Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 8 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
ЗВЕРНЕННЯ Ради суддів господарських судів України 21.09.2005 Друкувати

ЗВЕРНЕННЯ Ради суддів господарських судів України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України і Ради суддів України 2 вересня цього року на засіданні Комісії з питань реформування судової системи України обговорене питання про ліквідацію п’яти апеляційних господарських судів та розглянуто проект відповідного Указу Президента України. Проектом передбачена ліквідація Житомирського, Запорізького, Київського, Київського міжобласного та Луганського апеляційних господарських судів, утворення Київського регіонального апеляційного господарського суду та відповідне скорочення в апеляційних господарських судах наявних вакантних посад суддів. При цьому не наведено достатніх обґрунтувань необхідності такого реформування. У зв’язку з цим Рада суддів господарських судів України вважає за необхідне довести до Вашого відома таке. Зазначені апеляційні господарські суди утворені Указами Президента України від 30.05.2002 № 499/2002 і від 25.06.2003 № 552/2003 у зв’язку зі значним збільшенням кількості господарських спорів між суб’єктами господарювання і, відповідного значного збільшення кількості звернень цих суб’єктів до існуючої на той час системи апеляційних господарських судів (Указ Президента України від 11.07.2001 № 511/2001 “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів”). Як свідчить судова практика, система апеляційних господарських судів, яка зараз функціонує, є збалансованою і повністю відповідає вимогам щодо своєчасного та якісного розгляду справ, а також враховує те, що кількість апеляційних скарг продовжує систематично зростати. Слід зазначити, що за короткий час свого існування Житомирський, Запорізький, Київський, Київський міжобласний та Луганський апеляційні господарські суди належним чином організували і налагодили роботу щодо здійснення судочинства у відповідних апеляційних округах, вирішено питання їх забезпечення найбільш підготовленими, професійними суддями, а також приміщеннями, оргтехнікою та фінансуванням. Ліквідація зазначених судів призведе до дестабілізації всієї системи господарських судів України, бо неодмінно потягне за собою значне і невиправдане зростання навантаження на інші суди, що, з рештою, призведе до численних порушень процесуальних норм і діючого законодавства, і, як наслідок, до значного погіршення стану захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. При підготовці Проекту повністю проігноровані вимоги статті 20 Закону України “Про судоустрій України”, якими чітко визначено порядок утворення та ліквідації судів. Цей порядок передбачає, що суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. Підставами для утворення чи ліквідації господарських судів, зокрема, є зміна адміністративно-територіального устрою, зміна визначеної цим Законом системи судів, а також інші підстави, передбачені законом. Жодна із цих, визначених законом, підстав на даний час відсутня. Існуюча система господарських судів повністю відповідає вимогам статті 125 Конституції України та статей 3 і 18 Закону України “Про судоустрій в Україні”. Негативним наслідком передбаченого реформування системи апеляційних господарських судів є також руйнація існуючого механізму правової захищеності суддів як носіїв судової влади, оскільки зумовить невизначеність статусу суддів ліквідованих апеляційних господарських судів, а також їх соціального захисту і матеріально-побутового забезпечення. Наголошуємо на тому, що Конституція України надає суддям, як носіям судової влади, спеціальні гарантії їх незалежності і недоторканності, зокрема, гарантує кожному судді України можливість перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п’яти років. Винятки з цього правила передбачені частиною п’ятою статті 126 Конституції України, згідно з якою суддя може бути звільнений з посади в порядку дисциплінарного провадження, скоєння ним злочину чи смерті судді. Ці норми повністю відповідають міжнародно-правовим документам щодо здійснення правосуддя: згідно з вимогами статті 3.4 Європейської хартії про статус суддів суддя, який займає посаду в певному суді, не може бути призначений на іншу суддівську посаду чи направлений в інше місце, навіть у порядку просування по службі, без його вільно вираженої на це згоди. Винятком з цього правила є випадок, коли переведення здійснюється у відповідності з дисциплінарною санкцією, при зміні судової системи на підставі закону або при необхідності тимчасового переведення для зміцнення іншого суду. Отже, оптимізація кадрової політики та економія бюджетних коштів, на які посилаються автори Проекту, не можуть бути правовими підставами для ліквідації будь-яких судів. Рада суддів господарських судів України вважає, що є усі підстави для висновку про те, що факт розгляду відповідного питання і підготовки Проекту є засобом впливу на суддів апеляційних господарських судів, оскільки це відбувається саме після розгляду господарськими судами кількох резонансних справ. Не заперечуючи необхідності підвищення рівня правосуддя в державі та авторитету судової влади, зміцнення довіри до неї з боку громадян і міжнародної спільноти, просимо врахувати, що реформування судового устрою повинно відбуватися без порушення вимог Конституції України, чинного законодавства і міжнародних договорів України. Метою реформування повинно стати створення виконавчою владою належних умов для здійснення правосуддя на засадах верховенства права, додержання гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, суспільства і держави. Рада суддів господарських судів України сподівається на Вашу підтримку у вирішенні цього важливого для судової влади питання саме у такий спосіб. Це Звернення схвалено на засіданні Ради суддів господарських судів України 14 вересня 2005 року.

« Повернутись до всіх матеріалів групи