Вищий господарський суд України
Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови ВСУ, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (Інформаційний лист ВГСУ від 19.11.2013 № 01-06/1657/2013) 19.11.2013

Господарські суди України

 

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають:

 

1) з договору фінансового лізингу:

- положення частини другої статті 785 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) про відповідальність наймача у разі неповернення предмета найму не застосовуються до правовідносин, які виникають з договору фінансового лізингу, оскільки останні регулюються спеціальним законом (постанова від 17.09.2013 № 5/206/10);

- оскільки договір фінансового лізингу поєднує в собі елементи договорів оренди та купівлі-продажу, то на правовідносини, які склалися між сторонами щодо одержання лізингових платежів у частині покупної плати за надання майна в майбутньому у власність, поширюються загальні положення про купівлю-продаж (постанова від 01.10.2013 № 11/5005/2290/2012);

 

2) щодо визнання договорів недійсними:

- договір, укладений Національною радіокомпанією України та Дирекцією телерадіопрограм Управління справами Верховної Ради України, є недійсним з підстав, визначених частиною першою статті 215 ЦК України, оскільки названа Дирекція не належить до переліку суб'єктів, уповноважених забезпечити розміщення державного замовлення на висвітлення роботи вищих органів державної влади, передбаченого статтями 1, 191 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 23.11.2007 № 3-VI "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України шостого скликання" (постанова від 20.08.2013 № 4/525-18/375-2012);

 

3) у сфері земельних правовідносин:

- у разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна до набувача цього майна відбувається перехід тих прав на відповідну земельну ділянку, на яких вона належала відчужувачу - права власності або права користування.

У зв'язку з тим, що фактичне користування земельною ділянкою та зведеною на ній будівлею здійснює її новий власник, попередній землекористувач добровільно відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, а законодавством передбачено можливість дострокового розірвання договору оренди за рішенням суду на вимогу однієї із сторін договору, позовні вимоги про розірвання договору оренди підлягають задоволенню (постанова від 20.08.2013 № 18/5005/12936/2011);

- нормативна грошова оцінка земель є основною для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору (постанови від 20.08.2013 № 5017/781/2012, від 20.08.2013 № 5009/3430/12);

 

4) з договору поставки:

- договори поставки і договори позики є різними за своєю правовою природою та регулюють різні види цивільних правовідносин, а тому застосування до договору поставки положень про договір позики (зокрема статті 1048 ЦК України) є безпідставним (постанова від 20.08.2013 № 5016/1355/2012(4/44);

 

5) у сфері надання послуг з електропостачання, водовідведення та газопостачання:

- вимога про списання заборгованості за поставлений природний газ відповідає приписам статті 16 ЦК України та статті 20 Господарського кодексу України, оскільки такий спосіб захисту встановлений Законом України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (постанова від 15.10.2013 №5011-27/6245-2012);

 

6) з корпоративних правовідносин:

- підроблений підпис одного з учасників товариства на протоколі зборів цього товариства про внесення змін до установчих документів має правове значення для вирішення питання щодо визнання рішення зборів недійсним та скасування державної реєстрації таких документів (постанова від 10.10.2013 № 7/904/22/2013);

 

7) у вирішенні питань, пов'язаних з позовною давністю:

- оскільки прокурор та позивачі не є сторонами оспорюваних угод та були позбавлені права під час судового розгляду перевірити повноваження осіб, які укладали спірні правочини, початок перебігу строку позовної давності слід обраховувати не з моменту, коли прокуратурі стало відомо про наявність оспорюваних правочинів, а з моменту, коли органи прокуратури дізналися про факт відсутності у представника сторони необхідного обсягу дієздатності (постанова від 28.08.2013 № 6/17-4949-2011);

 

8) у зв'язку з відшкодуванням збитків у сфері природоохоронного законодавства:

- чинним законодавством встановлено самостійні підстави для відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, зокрема внаслідок самовільного використання водних ресурсів без відповідного дозволу на спеціальне водокористування (постанова від 03.09.2013 № 13/333-38/463-2012).

 

Голова Вищого

господарського суду України    В. Татьков