Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про Указ Президента України від 04.10.94 N 566 "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України" (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 01.11.94 N 01-8/781) 01.11.1994 Друкувати

Арбітражні суди України

 

Доводимо до відома та керівництва при розгляді господарських спорів в порядку інформації Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України" від 4 жовтня 1994 року N 566: 

"З метою забезпечення своєчасного та якісного проведення розрахунків за договорами, сторонами яких є суб'єкти підприємницької діяльності України, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установити, що розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари 

(роботи, послуги), здійснюються відповідно до Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованих правил по інкасо Міжнародної торгової палати (далі - Уніфіковані правила). 

Суб'єктам підприємницької діяльності України при укладанні та виконанні зошнішньоекономічних договорів (контрактів) забезпечувати додержання вимог, передбачених Уніфікованими правилами. 

2. Зовнішньоекономічні договори (контракти), укладені суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності предметом яких є товари (роботи, послуги), можуть бути в установленому порядку визнані недійсними, якщо вони не відповідають вимогам цього Указу. 

3. Дія цього Указу поширюється на відносини, які виникають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених після набрання чинності цим Указом. 

4. Розрахунки за іншими договорами, укладеними суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності, здійснюються відповідно до Уніфікованих правил, якщо це передбачено такими договорами. 

5. Кабінету Міністрів України: 

опублікувати у двотижневий строк державною мовою України в газеті "Урядовий кур'єр" Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати (у редакції 1983 року), Уніфіковані правила з інкасо Міжнародної торгової 

палати (у редакції 1978 року); 

забезпечувати опублікування державною мовою України наступних змін до Уніфікованих правил. Такі зміни застосовуються через десять днів після їх опублікування у газеті "Урядовий кур'єр" до відносин, що виникають із зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), укладених після опублікування відповідних змін. 

6.Кабінету Міністрів України за участю Національного банку України затвердити у місячний строк Положення про типові платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів, Положення про захисні застереження до договорів, які передбачають розрахунки в іноземній валюті. 

7. Органам державної виконавчої влади привести свої рішення (нормативні акти) у відповідність з цим Указом. 

Рекомендувати національному банку України привести нормативні акти у відповідність з цим Указом. 

8. Цей Указ набирає чинності через десять днів після опублікування Уніфікованих правил."

« Повернутись до всіх матеріалів групи