Вищий господарський суд України
Про недоліки підготовки справ до розгляду і порушення норм арбітражного процесу (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 09.03.92 N 01-8/314) 09.03.1992

Арбітражні суди України

 

     Виконання покладених на арбітражний суд завдань по захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин вимагає необхідності забезпечення законності рішень і оперативного розгляду господарських спорів. 

Особливого значення в роботі арбітражних судів набуває оперативність вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів на поставку продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання. 

Між тим, практика свідчить, що окремі арбітражні суди необгрунтовано затягують розгляд переддоговірних спорів, а це негативно впливає на належне та своєчасне виконання договірних зобов'язань. Таке становище в значній мірі поясняється недоліками підготовки справи до розгляду і порушеннями норм арбітражного процесу. 

Так, арбітражний суд Чернігівської області заяву про вирішення спору по умовах договору поставки продукції в 1991 році одержав 18.06.91, а ухвалу про порушення провадження у справі виніс лише 26.08.91, тобто більше ніж через два місяця. Без достатньої необхідності розгляд спору з 10.09.91 було відкладено на 26.09.91. Таким чином, справа не вирішувалась по суті на протязі трьох місяців, у зв'язку з чим заяву про перегляд рішення було подано майже на межі закінчення строку дії договору. 

З метою забезпечення оперативного вирішення господарських спорів, Вищий арбітражний суд України звертає увагу на необхідність усунення причин тяганини, суворого додержання встановленого Арбітражним процесуальним кодексом п'ятиденного строку для вирішення питання про порушення провадження у справі, а також підвищення рівня підготовки справ до розгляду. 

Заступник Голови Вищого арбітражного суду України      А.Й.Осетинський