Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 4 липня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів Вищого арбітражного суду України (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 16.11.99 № 01-8/542 ) 16.11.1999 Друкувати

Арбітражні суди України

 

Вищий арбітражний суд України вважає за необхідне внести такі зміни і доповнення до деяких своїх інформаційних листів: 1. Відповідь на питання, вміщене у пункті 15 інформаційного листа від 14.06.93 №01-8/672 «Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні господарських спорів» (із змінами, внесеними інформаційним листом від 21.04.99 №01-8/184), викласти у такій редакції:

«Повноваження прокурора в арбітражному процесі визначені Законом України «Про прокуратуру» і Арбітражним процесуальним кодексом України. Зокрема статтею 2 цього Кодексу передбачено, що арбітражний суд порушує справи за позовними заявами прокурорів та їх заступників, які звертаються до арбітражного суду в інтересах держави.

Що ж до заяв прокурорів про визнання акта недійсним у разі відхилення відповідного протесту органом, який видав акт або вищестоящим органом, то згідно з частиною четвертою статті 21 Закону України «Про прокуратуру» справи у спорах за такими позовами арбітражним судам не підвідомчі».

2. В абзаці третьому пункту 3 інформаційного листа від 30.09.96 №01-8/342 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів» виключити останнє речення.

3. В інформаційному листі від 13.05.97 №01-8/161 «Про Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»:

3.1. Абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:

«Відповідно до частини четвертої статті 1 Закону (у редакції Закону України від 19.04.97) податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено Законом, крім визначених Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», сплаті не підлягають.

Статті 14 і 15 Закону містять перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів). Будь-які податки і збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону (частина шоста статті 1 Закону). Згідно з частиною третьою статті 2 Закону до відповідних бюджетів зараховуються також відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України»;

3.2. Останній абзац викласти у такій редакції:

«Отже у арбітражних судів немає правових підстав для задоволення позовних вимог, пов'язаних із стягненням будь-яких відрахувань (платежів, внесків, зборів), які не зазначені у статтях 14 і 15 Закону і в Законі України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України».

4. Абзац перший пункту 9 інформаційного листа від 24.11.97 №01-8/452 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів» після слова «вищим» доповнити словом «чи».

5. У пункті 7 інформаційного листа від 17.08.98 №01-8/314 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів» слова «Однаковим законом про переказний і простий вексель» замінити словами «Уніфікованим законом про переказні векселі та прості векселі», а слова «Однаковий закон», «Однакового закону» замінити відповідно словами «Уніфікований закон», «Уніфікованого закону».

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський

« Повернутись до всіх матеріалів групи