Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про внесення змін і доповнень до деяких Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України ( Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 09.11.2000 № 01-8/635) 09.11.2000 Друкувати

Арбітражні суди України

 

У зв'язку із змінами, що сталися у законодавстві, та виникненням питань щодо застосування у вирішенні спорів деяких законодавчих приписів Вищий арбітражний суд України вносить такі зміни до деяких своїх Інформаційних листів:

1. В Інформаційному листі від 14.06.93 №01-8/672 “Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні спорів”:

1.1. В абзаці третьому пункту 13 слова “арбітра, арбітр” замінити відповідно словами “судді, суддя”;

1.2. В абзацах третьому і п'ятому пункту 18 слова “поставником” і “постачальнику” замінити відповідно словами “поставщиком”, “поставщику”.

2. В абзаці третьому Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 17.06.97 №01-8/205 “Про деякі питання практики застосування норм розділу ХІІ Арбітражного процесуального кодексу України у справах про банкрутство” слова і цифри “пункт 19 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 15.04.93 №01-6/481” замінити словами і цифрами “пункт 28 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18.11.97 №02-5/444”.

3. В абзаці третьому пункту 2 Інформаційного листа від 13.02.98 №01-8/55 “Про Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” слова і цифри “Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 №250 (з подальшими змінами і доповненнями)” замінити словами і цифрами “Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419”.

4. В Інформаційному листі від 10.03.98 №01-8/91 “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів”: 

4.1. Перше речення другого абзацу підпункту 1.4 пункту 1 замінити двома реченнями у такій редакції: “Відповідно до статті 6 Статуту залізниць України накладна є основним перевізним документом і обов'язковою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею; до того ж на підставі накладної вноситься провізна плата та інші платежі за перевезення. За змістом статті 47 Статуту автомобільного транспорту УРСР основним перевізним, а також і розрахунковим документом, що відображає розрахунки з провізних платежів є накладна, яка є одночасно й обов'язковою письмовою формою договору перевезення, оскільки цей договір може бути укладено лише за умови подання вантажовідправником разом з вантажем і накладної”; 

4.2. Підпункт 1.7 пункту 1 виключити. 

5. Підпункт 1.3 пункту 1 Інформаційного листа від 29.01.99 №01-8/46 “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів” виключити. 

У зв'язку з цим підпункт 1.4 вважати підпунктом 1.3. 

6. У пункті 4 Інформаційного листа від 26.10.99 №01-8/505 “Про Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”: 

6.1. Після абзацу четвертого зазначити новий абзац п'ятий у такій редакції: 

“Згідно із рішенням Конституційного Суду України від 18.10.2000 №11-рп/2000 визнано неконституційними положення статті 16 Закону в частині встановлення таких умов легалізації профспілок, які фактично пов'язують початок діяльності створеної з метою забезпечення і захисту інтересів працівників організації як профспілки з моментом її реєстрації у відповідних органах, що рівнозначно вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки”. 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим; 

6.2. Новий абзац шостий викласти у такій редакції: 

“Арбітражним судам у визначенні підвідомчості спорів за участю професійних спілок, у тому числі пов'язаних з відмовою у їх легалізації, слід враховувати загальні правила, наведені у спільному листі Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України від 20.07.95 №01-8/518а, виходячи з суб'єктного складу учасників спору. Тобто з огляду на вимоги статей 1 і 21 Арбітражного процесуального кодексу України профспілки можуть бути учасниками арбітражного процесу лише за наявності у них статусу юридичної особи. В іншому разі справи у спорах за участю профспілок підвідомчі судам загальної юрисдикції”. 

7. В Інформаційному листі від 10.05.2000 №01-8/204 “Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства”: 

7.1. У першому і другому абзацах підпункту 2.4 пункту 2 виключити слово і цифру “статті 1”; 

7.2. У підпункті 3 виключити абзаци третій і четвертий. 

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом третім. 

Заступник Голови Вищого 

арбітражного суду України А.Осетинський

« Повернутись до всіх матеріалів групи