Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 19 лютого 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про заходи щодо запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед працівників Вищого господарського суду України 09.11.2009 Друкувати

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2009                                                             КИЇВ                                                                     № 45

Про заходи щодо запобігання поширенню
грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих
респіраторних захворювань серед працівників
Вищого господарського суду України

 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2009 року № 1152 "Про запобігання поширенню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення" та з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" на період епідемії грипу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у Вищому господарському суді України План заходів, спрямованих на профілактику та боротьбу з поширенням пандемічного грипу та інших гострих респіраторних захворювань.

2. Начальнику управління документального забезпечення (Янюк І.А.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів.

3. Начальнику відділу міжнародно-правового співробітництва‚ зв'язків з центральними органами державної влади та ЗМІ (Єсін К.В.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Вищого господарського суду України Хандуріна М.І.

 

 
Голова Вищого 
господарського суду України                                                                                                                                                                        С.Демченко

 

Додаток
до наказу Вищого господарського
суду України
від 09.11.2009 № 45

ПЛАН
заходів, спрямованих на профілактику та боротьбу з поширенням
пандемічного грипу та інших гострих респіраторних захворювань у
Вищому господарському суді України


№ п/п

Заходи

Відповідальні особи

Строк виконання

1.

Довести до відома працівників інформацію щодо профілактики та недопущення поширення грипу та гострих респіраторних захворювань

керівники структурних підрозділів

негайно

2.

Запровадити посилений протиепі-демічний масочний режим на пункті пропуску до приміщення суду

комендант охорони

протягом всього періоду епідемії

3.

Припинити особистий прийом громадян Головою, першим зас-тупником Голови, заступниками Голови суду та суддями

Голова, перший заступник Голови, заступники  Голови суду

протягом всього періоду епідемії

4.

Утриматись від відряджень

голови
судових палат,

керівники
структурних
підрозділів

протягом всього періоду епідемії

5.

Перевіряти стан самопочуття пра-цівників суду, у разі виявлення ознак хвороби забезпечити негай-не звернення до лікаря (медичний пункт)

керівники структурних підрозділів

двічі на день протягом всього періоду епідемії

6.

Рекомендувати працівникам суду провести імунізацію проти панде-мічного грипу

керівники структурних підрозділів

медичний пункт

протягом всього періоду епідемії

7.

Забезпечити постійне чергування та невідкладний прийом осіб з ознаками простудних захворю-вань та надання необхідної допо-моги

медичний пункт

протягом всього періоду епідемії

8.

Забезпечити закупівлю необхі-дних профілактичних і лікува-льних засобів для своєчасного забезпечення ними працівників суду

Завадська Л.Т.

Клименюк М.М.

Кушнір В.Ф.

 

терміново у разі наявності коштів

9.

Припинити паління в службових кабінетах

Хандурін М.І.

протягом всього періоду епідемії

10.

Забезпечити провітрювання при-міщень один раз на годину

відповідальні особи визначені керівниками структурних підрозділів

протягом всього періоду епідемії

11.

Рекомендувати працівникам апа-рату суду, які за розподілом службових обов’язків безпосере-дньо контактують з відвідува-чами, користуватися  марлевими масками

керівники структурних підрозділів

протягом всього періоду епідемії

12.

Виділити додаткові приміщення для розміщення контактних осіб та відповідального персоналу для ознайомлення з матеріалами справ

Рядненко В.М.

протягом всього періоду епідемії

13.

Забезпечити дотримання необхі-дного температурного режиму в приміщеннях суду

Рядненко В.М.

протягом всього періоду епідемії

14.

Забезпечити постійну наявність миючих засобів

Рядненко В.М.

протягом всього періоду епідемії

15.

Забезпечити вологе прибирання усіх приміщень щодня із застосу-ванням хлормістких препаратів, а в місцях загального користування  три рази на день

Рядненко В.М.

протягом всього періоду епідемії

16.

Забезпечити дезінфекцію посуду та предметів використання (руш-ників тощо) шляхом кип'ятіння

буфет

щодня протягом всього періоду епідемії

17.

Інформувати керівництво суду про здійснення заходів щодо запобігання поширенню панде-мічного грипу та інших гострих респіраторних захворювань

Івченко А.М.

керівники структурних підрозділів

негайно

 

« Повернутись до всіх матеріалів групи