Вищий господарський суд України
За підсумками IV Конференції суддів господарських судів України 15.11.2013

14 листопада 2013 року у Вищому господарському суді України (далі - ВГСУ) за участю 42 делегатів, в тому числі Голови ВГСУ Віктора Татькова та заступника Голови ВГСУ, Голови Ради суддів господарських судів України Артура Ємельянова, відбулася IV Конференція суддів господарських судів України (далі - Конференція).

В роботі Конференції також взяли участь почесні гості: Голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович; заступник Голови Верховного Суду України, секретар судової палати у господарських справах Валентин Барбара; заступник Генерального прокурора України Михайло Гаврилюк; Голова державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк; секретар секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, президент Спілки адвокатів України, Голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова; Голова Ради суддів адміністративних судів України Микола Кобилянський; Голова Ради суддів загальних судів України Інна Отрош; в.о. ректора Національної школи суддів України Наталія Шукліна та інші.

Перед початком Конференції Голова ВГСУ Віктор Татьков привітав з ювілеєм Голову Дніпропетровського апеляційного господарського суду Надію Величко і вручив Знак Вищого господарського суду України "За сумлінну працю". До вітань також приєднався заступник Голови ВГСУ, Голова Ради суддів господарських судів України Артур Ємельянов.

Виступаючи з вітальним словом, Голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович зазначив, що на сьогоднішній день система господарських судів є найбільш стабільною з усіх інших складових судової системи України завдяки якісному складу і гнучкому реагуванню на зміни законодавства.

"Ми маємо усвідомлювати, наскільки високі очікування суспільства і керівництва держави від системи господарських судів, адже вони є відповідальними за інвестиційну привабливість нашої країни загалом та підвищення життєвого рівня кожного українця зокрема", - підкреслив Олександр Лавринович.

В свою чергу, Голова ВГСУ Віктор Татьков, аналізуючи роботу господарських судів за 9 місяців 2013 року, наголосив на підвищенні якості постановлених судових рішень господарськими судами України та зазначив про збільшення основних кількісних показників із розгляду справ: "За цей період розглянуто більше 160 тисяч звернень суб'єктів господарювання, що на 17,6 % більше, ніж за попередній аналогічний. Переважна більшість, а це 83 % проти 79,6 % за 9 місяців 2012 року судових рішень судів першої інстанції набирають законної сили після закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги. Це ніщо інше як високий показник довіри до рішень судів першої інстанції, адже якість відправлення правосуддя оцінюється, насамперед, за рівнем скасування ухвалених судових актів".

За словами Голови ВГСУ, статистичні дані щодо розгляду апеляційних та касаційних скарг свідчать про зменшення кількості змінених та скасованих судових рішень, ухвалених господарськими судами. Так, середній показник змінених та скасованих в апеляційному порядку 2,6 % судових рішень місцевих господарських судів, в касаційному порядку - 8,4 % судових актів апеляційних судів.

Водночас, до ВГСУ надійшло майже 15 тисяч касаційних скарг, якими оскаржено 46,9 % від прийнятих судових рішень апеляційними судами, що на 15,2 % менше, ніж за 9 місяців 2012 року, де показник складав 59,3 %.

Щодо результатів перегляду судових рішень Верховним Судом України, Віктор Татьков також зазначив позитивну динаміку. Якщо в минулому періоді показник змінених та скасованих судових рішень становив 0,29 % від загальної кількості прийнятих постанов ВГСУ, то за 9 місяців поточного року він зменшився до 0,15 %.

Не останнє місце серед чинників, які впливають на загальний стан всієї господарської системи, займає і судовий збір, сплачений за розгляд справ. Як зазначив Голова ВГСУ, розмір судового збору збільшився майже на 16 %, порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

"Ми з упевненістю можемо констатувати той факт, що вирішення ВГСУ при касаційному перегляді судових рішень питань правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права є основним, а в більшості випадків - важливим чинником забезпечення єдності судової практики господарських судів", - вважає Віктор Татьков.

Пріоритетними завданнями, насамперед, для касаційної інстанції, за словами Голови ВГСУ, й надалі залишаються забезпечення доступності правосуддя, скорочення фактичних строків розгляду справ, формування єдиної та однозначної судової практики.

Відтак, протягом 9 місяців ВГСУ напрацьовано низку важливих документів, спрямованих на формування правильної і однакової судової практики.

Вагомим чинником в системі господарських судів є надання методичної допомоги судам нижчого рівня. Такі заходи мають концептуальне спрямування щодо вироблення однакового застосування норм Конституції та законів України в судовій практиці, на основі її узагальнення. І вони не обмежуються лише наданням методичних рекомендацій, адже під час проведення семінарів, "круглих столів", нарад та інших заходів за участю суддів господарських судів, розглядаються, практично, щойно назрілі питання. Як зазначив Віктор Татьков, вони "не відкладаються у довгий ящик", а відразу знаходять своє вирішення, або ж слугують сигналом для поглибленого вивчення із залученням наукової спільноти і стають предметом розгляду робочих груп в судових палатах та Науково-консультативної ради ВГСУ.

Підтвердженням слів очільника ВГСУ, стали й виступи запрошених гостей та голів місцевих і апеляційних господарських судів, які відзначили, що саме завдяки зусиллям ВГСУ практика господарських судів вийшла на якісно вищий рівень.

Про підсумки роботи Ради суддів господарських судів України поінформував заступник Голови ВГСУ, Голова Ради суддів господарських судів України Артур Ємельянов. За його словами, важливим напрямком роботи Ради суддів господарських судів України є здійснення контролю за організацією діяльності господарських судів, виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо шляхів їх усунення, що в подальшому дасть змогу оцінити загальний стан організації роботи суду та органів суддівського самоврядування.

На переконання Голови Ради суддів господарських судів України, необхідною умовою успішної роботи суду є постійний нагляд керівництва за якістю здійснення правосуддя та проведення аналізу причин скасування судових актів як на нарадах, так і з суддями окремо.

Також Артур Ємельянов наголосив на необхідності неухильного виконання вимог Господарського процесуального кодексу України щодо дотримання процесуальних строків, встановлених для розгляду справ та вкотре підкреслив важливість ролі органу суддівського самоврядування в організації роботи суду. Адже правильне використання можливостей суддівського самоврядування сприяє підвищенню якості відправлення правосуддя та зменшенню кількості судових помилок.

Крім того, за словами Голови Ради суддів господарських судів України, протягом звітного періоду Радою суддів господарських судів України приділялася значна увага питанню недофінансування господарських судів. У зв'язку з чим направлялося звернення до Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання про збільшення фінансування на оплату праці працівників апаратів господарських судів, яке в подальшому передано Міністерству фінансів України для спільного розгляду з Державною судовою адміністрацією України.

Також Артур Ємельянов звернув увагу учасників Конференції на необхідності здійснення заходів щодо забезпечення інформаційної відкритості судів, в тому числі шляхом наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів судів.

Після жвавого обговорення питань порядку денного Конференції делегатами Конференції було прийнято низку рішень. Зокрема, взяті до відома звіт Голови Ради суддів господарських судів України Артура Ємельянова про діяльність Ради суддів господарських судів України за звітний період та визнання роботи Ради задовільною; інформація Голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка щодо фінансування й організаційного забезпечення діяльності господарських судів у 2013 році та плану фінансування на 2014 рік.

Заключним питанням порядку денного Конференції стало обрання до складу Ради суддів господарських судів України судді Верховного Суду України Тетяни Жайворонок та судді Севастопольського апеляційного господарського суду Наталії Сікорської.

 

Див. фото

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва

та зв'язків зі ЗМІ