Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 8 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
28-го липня 2006 року у приміщенні Вищого господарського суду України відбулося спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України. 31.07.2006 Друкувати
Порядком денним було передбачено чотири питання: 1. Про підсумки роботи господарських судів України за І півріччя 2006 року. 2. Про хід виконання постанов Пленуму Вищого господарського суду України від 23.02.2006. 3. Про результати вивчення стану організації суддівського самоврядування та здійснення правосуддя в Луганському апеляційному господарському окрузі. 4. Про затвердження Плану роботи Ради суддів господарських судів України на ІІ півріччя. але у ході роботи до порядку денного було додано ще 2 питання: Щодо забезпечення виконання вимог Закону України “Про доступ до судових рішень”; Про заохочення. Зі вступним словом та доповіддю про підсумки роботи господарських судів України за І півріччя 2006 року виступив Перший заступник Голови ВГСУ – Демченко С.Ф. У своїй доповіді він зокрема зазначив що: У першому півріччі 2006 року господарськими судами вживалися заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у господарських правовідносинах, захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання, підвищення авторитету судової влади. Заслухавши та обговоривши доповідь Першого заступника Голови Вищого господарського суду України Демченка С.Ф. про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2006 року та їх завдання на поточний рік, Пленум Вищого господарського суду України та Рада суддів господарських судів України відзначили, що упродовж зазначеного періоду господарські суду в цілому успішно виконували свої завдання щодо утвердження правового порядку в економіці держави. У звітному періоді місцевими господарськими судами розглянуто 108,1 тисяч справ, що на 1,6 тисячі більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Кількість звернень до апеляційних господарських судів упродовж звітного періоду збільшилася на 5,1 відсотка і склала 22.7 тисячі скарг і подань. До Вищого господарського суду України надійшло 10 тисяч скарг та подань, що на 40 відсотків менше ніж за відповідний період 2005 року. За звітний період було сплачено та присуджено до стягнення в доход Державного бюджету України державного мита в сумі 48,4 млн. грн., та 87,4 тис. доларів США, в той час як за такий же період минулого року – 28,2 мільйона гривень та 18,9 тис. дол. США. Активно проводилася профілактична робота господарських судів, спрямована на попередження правопорушень у сфері економічних правовідносин та зміцнення господарської дисципліни. На адресу керівників підприємств, установ і організацій направлено 771 окремих ухвал. Приводом для їх винесення стали чисельні недоліки при здійсненні позовної роботи, а також факти грубих порушень господарської дисципліни. Крім цього, на адресу прокуратури та органів внутрішніх справ направлено 301 повідомлення про виявлені порушення, що містять ознаки дій, переслідуваних у кримінальному порядку. Водночас аналіз судової практики свідчить про певні недоліки у роботі господарських судів, зниження рівня відповідальності деяких суддів за результати здійснення правосуддя, зокрема щодо дотримання процесуальних строків у вирішенні спорів, дотримання законних прав сторін процесу, що є підставою для відповідних скарг та звернень Підвищеної уваги Вищого господарського суду України потребує робота з подальшого опрацювання відповідними державними органами проблеми розмежування компетенції адміністративних і господарських судів, законопроектів про внесення змін до Законів України “Про судоустрій України” та “Про статус суддів”, а також вжиття відповідних заходів для розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту Господарського процесуального кодексу України. У звітному періоді місцевими господарськими судами розглянуто понад 132 тисячі позовів, заяв та скарг. За рішеннями суду першої інстанції стягнуто близько 11 млрд. грн., що на 60 відсотків перевищує суму коштів, стягнутих господарськими судами за аналогічний період минулого року. Про результати вивчення стану організації суддівського самоврядування та здійснення правосуддя в Луганському апеляційному господарському окрузі доповідав Голова Ради суддів господарських судів України – Першиков Є.В. Розглянувши матеріали комплексного вивчення стану організації суддівського самоврядування та здійснення правосуддя в Луганському апеляційному господарському окрузі, Пленум Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України відзначив, що зазначеними господарськими судами в основному забезпечується гарантований Конституцією і законами України захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, суспільства і держави на засадах верховенства права. У процесі реорганізації національної судової системи було вжито відповідних організаційних заходів, які в цілому сприяли запровадженню в судах спеціалізації судових палат (колегій) в межах спеціальної судової юрисдикції, забезпеченню колегіального та одноособового розгляду справ, гласності судового процесу, реалізації права на оскарження судового рішення, самостійності судів і незалежності суддів, здійснення суддівського самоврядування. Луганським апеляційним господарським судом регулярно проводиться робота з узагальнення практики здійснення судочинства, надається методична допомога місцевому господарському суду, ведеться судова статистика, вживаються заходи, направлені на удосконалення координації діяльності з правоохоронними органами щодо запобігання порушень законодавства у сфері господарських відносин. Проведена організаційна робота сприяла підвищенню рівня якості відправлення правосуддя при розгляді господарських справ та забезпеченню судового захисту прав і основних свобод громадян, фізичних осіб, інтересів держави. Разом з тим в організації роботи зазначених господарських судів існують певні недоліки. Стан забезпечення їх належними приміщеннями є незадовільним. Так, наявних приміщень, в яких розміщуються Луганський апеляційний господарський суд та господарський суд Луганської області, недостатньо для ефективного виконання функцій, покладених державою на судові органи. У зв’язку з відсутністю необхідної кількості залів судових засідань, у більшості випадків справи розглядаються в робочих кабінетах суддів, в яких подекуди відсутні символи судової влади. Розміри приміщень, в яких проводяться судові засідання, позбавляють можливості забезпечити присутність всіх учасників судового процесу, якщо їх велика кількість. Працівники апарату господарських судів займають службові кабінети, в яких інколи порушуються санітарно-гігієнічні норми під час експлуатації комп’ютерної та іншої оргтехніки. Заміщення вакантних посад суддів та державних службовців є далеко не повним у зв’язку з відсутністю в судах належних приміщень для їх розміщення. Незважаючи на недоукомплектованість суддівськими та іншими кадрами, негаразди і проблеми, пов’язані з неналежним матеріально-технічним забезпеченням, судді розглядають і вирішують справи відповідно до вимог чинного законодавства. Проте у ряді випадків виявлено судові помилки, упущення і недоліки, які є наслідком недостатнього професійного рівня окремих суддів. Також під час роботи Пленуму було вирішено питання щодо внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України “Вісник господарського судочинства”. По всім питанням розглянутих на Пленумі було прийнято відповідні постанови.
« Повернутись до всіх матеріалів групи