Вищий господарський суд України
Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного (Інформаційний лист ВГСУ від 14.11.2013 № 01-06/1645/13 ) 14.11.2013

Господарські суди України

 

Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу господарських судів на таке.

У рішенні Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) у справі "ПАТ "Кіровоградобленерго" проти України" від 27.06.2013 констатовано порушення національними судами статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) у зв'язку із втручанням у право заявника на мирне володіння його майном. Європейський суд зазначив, що компанія-заявник була зобов'язана надавати частину своїх послуг безкоштовно і не мала змоги ініціювати отримання належного відшкодування через відсутність чіткого та передбачуваного законодавства.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди повинні застосовувати Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Зі змістом наведеного рішення можна ознайомитися в інформаційно-пошукових системах "Ліга" та "Законодавство" або на офіційному сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua).

Про викладене повідомляється в порядку інформації та для застосування у розгляді справ.

 

Голова Вищого

господарського суду України     В. Татьков