Вищий господарський суд України
Відбулося засідання секції першої та другої судових палат Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України 28.11.2013

28 листопада 2013 року відбулося засідання секції першої та другої судових палат Науково-консультативної ради (далі - НКР) Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) під головуванням заступника голови секції першої та другої судових палат ВГСУ, секретаря першої судової палати ВГСУ, кандидата юридичних наук (далі - к.ю.н.), заслуженого юриста України Олександра Кота.

Від імені керівництва ВГСУ з вітальним словом до учасників заходу звернувся заступник Голови ВГСУ, Голова Ради суддів господарських судів України Артур Ємельянов, який наголосив на важливості та актуальності порушених питань порядку денного. У своєму виступі він також звернув увагу присутніх на прогалини в законодавстві щодо підвідомчості справ, пов'язаних з корпоративними спорами.

В роботі НКР активну участь взяли провідні науковці та практики в галузі корпоративного права, зокрема:

- к.ю.н., старший радник юридичної фірми Вадим Беляневич;

- доктор юридичних наук (далі - д.ю.н.), головний науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України Олена Беляневич;

- д.ю.н., професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василь Кисіль;

- к.ю.н., керуючий партнер юридичної фірми Олексій Кот;

- д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Кохановська;

- д.ю.н., академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України Наталія Кузнєцова;

- д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Майданик;

- к.ю.н., директор юридичного департаменту юридичної компанії Олександр Онуфрієнко;

- д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія" Олег Подцерковний;

- д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права № 1 Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Інна Спасибо-Фатєєва;

- ректор Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Голова ради Асоціації юристів фондового ринку, Голова Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу, член Комітету з економічних реформ, кандидат економічних наук Дмитро Леонов;

- член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), голова Комітету з питань корпоративного управління, емісії та обігу пайових цінних паперів Анатолій Амелін;

- директор юридичного департаменту НКЦПФР Інна Мартиненко;

- начальник відділу представництва у судах юридичного департаменту НКЦПФР Вікторія Марченко.

Також до засідання секції долучилися: заступник голови секції першої та другої судових палат НКР ВГСУ, секретар другої судової палати ВГСУ, заслужений юрист України Євген Першиков, судді ВГСУ: Ніна Акулова, Тетяна Данилова, Наталія Дунаєвська, Олексій Євсіков, Тетяна Козир, Віталій Корсак, Світлана Самусенко, Євген Чернов та Олена Яценко.

Під час засідання секції учасники обговорили низку проблемних питань, що виникають при вирішенні господарськими судами спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав, зокрема:

- чи підлягають розгляду в порядку господарського судочинства справи, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності кооперативів, якщо стороною у справі є фізична особа;

- яким чином господарському суду захистити порушені корпоративні права акціонера (учасника), якщо спір хоча і підвідомчий господарському суду, проте господарський суд повинен відмовляти в задоволенні таких позовних вимог;

- якщо протягом першого року з дня державної реєстрації товариства учасник не виконав свого обов'язку щодо формування статутного капіталу, а загальні збори учасників товариства не прийняли передбачених ч. 3 ст. 144 ЦК України і ч. 2 ст. 52 Закону України "Про господарські товариства" рішень, то яким чином в подальшому має визначатися кількість голосів такого учасника товариства;

- яким чином господарському суду захистити порушені корпоративні права акціонера (право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій), якщо останній голосував проти прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

- чи поширюється позовна давність на вимоги про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників господарських товариств;

- чи належать корпоративні права до об'єктів, які не можуть бути предметом застави.

Тези виступів учасників засідання секції першої та другої судових палат Науково-консультативної ради ВГСУ та підсумкова інформація будуть надруковані у найближчому номері офіційного друкованого органу ВГСУ - "Віснику господарського судочинства".

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва

та зв'язків зі ЗМІ