Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 19 лютого 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Відбулося засідання Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України 28.05.2015 Друкувати

27 травня 2015 року відбулося засідання Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України (далі - НКР). З вітальним словом до учасників заходу звернулися заступник Голови Геннадій Кравчук та суддя ВГСУ у відставці, заступник Голови НКР Віктор Москаленко.

У роботі НКР також брали активну участь суддя, секретар пленуму ВГСУ Лариса Рогач, суддя, секретар першої судової палати ВГСУ Валерій Картере, суддя, секретар другої судової палати ВГСУ Тетяна Дроботова, суддя, секретар третьої судової палати ВГСУ Ірина Панова, суддя, член Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України Олена Беляневич, к.ю.н., доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ірина Лукач, проректор із забезпечення організаційної діяльності Національної школи суддів України Володимир Мазурок, д.ю.н., професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анатолій Мірошниченко, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Олена Орлюк, д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки Леся Савченко, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, завідувач відділу Апарату Верховної Ради України, президент Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права України Анатолій Селіванов, к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Микола Сірий, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Володимир Устименко.

Члени НКР висловили свої міркування з приводу підготовленого профільними фахівцями спільно із суддями ВГСУ проекту пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання питань здійснення правосуддя та функціонуванням судової влади. Як пояснив Геннадій Кравчук, документ містить позицію ВГСУ стосовно внесення змін до Конституції України в частині реформування судової системи, а тому думка наукової спільноти має важливе значення.

Заступник Голови НКР Віктор Москаленко, у свою чергу, наголосив на актуальності та важливості законодавчого вирішення питань щодо стимулювання сторін до застосування альтернативних можливостей вирішення спорів. На його переконання, з метою заохочення використання суб'єктами правовідносин досудових можливостей примирення частина друга статті 124 Основного Закону України може бути доповнена положенням про те, що державою підтримуються позасудові способи вирішення спорів, а форми і гарантії їх реалізації визначаються законом.

Олена Орлюк та Ірина Лукач у своїх виступах також приділили увагу альтернативним способам вирішення спорів, зокрема, запровадженню інституту медіації в Україні та особливостям медіації в окремих категоріях спорів.

Олена Беляневич висловила пропозицію про необхідність підтримання досудових процедур вирішення спорів. Крім того, на її думку, варто підтримати ідеї, покладені в основу проекту пропозицій, а саме збереження принципу спеціалізації судів, зокрема, збереження системи господарських судів, посилення ролі Верховного Суду України з визначенням на конституційному рівні його функції із забезпечення однакового та послідовного правозастосування, збереження вищих спеціалізованих судів, надання повноважень Верховній Раді України визначати мережу судів та позбавлення її повноваження призначати та звільняти суддів.

«Принцип спеціалізації судів повинен бути закріплений в Конституції України, оскільки це відповідає європейській практиці і цим шляхом йдуть всі розвинені країни», - вважає Володимир Устименко.

Водночас Ігор Бенедисюк звернув увагу присутніх на негативну тенденцію щодо надмірної деталізації законодавцем абсолютно різних процесів у законодавчих актах. На його переконання, необхідно уникати подібних явищ, особливо тоді, коли це стосується внесення змін до Конституції України. Адже в Основному Законі варто обмежитись головними принципами та гарантіями для забезпечення конституційного процесу в Україні.

Змістовні доповнення щодо проекту пропозицій висловили Леся Савченко, Анатолій Селіванов, Микола Сірий, Анатолій Мірошниченко.

Під час засідання також було обговорено актуальні питання проведення в Україні судової реформи та забезпечення гарантій незалежності судів і суддів, покращення функціонування судової системи. Члени НКР дійшли спільної думки, що внесення до чинної Конституції України будь-яких змін щодо організації системи органів судової влади та їх функціонування має бути виваженим та підпорядкованим гарантіям права кожного на справедливий суд, забезпечення доступу до правосуддя, реалізації принципів верховенства права.

За результатами засідання НКР було висловлено багато цікавих думок, які планується врахувати під час доопрацювання проекту пропозицій. Для цього вирішено створити робочу групу на чолі із заступником Голови ВГСУ Геннадієм Кравчуком.

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва та зв'язків зі ЗМІ

« Повернутись до всіх матеріалів групи