним та необхідним аналіз названої категорії спорів з метою створення єдиної судової практики і втілення в життя принципу правової визначеності.

Питання правового регулювання лізингових правовідносин висвітлила суддя ВГСУ Тетяна Добролюбова. Вона, зокрема, підкреслила, що розглядаючи спори, пов'язані із застосуванням лізингового законодавства, особливо важливим є надання правової кваліфікації правовідносинам, які склались між сторонами, адже залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів: фінансовий або оперативний. Оскільки до кожного з видів лізингу застосовується різне законодавство, суд має насамперед з'ясувати, який вид договору лізингу укладено між сторонами, чи відповідає договір фінансового лізингу положенням Закону України "Про фінансовий лізинг" та цивільного законодавства, адже це має значення для правильного вирішення спору. Крім того, Тетяна Добролюбова зупинилась на питанні диференціації та відмінностей між фінансовим та оперативним лізингом.

Правову позицію Верховного Суду України щодо розгляду спорів у сфері лізингових правовідносин нагадала учасникам заходу суддя, секретар другої судової палати Тетяна Дроботова. Вона зазначила, що сьогодні налічується близько 20 постанов Верховного Суду України, прийнятих щодо справ у спорах, пов'язаних з лізинговими правовідносинами. Так, секретар другої судової палати окремо навела постанови Верховного Суду України та викладені у них правові позиції у справах:

- предметом спору в яких є стягнення лізингових платежів;

- предметом спору в яких є визначення лізингових платежів в іноземній валюті;

- предметом спору в яких є стягнення коштів за припиненими договорами лізингу;

- про внесення змін до договору лізингу;

- про визнання недійсним договору лізингу;

- про розірвання договору лізингу.

З доповіддю на тему "Фінансовий лізинг як ефективний інвестиційний механізм розвитку економіки. Огляд господарських спорів, що виникають при застосуванні Закону України "Про фінансовий лізинг" виступив суддя Рівненського апеляційного господарського суду Михайло Юрчук, який, зокрема, сказав, що держава, у тому числі суди, мають сприяти розвитку лізингових правовідносин в Україні, оскільки це є вагомим інвестиційним механізмом для сталого розвитку національної економіки. До того ж він зазначив, що перевагами застосування цього фінансового інструмента є можливість збільшення обсягів залучених інвестицій, оновлення техніки та технологій на вітчизняних підприємствах, забезпечення конкурентоспроможності їх продукції, розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, підвищення матеріального забезпечення та рівня життя населення.

Суддя Рівненського апеляційного господарського суду Михайло Петухов спинився на питаннях, які виникають щодо:

- ідентифікації майна, яке є предметом договору лізингу;

- визначення термінів передачі майна та розрахунків за умовами договору лізингу;

- визначення особи, уповноваженої від імені сторони підписувати договір та акт приймання-передачі майна за договором лізингу;

- індексування платежів за договором фінансового лізингу;

- порядку проведення платіжного документообігу при здійсненні лізингових платежів;

- визначення моменту завершення лізингових правовідносин та переходу права власності;

- визначення моменту, з якого лізингодавець може реалізувати своє право на відмову від договору.

Виступивши з доповіддю на тему "Структура лізингових платежів. Питання, що виникають при розгляді спорів про стягнення лізингових платежів", суддя Господарського суду Вінницької області Олександр Банасько запропонував задля визначення обґрунтованості заявлених до стягнення сум лізингових платежів призначати у разі потреби судову економічну експертизу. Також О.Банасько запропонував ініціювати законодавчі зміни до статті 16 Закону України "Про фінансовий лізинг" та навів свої міркування щодо роз'яснень з названої категорії спорів, які зараз готуються у Вищому господарському суді України.

Суддя Рівненського апеляційного господарського суду Інна Розізнана зупинилась на питаннях, пов'язаних із стягненням збитків у разі порушення зобов'язань, що виникають за договором фінансового лізингу, а також на підставах та умовах відповідальності, способах та засобах доказування у таких справах.

Проблемні питання, що виникають під час розгляду спорів про стягнення збитків за договорами лізингу - як реальних, так і у вигляді упущеної вигоди, під час круглого столу висвітлила суддя Господарського суду Рівненської області Оксана Андрійчук.

Питання, що виникають під час розгляду господарських спорів у справах щодо односторонньої відмови від договору лізингу або їх розірвання, проаналізувала суддя Господарського суду Житомирської області Альона Шніт.

Детальний аналіз щодо спорів про визнання недійсними договорів лізингу провів суддя Господарського суду Хмельницької області Віктор Шпак.

Усі виступи супроводжувались обговореннями, під час яких кожен мав можливість поділитись своїми міркуваннями щодо проблемних питань.

Підбиваючи підсумки відеоконференції, усі учасники відмітили важливість такого заходу, а судді Вищого господарського суду України - значущість та корисність висловлених думок для подальшого їх врахування під час підготовки роз'яснень з відповідних питань.

 

Управління забезпечення роботи другої судової палати

« Повернутись до всіх матеріалів групи