Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 4 липня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про внесення змін та доповнень до деяких інформаційних листів Вищого арбітражного суду України (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 03.11.99 № 01-8/520) 03.11.1999 Друкувати

Арбітражні суди України

 

У зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 29 червня 1999р. №1172 «Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та визнанням таким, що втратив чинність, Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1976р. №483, Вищий арбітражний суд України вважає за необхідне внести зміни та доповнення до деяких своїх інформаційних листів.

1. Відкликається пункт 14 інформаційного листа від 14.06.93 №01-8/672 «Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні господарських спорів».

2. Абзац третій і четвертий пункту 3 інформаційного листа від 16.10.95 №01-8/732 «Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні спорів» замінити абзацом у такій редакції:

«За змістом статті 54 Закону України «Про нотаріат» за бажанням сторін нотаріусом посвідчуються будь-які угоди, для яких законодавством не встановлено обов'язкової нотаріальної форми. Отже, відповідно до пункту 1 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172, заборгованість за кредитними договорами може стягуватись комерційними банками на підставі виконавчих написів нотаріусів».

3. У пункті 10 інформаційного листа від 07.03.96 №01-8/106 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів» слова і цифри «розділу І Переліку, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 12.10.76 №483» замінити словами і цифрами «пункту 1 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172».

4. В абзаці другому пункту 3.1 інформаційного листа від 01.07.96 №01-8/241 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів» слова і цифри «розділу І Переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 12.10.76 №483» замінити словами і цифрами «пункту 1 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172».

5. У пункті 4 інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 17.08.98 №01-8/314 слова і цифри «та пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості здійснюється на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 12.10.76 №483», замінити словами і цифрами: «та пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172».

6. Абзац п'ятнадцятий інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 23.03.98 №01-8/104 «Про Закон України «Про лізинг» доповнити такими реченнями: «Повернення об'єкту лізингу може бути здійснено також у безспірному порядку на підставі відповідного виконавчого напису нотаріуса (стаття 87 Закону України «Про нотаріат»; пункт 8 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172). Слід мати на увазі, що відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості. Отже якщо між сторонами договору лізингу існує спір, пов'язаний із поверненням об'єкту лізингу, справа з відповідного спору підвідомча арбітражному суду на загальних підставах».

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський

« Повернутись до всіх матеріалів групи