Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 квітня 2017 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Новини
11-та Міжнародна конференція суддів. 14.01.2004
21-23 травня 2003 року у Вашингтоні відбулася 11-та Міжнародна конференція суддів на яку було запрошено Голову Вищого господарського суду України Д.М. Притику. Організатори конференції : Центр за Демократію, Вашингтон (США) за підтримки Ради Європи та Європейського суду з прав людини. Основна темою конференції було питання незалежності судових органів та проблеми їх автономії у демократичних країнах. На обговорення учасників конференції також виносилися питання, які стосуються проблем світового тероризму, та відповіді на його прояви міжнародної судової спільноти; запобігання корупції в судовій владі, роль міжнародної співпраці у здійсненні правосуддя. Учасниками конференції стали представники більше ніж 50-ти країн світу. Прес-служба Вищого господарського суду України
Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. обраний “Людиною року”. 14.01.2004

Американський Біографічний Інститут вже багато років спостерігає за діяльністю фахівців з усього світу для того, щоб відмітити їх досягнення. За результантами багатьох досліджень та ретельного відбору Інститут визначає найкращих претендентів чиї досягнення та самовідданість загальносуспільним цілям найбільше відповідають званню “Людина року”. За видатні суспільні та професійні досягнення, Міжнародне Правління з досліджень Американського Біографічного Інституту відзначила Голову Вищого господарського суду України Притику Д.М. увіковічнюваною медаллю 2002 за його визнання та обрання в якості “Людини року”. Прес-служба Вищого господарського суду України

Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. обраний до складу Директорату Радників з питань дослідництва Американського Біографічного Інституту. 14.01.2004

У вересні 2003 року Рада Директорів Американського Біографічного Інституту обрала Голову Вищого господарського суду України, Заслуженого юриста України, члена-кореспондента Академії Правових Наук, відомого науковця Д.М. Притику до складу Директорату Радників з питань дослідництва. Подія на перший погляд не дуже масштабна, але досить поважна. Вперше українського юриста, суддю обрано на відповідальну посаду цієї авторитетної інституції. Д.М. Притика, який досить рано розпочав самостійну трудову діяльність, завдяки своїм людським та професійним якостям, здобув авторитет і повагу у суспільстві та державі. Сумлінна багаторічна робота Д.М. Притики на посаді Голови Вищої судової установи країни привернула увагу наукової та юридичної громадськості в різних країнах світу. Вже не перший рік увага Американського Біографічного Інституту та інших міжнародних установ, які слідкують за діяльністю керівників різного роду установ та організацій, політиків, видатних науковців, лікарів, спортсменів тощо, прикута до діяльності Голови Вищого господарського суду України, що підтверджується...

Детальніше »
УВАГА! АНОНС! 09.10.2001

Чергове засідання Ради суддів господарських судів України відбудеться 10 жовтня 2013 року об 11:00 в приміщенні Вищого господарського суду України.

Новий судоустрiй повинен стати перемогою Конституцiї, а не тiєї чи iншої гiлки влади 20.06.2001

стверджує Голова Вищого арбiтражного суду України Пiсля повернення з канiкулярних вiдпусток народних депутатiв полiтичне життя в державi, як завжди, швидко набрало обертiв. Хотiлося б знати напевне, що шоста сесiя Верховної Ради стане вирiшальною для реформування судоустрою в державi та настане час, коли з полегшенням можна буде усвiдомити, що Конституцiя України перемогла. Вже майже п'ять рокiв сплинуло, як Конституцiєю України визначено, що окрiм Верховного Суду в Українi будуть дiяти й iншi вищi судовi органи - вищi суди. З цим треба рахуватися i вбачати в цьому вагоме посилення судової влади, яке надасть можливiсть не розпорошувати сили одного вищого судового органу на всi проблеми правосуддя у державi, а зосередитися на конкретнiй судовiй юрисдикцiї, за яку вiдповiдатиме конкретний вищий суд, i бiльш квалiфiковано здiйснювати його: спецiалiзацiя завжди була супутницею професiоналiзму. Утворення системи судiв загальної юрисдикцiї за принципом спецiалiзацiї є прогресивною формою органiзацiї дiяльностi судової влади. Вона може не влаштовувати тiльки прихильникiв командно-адмiнiстративної...

Детальніше »
Вищi спецiалiзованi суди як Конституцiйна гарантiя демократизацiї 20.06.2001

Д. ПРИТИКА Голова Вищого арбiтражного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Процес "оксамитової" боротьби за владу є виснажливим та довготривалим, таким, що завжди грунтується на протилежних поглядах полiтикiв, прагненнях i уподобаннях державних дiячiв та провiдних фахiвцiв, котрi, як правило, для досягнення своєї мети намагаються знайти пiдтримку в наукових колах. За наведених обставин iнтерес справи стає заручником амбiцiй та похибок. На жаль, це спiткало i головний закон про судову владу - закон про судоустрiй. Незважаючи, що текст проекту даного закону в цiлому вiдпрацьований Комiтетом з питань правової реформи на високому технiко-юридичному рiвнi, все ж таки, на мою думку, вiн має недолiки принципового характеру, якi необхiдно виправити в процесi його доопрацювання. Здається, настав час вiдверто визнати, що необхiднiсть демократичного реформування системи судiв України, як того вимагає Конституцiя, фактично використовується для згортання саме процесу демократизацiї судової влади та створення правового пiдгрунтя її надмiрної централiзацiї в одному органi...

Детальніше »
Cемiнар-нарада Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi 15.06.2001

У груднi 1998 року у примiщеннi арбiтражного суду Харкiвської областi вiдбувся семiнар-нарада"Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi: арбiтражнi суди - стан органiзацiйної дiяльностi та кадрове забезпечення". У доповiдi голови Вищого арбiтражного суду України Д.Притики та виступi голови Харкiвської облдержадмiнiстрацiї О.Дьомiна було зазначено про необхiднiсть подальшого вдосконалення органiзацiйних заходiв i полiпшення кадрової полiтики у формуваннi суддiвського корпусу, що пiдвищить якiсть арбiтражного судочинства i сприятиме здiйсненню комплексних програм, спрямованих на викоренення правопорушень у економiчнiй сферi.

Судово-правова реформа 15.06.2001

Триває дискусiя iз шляхiв проведення судово-правової реформи в України. У груднi 1998 роцi в Харковi проходило засiдання круглого столу з питань судово-правової реформи. Центральним i найскладнiшим питанням даної реформи є структурування судової системи та органiзацiйне вiдокремлення судової влади вiд виконавчої. Тривалiсть дискусiй обумовлюється небажанням переважно фахiвцiв Верховного суду України визнати конституцiйнiсть вимог щодо видiлення в системi судiв загальної юрисдикцiї спецiальної юрисдикцiї, яка має здiйснюватися суто спецiалiзованими судами, а також запереченнями фахiвцiв Мiнiстерства юстицiї України проти створення пiдпорядкованих судовiй владi органiв, якi забезпечували б належнi умови для функцiонування судiв i дiяльностi суддiв. Учасниками круглого столу прийнятi рекомендацiї з питань судово-правової реформи в Українi та її органiзацiйно-кадрових аспектiв.

Ровесники Незалежності 09.06.2001

Газета “Дзеркало тижня” №22 від 9.06.2001 р. Д.Притика, Голова Вищого арбітражного суду України. Ровесники Незалежності Останнє 10-річчя щойно минулого тисячоліття, видалось не просто щедрим на перебіг подій у нашій країні, воно стало визначальним у закладенні підвалин новітньої історії нової держави світу - нашої з вами Батьківщини. Системі арбітражних судів випало стати ровесниками незалежності України і разом з нею пройти весь шлях глибинних трансформацій суспільних, політичних, державних, економічних та правових інституцій. 10 років - це достатній термін для того, щоб проаналізувати нагромаджений досвід, усвідомити ретроспективу, виділити основні етапи діяльності. Арбітражні суди постали на фундаменті, закладеному органами державного арбітражу, і збагачені досвідом багатьох поколінь арбітрів. Вони викристалізувалися сьогодні у спеціалізовану судову систему, яка забезпечує не лише захист економічних інтересів кожного господарюючого суб'єкта та народного господарства в цілому, а й активно впливає на формування нових економічних відносин у державі. За роки існування...

Детальніше »
У Харкові продовжує роботу науково-практична конференція "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" 24.04.2001

У Харкові на базі Харківського апеляційного господарського суду України продовжує роботу науково-практична конференція на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України", яку проводить Вищий господарський суд України.

У рамках запланованих заходів 24 квітня відбулася робота в трьох тематичних секціях, зокрема під керівництвом Анатолія Осетинського - заступника Голови Вищого господарського суду України, Володимира Погребняка - судді Вищого господарського суду України, члена Ради суддів господарських судів України, члена Ради суддів України та Василя Кухара - голови Харківського апеляційного господарсько суду учасники конференції розглянули актуальні питання доступу до правосуддя.

Роль апарату в організації роботи суду учасники конференції мали змогу обговорити під керівництвом Ірини Галівець - керівника апарату Вищого господарського суду України, Максима Нарольського - начальника управління організаційної роботи  Вищого господарського суду України та Олени Ковальової - керівника апарату Харківського апеляційного господарського...

Детальніше »