Вищий господарський суд України
Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (Інформаційний лист ВГСУ від 12.08.2013 № 01-06/1164/2013) 12.08.2013

Господарські суди України

 

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають:

 

1) у сфері надання житлово-комунальних послуг:

- правовідносини у сфері надання житлово-комунальних послуг регулюються спеціальним законодавством, зокрема Законом України "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", а отже приписи Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" до визначення розміру неустойки за порушення грошового зобов'язання у відповідній сфері не застосовуються (постанова від 16.04.2013 № 18/957/12);

 

2) з договору поставки:

- нарахування процентів за користування чужими грошовими коштами за договором поставки на підставі частини третьої статті 692 Цивільного кодексу України у розмірі, встановленому частиною першою статті 1048 цього Кодексу, є безпідставним, оскільки договори поставки і договори позики є різними за своєю правовою природою та регулюють різні види цивільних правовідносин (постанова від 02.07.2013 № 18/1372/12);

 

3) у сфері надання послуг з електропостачання, водовідведення та газопостачання:

  - у визначенні суми заборгованості суб'єктів природних монополій за поставлену теплову енергію застосуванню з 22.07.2010 підлягають тарифи на теплову енергію, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2010 № 1729, прийняті останньою в межах повноважень, наданих Законом України від 09.07.2010 №2479-VI "Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" (постанова від 28.05.2013 №5011-64/2345-2012);

 

4) з корпоративних правовідносин:

- прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, означає лише згоду на можливість вчинення значних правочинів у майбутньому і не має наслідком реального настання юридичного факту, з яким закон пов'язує виникнення у акціонерного товариства обов'язку здійснити викуп акцій акціонера (постанова від 21.05.2013 № 07/5026/796/2012);

 

5) з правовідносин, пов'язаних із застосуванням законодавства про інформацію та ділову репутацію:

 - норма частини першої статті 30 Закону України "Про інформацію", яка встановлює підстави для звільнення від відповідальності за порушення законодавства про інформацію, має оцінюватися в загальному контексті цього Закону, зокрема, статті 5, яка визначає право кожного на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб (постанова від 28.05.2013 № 5023/10562/11).

 

 

Голова Вищого

господарського суду України      В. Татьков