Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 19 лютого 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
22 липня 2011 року відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України 21.07.2011 Друкувати

 

22 липня 2011 року відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України. В рамках роботи пленуму планується розглянути наступні питання та обговорити і прийняти проекти постанов:

- "Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2011 року та завдання на друге півріччя 2011 року";

- "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам";

- "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України";

- "Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2011 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України за 2010 рік та завдання на 2011 рік".

Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2011 року та завдання на друге півріччя 2011 року доповідатиме Голова Вищого господарського суду України Татьков Віктор Іванович. Він зробить детальний аналіз роботи господарських судів у першому півріччі 2011 року, діяльність яких спрямовувалася на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя в господарських відносинах, захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників правовідносин у сфері господарювання.

Також Голова визначить напрямки роботи на ІІ півріччя 2011 року, зокрема, в питаннях забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства господарськими судами та надання їм методичної допомоги, розробки та опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення господарського судочинства, судоустрою, статусу суддів та регулювання господарських правовідносин, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення  виконання положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та ряду інших не менш важливих питань.

Проекти постанов пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" та "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України" прийматимуться з метою однакового і правильного застосування господарськими судами законодавства у вирішенні питань щодо підвідомчості і підсудності справ та застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права при розгляді касаційних скарг.

Доповідачем по даних питаннях буде заступник Голови Вищого господарського суду України Москаленко Віктор Семенович.

У проекті постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України" роз'яснено, зокрема, основні питання, які виникають у прийнятті касаційних скарг до провадження, їх поверненні та відмові у прийнятті; проаналізовано підстави застосування судом касаційної інстанції приписів ст.ст. 77 і 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), крім вміщених у пунктах 2 - 4 ст. 77 і пунктах 1 і 2 частини другої ст. 79. Так, наприклад, якщо після прийняття касаційної скарги буде подано заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, провадження за скаргою зупиняється на підставі частини першої ст. 79 ГПК.

Крім того, в зазначеному проекті наголошено на тому, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України підставою для скасування судового рішення місцевого чи апеляційного господарського суду є, зокрема, порушення або неправильне застосування норм процесуального права; проте судовий акт підлягає скасуванню лише за умови, якщо таке порушення призвело до прийняття неправильного судового рішення. У разі ж коли за результатами перевірки судом касаційної інстанції буде встановлено, що фактичні обставини, які входять до предмету доказування у цій справі, з'ясовані судом першої або апеляційної інстанції з достатньою повнотою, однак допущено помилки у застосуванні норм матеріального права, у зв'язку з чим висновки суду першої і апеляційної інстанції не відповідають цим обставинам, суд касаційної інстанції приймає нове рішення (пункт 2 статті 1119 ГПК України).

Що ж до проекту постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", то варто зазначити наступне.

Господарським судам України у вирішенні питань, пов'язаних з прийняттям позовних заяв, слід розрізняти поняття підвідомчості і підсудності справ. Підвідомчість - це визначена законом сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції (ст. 12 ГПК). Підсудністю називається розмежування компетенції стосовно розгляду справ між окремими господарськими судами (ст.ст. 13, 15 і 16 ГПК).

Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також справи про визнання права та про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сфері господарської (підприємницької) діяльності. У господарських судах мають вирішуватися усі спори, що виникають з господарських договорів між суб'єктами господарювання і органами державної влади і місцевого самоврядування, включаючи угоди, які укладаються шляхом проведення конкурсу, біржових торгів, аукціонів тощо; зі спорів між суб'єктами господарювання, в тому числі за участю органів державної влади і місцевого самоврядування, пов'язані з визнанням недійсними угод, укладених шляхом проведення прилюдних торгів (аукціону), у тому числі угод щодо купівлі-продажу і оренди землі, а так само актів про проведення відповідних торгів (аукціону).

У названому проекті проаналізовано питання про те, розгляд яких справ не відноситься до компетенції господарських судів. Це, зокрема, розгляд справ у спорах:  про оскарження рішень (нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії), ухвалених суб'єктом владних повноважень, яким останній зобов'язує суб'єкта господарювання вчинити певні дії, утриматись від вчинення певних дій або нести відповідальність; про оскарження суб'єктом господарювання дій (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого суб'єкта владних повноважень, їхньої посадової чи службової особи, що випливають з наданих їм владних управлінських функцій, якщо ці дії (бездіяльність) не пов'язані з відносинами, врегульованими господарським договором; між суб'єктами владних повноважень з приводу їхньої компетенції у сфері управління; з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Під час засідання планується також заслухати інформацію секретаря пленуму Вищого господарського суду України Кравчука Геннадія Анатолійовича про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2011 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України за 2010 рік та завдання на 2011 рік", в якій зазначається стан виконання намічених у І півріччі 2011 року напрямків роботи господарських судів.

 

« Повернутись до всіх матеріалів групи