Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 26 січня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
12-13 квітня 2006 року відбувалася науково-практична конференція “Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи” 20.04.2006 Друкувати
12-13 квітня 2006 року в приміщенні Донецького апеляційного господарського суду відбувалася науково-практична конференція “Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи” організована Вищим господарським судом України, Національною Академією Наук України спільно з Академією суддів України та Донецьким апеляційним господарським судом. До участі у Конференції було запрошено більше 20 вчених, авторитетних фахівців в галузі судоустрою і судочинства, господарського права та процесу, знавців судового права, в тому числі науковці Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи, Української академії бізнесу і підприємництва, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Академії суддів України, Київського національного університету ім. Т.Шевченка, а також судді всіх ланок системи господарських судів: судді Вищого господарського суду України, апеляційних господарських судів, господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Учасники Конференції, обговорили найактуальніші для господарського судочинства питання, в тому числі стосовно: Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства; Розмежування підвідомчості спорів господарської та адміністративної юрисдикцій; Проблеми сучасного судочинства в Україні і шляхи їх вирішення; Новий етап судової реформи: принципові позиції; Вдосконалення господарського процесуального законодавства та приведення його у відповідність з міжнародними стандартами. До відкриття Конференції було видано збірник доповідей – всебічне дослідження сучасних проблем спеціалізованої юстиції, об’єктивний погляд на стан системи господарського судочинства, статус, роль та місце господарських судів у судовій та правовій системі України, пріоритети судового реформування та ключові напрями підвищення ефективності вирішення господарських спорів. Матеріали збірника за змістом викладених тез розподілено на дві частини: “Судоустрій” та “Судочинство”. Учасники Конференції висловили сподівання, що матеріали видання є значним внеском у методологічний базис здійснення судової реформи, а до висловлених ідей та пропозицій слід привернути увагу народних депутатів України, для врахування у розробці заходів реформування судової системи, вони сприятимуть піднесенню наукової дискусії на новий рівень, а також стануть у нагоді юристам-практикам, адвокатам, суддям. Матеріали конференції можуть бути використані у навчальному процесі, при підготовці студентів фахових юридичних навчальних закладів та у системі підвищення кваліфікації працівників судових та правоохоронних органів. Під час обговорення доповідей та виступів учасників конференції зазначалося, що у здійсненні суддівства господарські суди України реально забезпечують та гарантують законність у сфері господарських правовідносин. В той же час, учасники висловили зауваження, що в умовах стрімкого реформування як суспільства, так і держави, існує нагальна потреба в завершенні судової реформи, оскільки довге знаходження судової влади у стані реформування не сприяє підвищенню якості судочинства. При цьому необхідно мати на увазі, що здійснювати це реформування слід виважено, враховуючи правові традиції та правову культуру суспільства, не забуваючи, що реформа судової системи цінна не сама по собі, а має за мету ефективний захист прав людини, і, окрім того, є одною із складових розвитку суспільства в цілому. У зв’язку із зазначеним, конференція, зокрема, констатує, про недостатню наукову обґрунтованість, юридичну досконалість та виваженість проекту Концепції удосконалення судочинства для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. За результатами обговорення учасники конференції дійшли висновку, що першочергове місце у системі реформаційних дій має бути відведено комплексу різнопланових заходів щодо удосконалення системи правосуддя та судової влади. Пріоритетність цих перетворень має бути обумовлена місцем, роллю та значенням судової гілки влади у сучасній доктрині правової держави, її визначальним впливом на дотримання прав і свобод людини у суспільстві, забезпечення правопорядку та ефективності реалізації владних повноважень всіма державними інституціями.
« Повернутись до всіх матеріалів групи