Вищий господарський суд України
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 15.12.92 р. N 01-8/1502 Про нормалізацію розрахунків з суб'єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб платежу 15.12.1992

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

    Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 3 грудня 1992 р. N 675 "Про нормалізацію розрахунків з суб'єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб платежу", якою: 

"З метою збереження економічних зв'язків з суб'єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб платежу, запобігання подальшому спаду виробництва і забезпечення стабілізації економіки Кабінет Міністрів України і Національній банк України постановляють: 

1. Державним підприємствам, організаціям та установам: 

припинити з 3 грудня 1992 р. поставки продукції в країни, що використовують рубль як засіб платежу без гарантії її оплати. Застосовувати в розрахунках з покупцями цих країн акредитивну форму розрахунків або попередню оплату товарів та послуг, як правило, через кореспондентські рахунки комерційних банків; 

вжити заходів для стягнення простроченої заборгованості із покупців країн, що використовують рубль як засіб платежу; 

з метою своєчасного зарахування платежів за товари та послуги в п'ятиденний термін повідомити зазначених покупців - своїх контрагентів про реквізити кореспондентських рахунків комерційних банків України, які відкриті в банках країн, що використовують рубль як засіб платежу; 

у зв'язку з проведенням з 3 по 31 грудня 1992 року заліку взаємної заборгованості між суб'єктами господарської діяльності Росії та України, що утворилася за станом на 16 листопада 1992 року, забезпечити термінове подання в банки для оплати в порядку заліку платіжних доручень за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги російськими підприємствами, організаціями і установами, а також проінформувати останніх щодо необхідності подання ними в банки для оплати в порядку заліку платіжних доручень за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги підприємствами, організаціями і установами України. 

2. Міністерству статистики забезпечити збирання та щомісячне подання даних Кабінету Міністрів України та Національному банку України про взаємну заборгованість між суб'єктами господарської діяльності України та країн, що використовують рубль як засіб платежу, а Державному митному комітетові - інформації про ввіз і вивіз продукції з України в зазначені країни". 

Наведене доводиться до відома в порядку інформації.