Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 12 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
23 червня 2006 року у місті Одеса відбулася Конференція суддів господарських судів України з питань судової реформи 10.07.2006 Друкувати
23 червня 2006 року у місті Одеса відбулася Конференція суддів господарських судів України з питань судової реформи. На Конференції суддів господарських судів України (надалі Конференція) делегатами та запрошеними були обговорені, важливі на цей час питання, пов'язані із судовою реформою. Були обговорені заходи реалізації Концепції удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів від 22.03.06, затвердженої Указом Президента України № 361/2006 від 10.05.06 (далі - Концепція). За результатами обговорення Концепції, делегати дійшли до висновку про необхідність підготувати відповідні пропозиції щодо вивчення світового досвіду діяльності господарських (економічних, арбітражних судів) та за результатами вивчення підготувати звернення до народних депутатів України щодо неприйнятності деяких визначальних положень Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандарті з, в тому числі недоцільності об'єднання судів цивільної та господарської юрисдикції та недопущення підпорядкування апаратів судів Державній судовій адміністрації України та ініціювати винесення відповідного проекту закону на розгляд парламенту Верховної Ради України та інше. Також було обговорено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України", запропонований Міністерством юстиції України та констатовано, що у цілому Конференція позитивно сприймає розроблення цих нормативних актів та необхідність удосконалення судової системи, проте, ряд положень, що викладені у зазначених законопроектах, уявляються неприйнятними. Голова Ради суддів господарських судів України Євген Першиков на Конференції звітував про стан організації роботи Ради суддів господарських судів України за період з липня 2005 по червень 2006, звернувши увагу присутніх на те, що протягом звітного періоду Радою суддів господарських судів України було проведено 9 засідань Президії Раді, суддів господарських судів України, 6 засідань Ради суддів господарських судів України та спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України. За результатами проведених зборів було затверджено понад 72 рішень і постанов, якими вирішувались важливі, пов'язані з подальшим удосконаленням судочинства, що є нагальною потребою українського суспільства, життя якого нерозривно пов'язано з розвитком демократичних засад відправлення правосуддя також були висвітлені питання щодо створення належних умов для більш тісної співпраці законодавчої і судової гілки влади, залучення до законопроектної роботи органів суддівського самоврядування, суддів всіх рівнів, науковців, практиків та проаналізовано стан роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України щодо діяльності господарських судів України та розроблено спільно з кваліфікаційною комісією суддів господарських судів України проект Тимчасового Положення про судових інспекторів господарських судів. Окрім того, на Конференції делегатами було заслухано Інформацію заступника Голови кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України "Про виконання вимог щодо проведення атестації та дисциплінарного провадження суддів місцевих та апеляційних господарських судів" та визначено, що кваліфікаційна комісія в цілому виконує завдання з забезпечення формування корпусу професійних суддів та розгляду питань про дисциплінарну відповідальність суддів, проте у Конференції викликають зауваження випадки недотримання останнім часом кваліфікаційною комісією процедури дисциплінарного провадження, визначеною ч. 1 ст. 99 Закону України "Про судоустрій України", недотримання строків застосування до судді дисциплінарного стягнення, що може служити підставою для скасування відповідних рішень. За результатами обговорених питань делегатами були підтримані та прийняті рішення Конференції суддів господарських судів України, які діяли у межах повноважень, визначених чинним законодавством.
« Повернутись до всіх матеріалів групи