Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 27 лютого 2017 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Новини
16 травня керівний склад Вищого господарського суду України провів переговори з групою експертів Світового банку на чолі з пані Шеріл Грей, директором Департаменту подолання бідності та економічного розвитку. 18.05.2005
Під час зустрічі представники Світового банку запропонували свою допомогу у здійсненні судової реформи, боротьбі з корупцією та забезпеченні відкритості влади. Серед основних напрямків допомоги були визначені такі програми: незалежність судів; публічна інформація та прозорість, правове призначення та перепідготовка суддів; управління судами; адміністративна підтримка та кадри; стратегічне та бюджетне планування; будівництво та переобладнання приміщень судової інфраструктури; суміжні професії (колегії адвокатів, нотаріуси); альтернатива вирішення спорів. Першочергові зміни, необхідні для успішної інтеграції України до світового та європейського економічного простору - це вдосконалення функціонування комерційних судів та практики застосування приватного права. Практична допомога СБ може бути спрямована на організацію тренінгів по застосуванню європейських норм проведення судочинства в Україні. Це, у свою чергу, сприятиме зростанню довіри громадян до суддів та розвитку правового громадського суспільства. Перший заступник Голови Вищого господарського суду...
Детальніше »
Науково-практична діяльність Судової палати з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов'язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів, у 2004 році. 14.02.2005
Судовою палатою з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів (надалі – Судова палата) у 2004 році було проведено ряд заходів науково-практичного спрямування, покликаних сприяти підвищенню якості відправлення судочинства в господарських судах, забезпеченню ефективного судового захисту інтересів як держави, так і суб’єктів господарювання при вирішенні спорів за участю державних органів, які здійснюють функції регулювання. Зокрема, 20-21 квітня 2004 року на базі Донецького апеляційного господарського суду Судовою палатою було проведено науково-практичну конференцію на тему “Податкове законодавство: проблемні питання теорії і практики його застосування господарськими судами”. До участі у конференції щодо обговорення актуальних правових аспектів теоретичного та практичного характеру з відповідної тематики були залучені представники наукових кіл: директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, академік НАН України Мамутов В.К., завідувач сектором...
Детальніше »
В Києві відбувся семінар з питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 10.02.2005
27-28 січня 2005 року відбувся науково-практичний семінар, присвячений обговоренню проекту рекомендацій президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності”. Названий захід було організовано Вищим господарським судом України спільно з Агентством США з міжнародного розвитку та Центром комерційного права. В обговоренні названого проекту рекомендацій взяли участь судді Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, господарських судів України, представники Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також судові експерти і вчені. Судова палата з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної власності
28 – 29 вересня 2004 року в санаторному комплексі “Пуща Водиця” було проведено семінар “Методика ведення статистичної звітності в господарських судах України” 30.09.2004
28 – 29 вересня 2004 року в санаторному комплексі “Пуща Водиця” в межах Програми розвитку ООН в Україні “Реформа системи господарських судів і підтримка Державної судової адміністрації” Вищим господарським судом України спільно з Державним підприємством “Судовий інформаційний центр” було проведено семінар “Методика ведення статистичної звітності в господарських судах України”. В роботі семінару брали участь начальники аналітично-статистичних відділів господарських судів України. Під час проведення семінару було обговорено чимало проблем, пов’язаних з формуванням статистичної звітності, також було внесено ряд пропозицій відносно удосконалення діючої версії комп’ютерної програми статистичної звітності, які будуть враховані при розробці нової програми.
ПОСТАНОВА спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України "Про підсумки роботи господарських судів України у І півріччі 2004 року" 12.08.2004
Обговоривши стан здійснення судочинства господарськими судами у першому півріччі 2004 року, Пленум Вищого господарського суду України та Рада суддів господарських судів України відзначають, що у відповідному періоді вживалися заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у господарських правовідносинах, захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання, підвищення авторитету судової влади. У звітному періоді місцевими господарськими судами розглянуто понад 132 тисячі позовів, заяв та скарг. За рішеннями суду першої інстанції стягнуто близько 11 млрд. грн., що на 60 відсотків перевищує суму коштів, стягнутих господарськими судами за аналогічний період минулого року. Кількість звернень до апеляційних господарських судів збільшилася на 4 відсотки і склала 18 636 апеляційних скарг (подань). Напруженою залишалася робота Вищого господарського суду України. Впродовж першого півріччя 2004 року до касаційної інстанції надійшло понад 13 тисяч касаційних скарг (подань), що на 5 відсотків перевищує аналогічний показник минулого року....
Детальніше »
ПОСТАНОВА спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України "Про хід виконання постанов спільних засідань Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України щодо 12.08.2004
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Одеського апеляційного господарського суду Балуха В.С., голови Київського апеляційного господарського суду Пінчука А.М., заступника голови Львівського апеляційного господарського суду Юркевича М.В., Пленум Вищого господарського суду України і Рада суддів господарських судів України відзначають, що Одеський, Київський та Львівський апеляційні господарські суди і місцеві суди відповідних апеляційних округів в основному забезпечують гарантований Конституцією та законами України захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, суспільства і держави, здійснення правосуддя на засадах верховенства права. Цьому сприяло дотримання судами рекомендацій Пленуму Вищого господарського суду України, президії Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України, викладених у постановах спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України від 31.07.2003 та 27.02.2004, а також у постанові спільного засідання президії Вищого господарського суду України...
Детальніше »
ПОСТАНОВА спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України "Про хід виконання постанов спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України ві 12.08.2004
Заслухавши інформацію секретаря Пленуму Вищого господарського суду України Плахотнюк С.О. про хід виконання постанов спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України від 27.02.2004, Пленум Вищого господарського суду України і Рада суддів господарських судів України П О С Т А Н О В И Л И : 1. Інформацію секретаря Пленуму Вищого господарського суду України Плахотнюк С.О. прийняти до відому. 2. Головам апеляційних і місцевих господарських судів продовжити роботу по виконанню постанов спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України від 27.02.2004 та інформувати про хід роботи у доповідних записках про підсумки роботи господарських судів. Голова Вищого господарського суду України Д.Притика Голова Ради суддів господарських судів України В.Палій
ПОСТАНОВА Пленуму Вищого господарського суду України "Про внесення доповнення до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 “Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її 12.08.2004
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Вищого господарського суду України Осетинського А.Й. на підставі підпункту 2 пункту 2 статті 44 Закону України “Про судоустрій України”, Пленум Вищого господарського суду України П О С Т А Н О В И В : Доповнити склад Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України і ввести в секцію з питань, пов’язаних з розглядом справ, що виникають з податкових та інших відносин, заснованих на державному регулюванні діяльності господарських суб’єктів: 1. Ісаєву Наталію Карлівну – старшого наукового співробітника Інституту держави і права АН України, кандидата юридичних наук 2. Агафонову Наталію Володимирівну – доцента кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Голова Вищого господарського суду України Д.Притика
Інформаційне повідомлення Вищого господарського суду України 09.06.2004
З 19 по 21 травня 2004 року в м. Бухаресті (Румунія) відбулася ХІІ міжнародна судова конференція, присвячена проблемам судової незалежності та шляхам можливого уникнення тиску на суддів під час відправлення ними правосуддя. У названій конференції взяла участь делегація Вищого господарського суду України на чолі з Головою Вищого господарського суду України Притикою Д.М., а також представники Конституційного Суду України та Верховного Суду України, голови та судді вищих судових інстанцій країн Європи, Азії, Африки та Америки та вищі посадові особи органів влади Румунії. Значну увагу учасниками конференції приділено прозорості призначення справ до слухання та відповідальності за невиконання судових рішень. У ході конференції неодноразово підкреслювалося, що демократична держава повинна гарантувати не лише правильність та справедливість судового рішення, яке має бути винесене в коректному судовому процесі, але і його ефективне виконання. Одностайною була думка про те, що виконання судових рішень є одним з найважливіших обов’язків держави в особі органів виконавчої...
Детальніше »
Українські судді готуються захищати права інтелектуальної власності 15.05.2004
Одеса — 13 - 14 травня 2004 у приміщенні Одеського апеляційного господарського суду Вищий господарський суд України спільно з Центром комерційного права провели всеукраїнський семінар на тему "Захист права інтелектуальної власності", в якому взяли участь судді господарських судів та провідні фахівці у галузі правового захисту інтелектуальної власності. Протягом двох днів відомі науковці та практики ділилися своїми думками щодо питань систематизації законодавства у сфері права інтелектуальної власності, застосування нового процесуального інституту запобіжних заходів, охорони конфіденційної інформації та комерційної таємниці, вирішення спорів щодо різних об'єктів права інтелектуальної власності, а також перспектив розвитку законодавства в контексті його гармонізації з нормами та вимогами законодавства ЄС та вступу України до Світової організації торгівлі. Останнім часом Вищий господарський суд України приділяє багато уваги підвищенню кваліфікації суддів, які спеціалізуються на розгляді справ з питань захисту прав інтелектуальної власності, та формуванню єдиної...
Детальніше »