Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 25 січня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
17 травня 2011 року відбулося засідання пленуму Вищого господарського суду України 19.05.2011 Друкувати

17 травня 2011 року відбулося засідання пленуму Вищого господарського суду України, на якому були прийняті Постанови "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" та "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України".

Метою прийняття названих Постанов є однакове і правильне застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права у розгляді окремих категорій справ.

Постанову пленуму "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" підготовлено за результатами узагальнення практики застосування господарськими судами земельного законодавства.

Доповідачем по даному питанню був секретар другої судової палати, суддя Першиков Євген Володимирович.

Вищеназвана Постанова пленуму складається з наступних розділів:

1. Підвідомчість справ у спорах, що виникають із земельних відносин,

2. Справи у спорах, пов'язаних з набуттям і реалізацією права на земельні ділянки,

3. Відповідальність за порушення земельного законодавства,

4. Особливості вирішенні спорів щодо окремих категорій земель та суб'єктів землекористування.

Особливу увагу в Постанові приділено визначенню підвідомчості господарським судам справ у спорах, що виникають із земельних відносин. У проекті документу передбачено, що питання про те, чи підвідомча господарському суду справа у спорі, що виник із земельних правовідносин, повинно вирішуватись залежно від того, який характер мають спірні правовідносини, тобто чи є вони приватноправовими чи публічно-правовими, та чи відповідає склад сторін у справі статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК).

З цією метою господарським судам слід аналізувати предмет позову, підстави позову і зміст позовних вимог.

У вирішенні питання про те, чи мають земельні відносини приватноправовий характер, слід враховувати те, що земля та земельні ділянки є об'єктами цивільних прав, а держава та територіальні громади через свої органи беруть участь у земельних відносинах з метою реалізації цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, тобто прав власника земельних ділянок.

Є. В. Першиков звернув увагу присутніх на те, що органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності діють як органи, через які держава або територіальна громада реалізують повноваження власника земельних ділянок.

Реалізуючи відповідні повноваження, державні органи або органи місцевого самоврядування вступають з юридичними та фізичними особами у цивільні та господарські правовідносини. Отже, у таких відносинах відповідно до статті 14 Конституції України держава або територіальні громади є рівними учасниками земельних відносин з іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі з суб'єктами підприємницької діяльності.

Таким чином, справи у спорах за участю державних органів та органів місцевого самоврядування, що виникають з правовідносин, у яких державні органи та органи місцевого самоврядування реалізують повноваження власника землі, а також в інших спорах, які виникають із земельних відносин приватноправового характеру, за відповідності складу сторін спору статті 1 ГПК підвідомчі господарським судам.

 

          Проект Постанови пленуму "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України" доповідав заступник голови Вищого господарського суду України Москаленко Віктор Семенович.

Постановою пленуму надається роз'яснення щодо перегляду рішень місцевих господарських судів в апеляційному порядку. Зокрема, увагу господарських судів звернуто на дотримання визначеного Господарським процесуальним кодексом України порядку прийняття апеляційними господарськими судами скарг на рішення чи ухвали місцевих господарських судів, вирішення питань, що виникають при розгляді заяви (клопотання) про відновлення строку подання апеляційної скарги, поверненні апеляційної скарги або відмови в її прийнятті, питань, що виникають під час перегляду справ в апеляційній інстанції.

          Проекти Постанов було прийнято за основу і в цілому.

 

« Повернутись до всіх матеріалів групи