Вищий господарський суд України
Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (Інформаційний лист ВГСУ від 17.05.2012 № 01-06/658/2012) 17.05.2012

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих з 27.02.2012 по 10.05.2012 за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах:

 

1) що виникають з орендних правовідносин:

- позовна вимога про прийняття майна з оренди та оформлення його прийняття відповідним документом (актом) на підтвердження виконання наймачем зобов'язань за договором найму відповідає способам захисту порушеного цивільного права, передбаченим статтею 16 та частиною другою статті 795 Цивільного кодексу України [далі - ЦК України (постанова від 20.03.2012 № 1/5005/5719/2011)];

 

- неустойка, стягнення якої передбачено частиною другою статті 785 ЦК України, є самостійною підставою майнової відповідальності у сфері орендних правовідносин і визначається законодавцем як подвійна оплата за користування річчю за час прострочення, у зв'язку з чим застосування до неї спеціальної позовної давності, передбаченої приписом пункту 1 частини другої статті 258 ЦК України, є неправильним (постанова від 20.03.2012 № 40/117);

 

2) що виникають з договору фінансового лізингу:

- за договором фінансового лізингу сума лізингового платежу, еквівалент якої визначено в іноземній валюті, на день виникнення зобов'язання зі сплати перераховується у гривню і якщо в подальшому на день фактичної оплати відповідно до цієї іноземної валюти не змінюється, то з цього моменту відповідне грошове зобов'язання є гривневим, у зв'язку з чим у разі прострочення сплати лізингового платежу виникає заборгованість у гривні, яку боржник відповідно до частини другої статті 625 ЦК України на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (постанова від 27.03.2012  № 55/440);

 

3) що виникають з відносин страхування:

- перебіг позовної давності щодо вимог страховика про відшкодування збитків у порядку регресу починається з моменту виконання страховиком свого зобов'язання за договором добровільного страхування (постанова від 27.03.2012 № 58/168);

 

4) що виникають з корпоративних правовідносин:

- при продажу акцій закритого акціонерного товариства власник акцій може вільно обирати покупця своїх акцій із числа осіб, що мають переважне право на їх придбання (постанова від 26.03.2012 № 9/170-46/68);

 

5) у сфері земельних правовідносин:

- припинення права постійного користування земельною ділянкою може здійснюватися власником земельної ділянки, а саме державним органом виконавчої влади, наділеним повноваженнями щодо розпорядження землями державної власності (а не органом місцевого самоврядування); при цьому не мало значення місцезнаходження спірної земельної ділянки - у межах відповідного населеного пункту чи поза ними (постанова від 26.03.2012 № 5002-24/216-2011);

 

6) що виникають з вексельних правовідносин:

-  вексельне законодавство не містить положень про визначення належних повноважень осіб, які підписали вексель, а лише встановлює їх коло, і тому питання про належний характер уповноваження на підписання векселя має вирішуватися з огляду на загальні норми цивільного законодавства України (постанови від 20.03.2012  №№ 32/120, 32/121);

 

7) що виникають з перевезення вантажів залізницею:

- стаття 315 Господарського кодексу України і статті 134, 136, 137 Статуту залізниць України є спеціальними нормами, які регулюють питання перебігу строку позовної давності у справах про відшкодування збитків (вартості недостачі вантажу), що виникають із залізничних перевезень (постанова від 19.04.2012 № 10-26/166-10-4300).

 

 

Голова Вищого господарського

суду України                                                                                                                                                                                    В. Татьков