Вищий господарський суд України
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ ЛИСТ N 01-8/1183 від 03.11.93 м. Київ Про державний контракт і державне замовлення на 1994 рік 03.11.1993

 

Доводимо до відома та керівництва при розгляді господарських спорів у порядку інформації Указ Президента України "Про державний контракт і державне замовлення на 1994 рік" від 28 жовтня 1993 року N 489/93:

"3 метою стабілізації матеріального виробництва і на часткову зміну Указу Президента України від 4 травня 1992 року N 289 "Про державне замовлення в України" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити, що на 1994 рік забезпечення потреб країни у продукції виробничо-технічного та військового призначення і сільського господарства, товарах народного споживання, роботах і послугах, а також державна підтримка найважливіших галузей народного господарства та виконання міждержавних угод здійснюються через державний контракт і державне замовлення, які формуються на основі пропозицій міністерств і відомств - державних замовників. Фінансування державного контракту провадиться за рахунок Державного бюджету України, а державного замовлення - за рахунок власних коштів підприємств і організацій та наявних кредитних ресурсів.

2. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації для вирішення питань розвитку територій вправі встановлювати регіональне замовлення в обсязі до 5 відсотків від загального обсягу товарної продукції, що виготовляється на відповідній території.

3. Відповідальність замовників (споживачів) і виконавців за виконання державного контракту і державного замовлення визначається укладеними договорами (контрактами) та законодавством України.

Оплата замовником (споживачем) виготовленої за державним замовленням продукції провадиться у строк до 30 днів. Якщо в зазначений строк виготовлена продукція не оплачена замовником (споживачем), виконавець має право реалізувати її самостійно іншим споживачам.

4. Виконавцями державного контракту і державного замовлення можуть бути підприємства та організації незалежно від форм власності.

Для підприємств і організацій, статутні фонди яких сформовано повністю з державного майна або за його участю, для орендних підприємств, заснованих на державній власності, для підприємств - монополістів на відповідному ринку продукції, а також для підприємств і організацій, які 1994 року в процесі приватизації змінять форму власності, державний контракт і державне замовлення є обов'язковими.

Інші підприємства та організації укладають державний контракт і приймають державне замовлення на добровільній основі.

5. Виконавці державного контракту і державного замовлення забезпечують себе матеріально-технічними ресурсами самостійно шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачальницько-збутовими та іншими посередницькими організаціями. Виняток становлять окремі види ресурсів, виробництво і споживання яких контролюється і централізовано розподіляється державою. Перелік цих ресурсів визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Національному банку України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Державному комітету України з матеріальних ресурсів розробити до 1 грудня 1993 року механізм взаєморозрахунків з країнами СНД по товарообміну за міжурядовими угодами.

7. До визначення переліку товарів, експорт яких у 1994 році підлягає квотуванню та ліцензуванню, до підприємств та організацій, які виконують державний контракт і державне замовлення, не застосовувати режим квотування і ліцензування у разі експорту прокату чорних металів, чавуну і мінеральних добрив.

8. Кабінету Міністрів України визначити у двотижневий строк порядок формування та розміщення державного контракту і державного замовлення за виконавцями, передбачивши особливості формування, розміщення та виконання державного контракту і державного замовлення в сільському господарстві та для потреб оборони і безпеки окремою постановою".