Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 25 листопада 2017 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Новини
ІНФОРМАЦІЯ щодо спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду 02.04.2004
27 лютого 2004 року відбулося розширене спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України. В обговоренні проблем, що виносились на порядок денний, брали участь: Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М., Голова Ради суддів господарських судів України Палій В.М., Голова Судової палати з господарських справ Верховного Суду України Шицький І.Б., заступник Голови комітету Верховної ради з питань правової політики Оніщук М.В., заступник голови Вищої ради юстиції України Шелест М.А., заступник Міністра юстиції України Пасенюк О.М., заступник Глави Адміністрації Президента України Коваленко В.В. Основним питанням, що обговорювалось на засіданні, було підведення підсумків роботи господарських судів України в умовах судово-правової реформи у 2003 році. Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. у своїй доповіді відмітив, що в минулому році господарські суди працювали в нових умовах, визначених Законом України “Про судоустрій України”. Продовжувалося становлення як апеляційної ланки господарського судочинства,...
Детальніше »
ІНФОРМАЦІЯ про перше засідання Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, які вирішують справи у спорах в сфері економіки, що відбулося 3 березня 2004 року у Мінську 02.04.2004
Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. взяв участь у першому засіданні Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, які вирішують справи у спорах в сфері економіки (далі – Рада), що відбулося 3 березня 2004 року у Мінську. На засіданні розглянуто загальні питання роботи Ради, обрано голову та співголів Ради, затверджено регламент Ради та Положення “Про виконавчу групу Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, які вирішують справи у спорах в сфері економіки”, а також склад виконавчої групи Ради. Визначено, що одними з основних завдань виконавчої групи є виконання доручень, які містяться в рішеннях Ради, організаційно-технічне забезпечення проведення засідань та інших заходів Ради, розробка проектів документів, організація обміну правовою інформацією між судами тощо. На першому засіданні Ради також обговорено питання щодо порядку вирішення економічних спорів в державах - учасниках Ради, повноваження вищих судових органів, основні проблеми функціонування судів, обміну правовою та іншою інформацією...
Детальніше »
На Пленумі Вищого господарського суду України 14.01.2004
28 лютого 2003 року у приміщенні Вищого господарського суду України відбулося спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України, на якому обговорювалися підсумки роботи господарських судів України на протязі 2002 року. Засідання відкрив Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М., який проаналізував результати роботи господарських судів України за 2002 рік та висвітлив проблеми ефективності діяльності і розвитку судової влади. Він наголосив на необхідності здійснення судової реформи шляхом проведення комплексних заходів, що охоплюють питання судоустрою і судочинства. Як в минулому році, так і на майбутнє важливими залишаються організаційні питання щодо розробки комплексної програми вдосконалення роботи і підвищення ефективності діяльності господарських судів України, а також систематичного вивчення практики організації діяльності першої та апеляційної інстанцій. Питання підготовки майбутніх суддів, підбору кандидатів, прозорість процедури призначення, відповідальність суддів, яка у сполученні з їх незалежністю...
Детальніше »
11-та Міжнародна конференція суддів. 14.01.2004
21-23 травня 2003 року у Вашингтоні відбулася 11-та Міжнародна конференція суддів на яку було запрошено Голову Вищого господарського суду України Д.М. Притику. Організатори конференції : Центр за Демократію, Вашингтон (США) за підтримки Ради Європи та Європейського суду з прав людини. Основна темою конференції було питання незалежності судових органів та проблеми їх автономії у демократичних країнах. На обговорення учасників конференції також виносилися питання, які стосуються проблем світового тероризму, та відповіді на його прояви міжнародної судової спільноти; запобігання корупції в судовій владі, роль міжнародної співпраці у здійсненні правосуддя. Учасниками конференції стали представники більше ніж 50-ти країн світу. Прес-служба Вищого господарського суду України
Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. обраний “Людиною року”. 14.01.2004

Американський Біографічний Інститут вже багато років спостерігає за діяльністю фахівців з усього світу для того, щоб відмітити їх досягнення. За результантами багатьох досліджень та ретельного відбору Інститут визначає найкращих претендентів чиї досягнення та самовідданість загальносуспільним цілям найбільше відповідають званню “Людина року”. За видатні суспільні та професійні досягнення, Міжнародне Правління з досліджень Американського Біографічного Інституту відзначила Голову Вищого господарського суду України Притику Д.М. увіковічнюваною медаллю 2002 за його визнання та обрання в якості “Людини року”. Прес-служба Вищого господарського суду України

Голова Вищого господарського суду України Притика Д.М. обраний до складу Директорату Радників з питань дослідництва Американського Біографічного Інституту. 14.01.2004

У вересні 2003 року Рада Директорів Американського Біографічного Інституту обрала Голову Вищого господарського суду України, Заслуженого юриста України, члена-кореспондента Академії Правових Наук, відомого науковця Д.М. Притику до складу Директорату Радників з питань дослідництва. Подія на перший погляд не дуже масштабна, але досить поважна. Вперше українського юриста, суддю обрано на відповідальну посаду цієї авторитетної інституції. Д.М. Притика, який досить рано розпочав самостійну трудову діяльність, завдяки своїм людським та професійним якостям, здобув авторитет і повагу у суспільстві та державі. Сумлінна багаторічна робота Д.М. Притики на посаді Голови Вищої судової установи країни привернула увагу наукової та юридичної громадськості в різних країнах світу. Вже не перший рік увага Американського Біографічного Інституту та інших міжнародних установ, які слідкують за діяльністю керівників різного роду установ та організацій, політиків, видатних науковців, лікарів, спортсменів тощо, прикута до діяльності Голови Вищого господарського суду України, що підтверджується...

Детальніше »
УВАГА! АНОНС! 09.10.2001

Чергове засідання Ради суддів господарських судів України відбудеться 10 жовтня 2013 року об 11:00 в приміщенні Вищого господарського суду України.

Новий судоустрiй повинен стати перемогою Конституцiї, а не тiєї чи iншої гiлки влади 20.06.2001

стверджує Голова Вищого арбiтражного суду України Пiсля повернення з канiкулярних вiдпусток народних депутатiв полiтичне життя в державi, як завжди, швидко набрало обертiв. Хотiлося б знати напевне, що шоста сесiя Верховної Ради стане вирiшальною для реформування судоустрою в державi та настане час, коли з полегшенням можна буде усвiдомити, що Конституцiя України перемогла. Вже майже п'ять рокiв сплинуло, як Конституцiєю України визначено, що окрiм Верховного Суду в Українi будуть дiяти й iншi вищi судовi органи - вищi суди. З цим треба рахуватися i вбачати в цьому вагоме посилення судової влади, яке надасть можливiсть не розпорошувати сили одного вищого судового органу на всi проблеми правосуддя у державi, а зосередитися на конкретнiй судовiй юрисдикцiї, за яку вiдповiдатиме конкретний вищий суд, i бiльш квалiфiковано здiйснювати його: спецiалiзацiя завжди була супутницею професiоналiзму. Утворення системи судiв загальної юрисдикцiї за принципом спецiалiзацiї є прогресивною формою органiзацiї дiяльностi судової влади. Вона може не влаштовувати тiльки прихильникiв командно-адмiнiстративної...

Детальніше »
Вищi спецiалiзованi суди як Конституцiйна гарантiя демократизацiї 20.06.2001

Д. ПРИТИКА Голова Вищого арбiтражного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Процес "оксамитової" боротьби за владу є виснажливим та довготривалим, таким, що завжди грунтується на протилежних поглядах полiтикiв, прагненнях i уподобаннях державних дiячiв та провiдних фахiвцiв, котрi, як правило, для досягнення своєї мети намагаються знайти пiдтримку в наукових колах. За наведених обставин iнтерес справи стає заручником амбiцiй та похибок. На жаль, це спiткало i головний закон про судову владу - закон про судоустрiй. Незважаючи, що текст проекту даного закону в цiлому вiдпрацьований Комiтетом з питань правової реформи на високому технiко-юридичному рiвнi, все ж таки, на мою думку, вiн має недолiки принципового характеру, якi необхiдно виправити в процесi його доопрацювання. Здається, настав час вiдверто визнати, що необхiднiсть демократичного реформування системи судiв України, як того вимагає Конституцiя, фактично використовується для згортання саме процесу демократизацiї судової влади та створення правового пiдгрунтя її надмiрної централiзацiї в одному органi...

Детальніше »
Cемiнар-нарада Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi 15.06.2001

У груднi 1998 року у примiщеннi арбiтражного суду Харкiвської областi вiдбувся семiнар-нарада"Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi: арбiтражнi суди - стан органiзацiйної дiяльностi та кадрове забезпечення". У доповiдi голови Вищого арбiтражного суду України Д.Притики та виступi голови Харкiвської облдержадмiнiстрацiї О.Дьомiна було зазначено про необхiднiсть подальшого вдосконалення органiзацiйних заходiв i полiпшення кадрової полiтики у формуваннi суддiвського корпусу, що пiдвищить якiсть арбiтражного судочинства i сприятиме здiйсненню комплексних програм, спрямованих на викоренення правопорушень у економiчнiй сферi.