Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 27 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Звіт Вищого господарського суду України про використання коштів Державного бюджету України за 2009 рік 12.03.2010 Друкувати

Звіт

Вищого господарського суду України

про використання коштів Державного бюджету України

за 2009 рік

На виконання  ч. 3, пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України Вищий господарський суд України, як головний розпорядник бюджетних коштів бюджетної програми 0701010 "Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України", надає інформацію про витрачання коштів загального фонду державного бюджету у розрізі економічної класифікації видатків:

                                                                                             

 

                                                                                   (грн.)

Найменування  видатків

Код

еконо-мічної

класифі-кації

видатків

Затверджено кошторисом

на  2009 рік  з

урахуванням

змін 

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Недофіна-нсовані видатки

Кредитор- ська заборгова-ність станом на 01.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

Видатки споживання (поточні)

1000

63238200

62858369

62598874

379831

366369

Видатки на товари і послуги

1100

56182100

55802269

55545056

379831

366369

Заробітна плата

1111

38715200

38715200

38715156

 

 

Нарахування  на  заробітну  плату

1120

11529400

11529400

11462408

 

 

Придбання  предметів  постачання  і матеріалів, оплата  послуг  та інші  видатки 

1130

2779600

2439890

2439874

339710

337637

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

338000

163444

163444

174556

174556

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

36000

36000

36000

 

 

М’який   інвентар та обмундирування

1134

13000

 

 

13000

13000

Оплата  транспортних   послуг та утримання  транспортних  засобів

1135

760700

736294

736293

24406

24401

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та   будівель; технічне   обслуговування  обладнання

1137

486900

453112

453112

33788

33764

Послуги  зв’язку

1138

814600

751023

751008

63577

61533

Оплата  інших  послуг та   інші   видатки

1139

330400

300017

300017

30383

30383

Видатки  на відрядження

1140

72800

69566

69566

3234

3215

Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв

1160

3028000

3028000

2837839

 

 

Оплата теплопостачання

1161

400000

400000

251244

 

 

Оплата  водопостачання  і  водовідведення

1162

26800

26800

21942

 

 

Оплата  електроенергії

1163

650000

650000

649137

 

 

Оплата природного газу

1164

10500

10500

 

 

 

Оплата  інших  комунальних   послуг

1165

1940700

1940700

1915516

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного  (регіонального) значення

1170

57100

20213

20213

36887

25517

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

57100

20213

20213

36887

25517

Субсидії  і поточні  трансферти

1300

7056100

7056100

7053818

 

 

Поточні  трансферти  населенню 

1340

7056100

7056100

7053818

 

 

Виплата  пенсій  і   допомоги

1341

6714400

6714400

6712558

 

 

Інші  поточні  трансферти

1343

341700

341700

341260

 

 

Видатки розвитку (капітальні)

2000

х

х

х

х

х

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ  :

 

63238200

62858369

62598874

379831

366369

У Державному бюджеті видатки Вищого господарського суду України  на 2009 рік в порівнянні з 2008 роком були зменшені на 25496,0 тис. грн., в тому числі: видатки на заробітну плату на 4045,9 тис. грн., на інші видатки споживання (поточні) на 8950,1 тис. грн. Видатки розвитку (капітальні) в 2008 році становили 12500,0 тис. грн.

Видатки розвитку (капітальні) на 2009 рік по бюджетній програмі 0701010 "Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України" повністю відсутні.

« Повернутись до всіх матеріалів групи