Вищий господарський суд України
Про оформлення платіжних документів на перерахування судового збору (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.09.2012 № 01-06/1260/2012) 17.09.2012

Господарські суди України

 

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних   із  застосуванням Закону України "Про судовий збір", та на доповнення Інформаційних листів Вищого господарського суду України від 25.08.2011   № 01-06/1175/2011, від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011, від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 та від 05.07.2012 № 01-06/869/2012 вважаємо за необхідне звернути увагу на  таке.

1. Чинним законодавством не встановлено якихось спеціальних вимог щодо оформлення платіжних документів, за якими перераховуються суми судового збору. Отже, таке перерахування здійснюється за загальними правилами згідно з вимогами Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

За наявності сумнівів у здійсненні сплати суми судового збору до державного бюджету України і зарахування його до спеціального фонду цього бюджету господарський суд вправі витребувати у платника відповідне підтвердження (довідку) органу Державної казначейської служби України, якій судовий збір перераховано, про що зазначається в ухвалі про порушення провадження у справі або про прийняття скарги (заяви) до провадження.

2. Платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою додаються до позовної заяви (заяви, скарги) і мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором.

Відповідні документи подаються до господарського суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені із застосуванням технічних засобів (фотокопії тощо) цих документів, не можуть бути належним доказом сплати судового збору.

 

Голова Вищого

господарського суду України      В. Татьков