Вищий господарський суд України
УВАГА! З 29 березня 2015 року змінюються підстави, строк та порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України 26.03.2015

Законом України від 12.02.2015 № 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд" (далі - Закон) вносяться зміни до низки законодавчих актів з метою підвищення національних стандартів судоустрою і судочинства та забезпечення права на справедливий суд, в тому числі до Господарського процесуального кодексу України.

Зокрема, Законом розширяється перелік підстав для подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень господарських судів та змінено порядок подання вищезазначеної заяви.

Так, заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав:

- неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

- неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;

- невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права;

- встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом.

Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів встановлюється статтею 11117 Господарського процесуального кодексу України, викладеної в редакції Закону, та залежить від підстав, з яких подається заява.

Також, Законом викладено статтю 11119 Господарського процесуального кодексу України у редакції, відповідно до якої заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України.

Підпунктом 1 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону передбачено, що заяви про перегляд Верховним Судом України рішень судів, що надійшли до судів касаційних інстанцій для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України та рішення за якими не було прийнято на день набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва та зв'язків зі ЗМІ