Вищий господарський суд України
Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.08.2012 № 01-06/1125/12) 17.08.2012

Господарські суди України

 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини звернувся до Кабінету Міністрів України з поданням від 27.06.2012 № 12.3-9/4577 (далі - Подання, копія додається), в якому міститься стислий виклад проблем, які призводять до визнання Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) порушень Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

У Поданні наведено рішення Європейського суду, у яких констатовано, зокрема, порушення національними судами пункту 1 статті 6 "Право на справедливий суд" Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди повинні застосовувати Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Зі змістом наведених у Поданні рішень можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Захист інтересів держави в Європейському суді" або в інформаційно-пошукових системах "Ліга" та "Законодавство".

Про викладене повідомляється в порядку інформації.

Додаток: за текстом на 12 арк.

 

 

Голова Вищого

господарського суду України       В. Татьков