Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про чинні нормативні акти з питань, що регулюють земельні правовідносини (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 06.06.94 N 01-8/370) 06.06.1994 Друкувати

Арбітражні суди України

Відділом формування арбітражної практики підготовлений перелік чинних в Україні нормативних актів з питань, що регулюють земельні правовідносини, для використання в практичній діяльності.

NN

п/п

Дата прийняття та номер акта

Назва акта

1. Закони України, Декрети Кабінету Міністрів України

1.1.

05.12.90 N 512

Про бюджетну систему України

1.2.

07.02.91 N 697

Про власність

1.3

27.03.91 N 887

Про підприємства в Україні

1.4.

25.06.91 N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

1.5.

30.01.92 N 2073

Про форми власності на землю

1.6.

14.02.92 N 2114

Про колективне сільськогосподарське підприємство

1.7.

13.03.92 N 2196

Земельний кодекс України

1.8.

13.03.92 N 2198

Про іноземні інвестиції (Дія Закону зупинена відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 55-93 "Про режим іноземного інвестування")

1.9.

26.03.92 N 2234

Про місцеві ради народних депутатів України, місцеве та регіональне самоврядування

1.10.

10.04.92 N 2269

Про оренду майна державних підприємств та організацій

1.11.

15.05.92 N 2346

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві

1.12.

16.06.92 N 2456

Про природно-заповідний фонд України

1.13.

03.07.92 N 2535

Про плату за землю

1.14.

20.05.93 N 55-93

Декрет "Про режим іноземного інвестування"

1.15.

24.06.93 N 3312

Про селянське (фермерське) господарство

1.16.

02.02.94 N 3904

Про систему оподаткування

2. Постанови Верховної Ради України

2.1.

05.12.90 N 511

Про вирішення питань, пов'язаних з правом власності на землю

2.2.

18.12.90 N 563

Про земельну реформу

2.3.

13.03.92 N 2200

Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі

2.4.

13.03.92 N 2201

Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею

2.5.

24.06.93 N 3315

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"

3. Укази Президента України

3.1.

14.10.93 N 456/93

Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва

3.2.

29.12.93 N 612/93

Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню

4. Постанови Кабінету Міністрів України

4.1.

03.10.91 N 238

Про розміри та порядок визначення втрат сільсько-господарського і лісогосподарсь кого виробництва, що підлягають відшкодуванню

4.2.

14.02.92 N 73

Питання Державного комітету України по земельних ресурсах

4.3.

25.08.92 N 498

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про плату за землю"

4.4.

16.09.92 N 532

Про порядок визначення ставок земельного податку

4.5.

27.11.92 N 667

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР"

4.6.

12.01.93 N 15

Про порядок ведення державного земельного кадастру

4.7.

13.01.93 N 19

Про хід виконання Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" та рішень Уряду з цього питання

4.8.

02.02.93 N 77

Про внесення змін і доповнень до постано ви Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238 "Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподар ського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню"

4.9.

17.03.93 N 197

Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)

4.10.

19.04.93 N 284

Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористу вачам

4.11.

30.06.93 N 493

Про затвердження положень про обласне, Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, відділ земельних ресурсів

4.12.

20.08.93 N 661

Про затвердження Положення про моніторинг земель

4.13.

17.05.94 N 316

Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення підпри ємницької діяльності

 

NN

п/п

Дата видання та номер наказу

Назва наказу

Зареєстровано в Мін'юсті (дата і номер реєстрації)

5. Накази Держкомзему України та інші відомчі нормативні акти

5.1.

15.04.93 N 28

Наказ Держкомзему України про затвердження Інструкції про поря док складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди

23.04.93 N 31

5.2.

25.07.93 N 65

Наказ Держкомзему України про затвердження Тимчасового положення про порядок здійснення органами Держкомзему державного контролю за використанням та охороною земель

18.08.93 N 111

5.3.

24.09.93 N158/61

Наказ Мінбудархітектури України та Держкомзему України про зат вердження порядку складання плану земельногосподарського устрою населеного пункту

11.10.93 N 152

5.4.

22.11.93 N 99

Наказ Держкомзему України про затвердження Тимчасового поло ження щодо порядку визначення розмірів і початкової ціни земельних ділянок, відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають у стані незавершеного бу дівництва і підлягають приватизації

14.12.93 N 188

« Повернутись до всіх матеріалів групи