Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 12 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Звернення зборів суддів ВГСУ до Президента України з приводу протиправних дій щодо втручання у діяльність судів та суддів 28.03.2017 Друкувати

Шановний Петре Олексійовичу! 

Враховуючи непрості процеси, які відбуваються сьогодні в країні, ставлячись з повагою і розумінням до громадської думки та активності, яка ґрунтується на прагненні побудови незалежної судової системи, збори суддів Вищого господарського суду України наголошують на неприпустимості грубого втручання у діяльність судів і суддів органами законодавчої та виконавчої влади, громадськими організаціями, їхніми окремими представниками у незаконний та неправовий спосіб.

Міжнародні стандарти формування та функціонування судових органів і статусу суддів, Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи визначають, що безпека суддів має належним чином гарантуватися законом, захист прав та інтересів суддів у зв’язку зі здійсненням ними правосуддя є невід’ємною складовою принципу незалежності суду.

Одне з центральних місць у системі міжнародних нормативних актів, покликаних своїм існуванням та практичним застосуванням утверджувати глобальні цінності демократичного суспільства, займає Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 

Згідно з приписами статті 6 цієї Конвенції основоположним елементом права на справедливий суд визначено саме незалежність суду без будь-якого  стороннього впливу.

Конституцією України гарантовано незалежність і недоторканність суддів та встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону, а вплив на них у будь-який спосіб забороняється (статті 126 та 129). 

Статтею 140 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави.

Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження яких є головним обов’язком держави. 

На жаль, на сьогодні заходи забезпечення незалежності і недоторканності суддів як носіїв судової влади та самостійності судів як судових органів в Україні не реалізовано в повному обсязі, що призводить до дестабілізації судової влади, становить загрозу утвердженню принципу верховенства права та підриває основи  України як правової держави. 

Факти відвертого втручання в діяльність судів і суддів з боку сторонніх осіб, впливу на них у будь-який спосіб набули системного характеру. В країні свідомо і цілеспрямовано руйнується судова система. Суспільство стало свідком безпрецедентного та грубого втручання різних державних органів та громадських організацій у діяльність судів, тиску на суддів, цілеспрямованих спроб дискредитації та політизації судової системи.

Звертаємо Вашу увагу, що коли йдеться про судову реформу в аспекті реформування статусу суддів, то крім деполітизації, не потрібно забувати про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека згідно з Конституцією України визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а захист прав людини неможливий без гарантій здійснення правосуддя незалежним судом.

У суспільстві все більш акцентується увага на зневазі до статусу судді, суб’єктивне та викривлене коментування змісту судових рішень, поширення негативної інформації про суддів, спрямоване на завдавання шкоди їхньому авторитету, вчинення психологічного та фізичного тиску шляхом шантажу, образ, залякування і публічних погроз у зв’язку із здійсненням ними правосуддя. 

Формами такої поведінки є організація та проведення гучних масових заходів (пікетів, зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо), що супроводжуються пошкодженням або погрозою пошкодження майна судів та суддів, погрозою життю та здоров’ю суддів та членів їх сімей.

Велике занепокоєння викликає також й те, що останнім часом досить часто засобами масової інформації здійснюється моральний, психологічний та інші види впливу через суб’єктивне висвітлення роботи судів. Більш небезпечними та негативними при цьому є випадки, коли з вуст окремих представників засобів масової інформації лунають фактично заклики до "самосуду".

Таке формування суспільної думки призводить до того, що суспільство втрачає здатність адекватно сприймати правдивість інформації та давати їй належну оцінку, при цьому формується негативне ставлення не лише до суддів, а й до усієї судової системи в цілому.

Слід зазначити, що ситуацію ускладнюють висловлювання окремих політиків, які свідомо демонструють власну неповагу до суду та суддів, нехтуючи конституційними принципами незалежності й недоторканності суддів.

Усі перелічені заходи використовуються з метою дестабілізації роботи суду як інституції, створення перешкод у веденні судових процесів, що порушує гарантії незалежності судді й унеможливлює здійснення ним правосуддя на засадах законності та верховенства права.

 Останнім з негативних прикладів стали події, що відбулися 17 березня цього року біля будинку Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка Ігоря Михайловича, коли він став об’єктом неправомірних дій з боку осіб із прихованими обличчями, які прикриваючись вимогами суспільства, погрожували пошкодженням майна та фізичною розправою йому та його дружині.

Зростання тиску на суддів, тим більше фізична розправа, знищення чи пошкодження їхнього майна, а також посягання на життя і здоров'я членів їхніх сімей (батьків, дружини, чоловіка, дітей) – той тривожний сигнал, що, очевидно, свідчить про недостатній рівень гарантій безпеки суддів та необхідність пошуку дієвих механізмів їх захисту.

Неодмінна умова забезпечення незалежності судді – його захист. Посилюючи гарантії захисту прав і безпеки суддів, держава не лише захищає життя та здоров’я суддів як фізичних осіб, а прагне утвердити одну з основних засад демократичного суспільства – функціонування незалежного суду.

Відсутність належної реакції на прояви будь-якого тиску на суддів у зв’язку з діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, є неприпустимою для демократичної правової держави.

З огляду на викладене та з метою запобігання випадків грубого втручання у суддівську діяльність, які нівелюють одну з основних демократичних цінностей України як правової держави, збори суддів Вищого господарського суду України звертаються до Вас з проханням вжити дієвих заходів щодо забезпечення конституційних гарантій незалежності судової влади, ініціювати на законодавчому рівні питання щодо стабілізації та створення належних умов для виконання судами своїх функцій.

 

З повагою

за дорученням зборів суддів

Вищого господарського суду України

 

Голова Вищого 

господарського суду України                                                                                                                  Б. Львов 

« Повернутись до всіх матеріалів групи