Вищий господарський суд України
Про чинні нормативні акти з питань приватизації (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 06.06.94 № 01-8/369) 06.06.1994

Арбітражні суди України

 

Відділом формування арбітражної практики підготовлений перелік чинних в Україні нормативних актів з питань приватизації, який надсилаємо для використання в практичній діяльності.

Додаток: за текстом на 9 арк.

Дата прийняття і номер акту

Назва акту

1

2

3

1. Закони України

1.1.

07.02.91

№ 698

Про підприємництво

1.2.

27.03.91

№ 887

Про підприємства в Україні

1.3.

18.06.91

№ 1201

Про цінні папери і фондову біржу

1.4.

10.09.91

№ 1540 а

Про захист іноземних інвестицій на Україні

1.5.

18.09.91

№ 1560

Про інвестиційну діяльність

1.6.

19.09.91

№ 1576

Про господарські товариства

1.7.

18.02.92

№ 2132

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності

1.8.

04.03.92

№ 2163

Про приватизацію майна державних підприємств

1.9.

06.03.92

№ 2171

Про приватизацію невеликих державних підприємств /малу приватизацію /

1.10

06.03.92

№ 2173

Про приватизаційні папери

1.11.

13.03.92

№ 2198

Про іноземні інвестиції

1.12

26.03.92

№ 2234

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і

регіональне самоврядування

1.13.

10.04.92

№ 2269

Про оренду майна державних підприємств та організацій

1.14.

14.05.92

№ 2343

Про банкрутство

1.15.

19.06.92

№ 2482

Про приватизацію державного житлового фонду

3.8.

з0.09.93

№ 44-93

Про сплату дивідендів / частини прибутку /суб'єктами підприємницької діяльності, створеним за участю державних підприємств і організацій

3.9

17.05.93

№ 51-93

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі

3.10.

20.05.93

№ 55-93

Про режим іноземного інвестування

3.11.

20.05.93

№ 57-93

Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду

  1. Укази Президента України

4.1.

18.04.92

№ 265/92

Про комерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери послуг

4.2.

15.06.93

№ 210

Про корпоратизацію підприємств

4.3.

14.10.93

№ 456/93

Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва

4.4.

02.11.93.

№ 503/93

Про індексацію номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів

4.5.

26.11.93

№ 560/93

Про делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності

4.6.

13.12.93

№ 579/93

Про регіональні відділення Фонду державного майна України

4.7.

26.01.94

№ 29/94

Про єдину комп'ютерну інформаційну мережу державних органів приватизації.

4.9.

19.02.94

№ 55/94

Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії

4.10.

19.02.94

№ 56/94

Про єдину систему органів приватизації в Україні

4.11.

24.02.94

№ 61/94

Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та

Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності

4.12.

18.03.94

№ 98/94

Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації

4.13.

11.05.94

№ 224/94

Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації

5. Постанови Кабінету міністрів України

5.1.

08.10.92

№ 572

Про механізм введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду

5.2.

13.10.92

№ 577

Про передачу майна, яке перебуває у загальнодержавній власності, до комунальної власності областей та м. Севастополя

5.3.

25.11.92

№ 655

Про випуск в обіг приватизаційних майнових

сертифікатів

5.4.

07.12.92

№ 686

Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

5.5.

27.01.93

№ 67

Про затвердження Положення про позабюджетний державний фонд приватизації

5.6.

30.01.93

№ 72

Про заходи щодо організації виконання Декрету

Кабінету Міністрів України "Про управління

майном, що є у загальнодержавній власності"

5.7.

18.02.93

№ 123

Про затвердження Порядку погодження Кабінетом Міністрів України приватизації окремих об'єктів власності

5.8.

02.03.93

№ 158

Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду

5.9.

05.07.93

№ 508

Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств

5.10.

05.08.93

№ 598

Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України

5.11.

04.08.9з

№ 602

Про проведення секторного аналізу економіки

5.12.

04.08.93

№ 603

Про затвердження Програми наукових досліджень у сфері приватизації

5.13.

12.08.93

№ 635

Про затвердження переліку підприємств, приватизацію майна, яких, що перебуває у загальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій

5.14.

08.09.93

№ 717

Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації

5.15.

01.11.93

№ 894

Про заходи щодо виконання Указу Президента

України від 14.10.93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва"

5.16.

19.01.94

№ 10

Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі майна, що перебуває в загальнодержавній та комунальній власності

5.17.

08.02.94

№ 67

Про затвердження Положення про порядок проведення санації державних підприємств

5.18.

01.04.94

№ 279

Про заходи щодо забезпечення приватизації в 1994 році

5.19.

29.04.94

№ 279

Про приватизацію переробних підприємств агропромислового комплексу

6. Нормативні акти Фонду державного майна

України, інших міністерств та відомств

України

№№

Дата

затверджен-

ня та номер

акту

Назва акту

Зареєстрова-

но в Мінюсті

/ дата і

номер /

1

2

3

4

6.1.

13.08.92

№ 322

Наказ Фонду державного майна України / далі - ФДМ / про затвердження Положення "Про порядок видачі дозволу / ліцензії/ на здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами

 

6.2.

26.08.92

№ 345

Наказ ФДМ про розмір плати та порядок подання і розгляду заяви на приватизацію

 

6.3.

08.09.92

№ 371

Наказ ФДМ про затвердження Положення про комісії з приватизації

 

6.4.

13.09.92

Наказ Держжитлокомунгоспу

 
 

№ 56

України про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності по оформленню і реєстрації документів про право власності на квартири / будинки,

 

6.5.

28.09.92

№ 392

Наказ ФДМ про порядок роботи з підприємствами з іноземними інвестиціями та господарськими товариствами

 

6.6.

30.10.92

№ 464

Наказ ФДМ про затвердження Типового Положення про регіональне відділення ФДМ України

 

6.7.

02.11.92

№ 465

Наказ ФДМ про затвердження Типового положення про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць

 

6.8.

02.11.92

№ 467

Наказ ФДМ про затвердження Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації

 

6.9.

05.11.92

№ 60

Наказ Держжитлокомунгоспу України "Про ліцензування діяльності по оформленню і реєстрації документів на право власності на квартири / будинки/ при їх приватизації"

 

6.10.

10.11.92

№ 476

Наказ ФДМ про затвердження Положення про план приватизації

 

6.11.

02.12.92

№ 550

Наказ ФДМ про затвердження Положення про порядок відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством.

 

6.12.

21.12.92

№ 575

Наказ Голови ФДМ і в.о. Голови правління Національного банку України про затвердження Положення про розмір коефіцієнту перерахунку вартості об'єктів під час приватизації за участю іноземних інвесторів

 

6.13.

04.02.93

№ 56

Наказ ФДМ про затвердження Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств

29.04.93

№ 34

6.14.

12.02.93

№ 69

Наказ ФДМ про затвердження Положення про порядок перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності, створених за участю державних підприємств, у господарські товариства

21.04.93

№ 28

6.15.

09.03.93

№ 117

Наказ ФДМ про затвердження Інструкції по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди

22.04.93

№ 29

6.16.

17.05.93

№ 219

Наказ ФДМ про затвердження Положення про конкурсну комісію з

продажу майна

02.07.93

№ 81

6.17.

25.05.93

№ 235

Наказ ФДМ про затвердження Порядку створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації

23.06.93

№ 73

6.18

09.08.93

№ 56/342

Наказ Мінфіну України та ФДМ про

затвердження порядку передачі

акцій засновниками відкритих

акціонерних товариств державним

органам приватизації

16.08.93

№ 109

6.19.

14-15.10.93

№ 441/77/79

Наказ ФДМ, Мінекономіки України та мінфіну України про затвердження Положення про особливості оцінки об'єктів приватизації у зв'язку з індексацією основних фондів

19.11.93.

№ 171

6.20.

23.11.93

№ 94

Наказ Мінфіну України про затвердження порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації, та інформації про їх випуск

06.12.93

№ 183

6.21.

25.11.93

№ 514

Наказ ФДМ про затвердження Інструкції про умови ліцензування

представницької діяльності з приватизаційними паперами

22.12.93

№ 189

6.22.

03.12.93

№ 528/214

Наказ ФДМ та Мінбудархітектури України про затвердження Методичних вказівок по визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації

30.12.9з

№ 201

6.23.

24.12.93

№ 583/30

Наказ ФДМ і Національного банку України про затвердження типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

17.03.94

№ 47/256

6.24.

14.01.94

№ 26

Наказ ФДМ про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням

24.05.94

№ 110/119

6.25.

27.01.94

№ 27/4/62/9/4/5

Наказ Мінсільгоспопродукту, Держхарчопрому, ФДМ, Мінекономіки, Мінюсту України про затвердження положень про особливості приватизації в агропромисловому комплексі майна, що перебуває в загальнодержавній та комунальній власності

28.01.94

№ 14/223

6.26.

27.01.94

№ 27/4/62/9/4/5

Наказ Мінсільгосппроду, Держхарчопрому, ФДМ, Мінюсту України про затвердження Положення про порядок перетворення радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій у колективні сільськогосподарські підприємства

28.01.94№ 15/224

6.27.

17.02.94

№ 12

Наказ Мінфіну України про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних в

товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств, та інформації про їх випуск

01.03.94

№ 37/246

6.28.

23.03.94

№ 153/18-44/108

Наказ ФДМ, Мінфіну України та Національного банку України про затвердження Положення про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчих товариств щодо розміщення приватизаційних паперів

07.04.93

№ 71/280

6.29.

04.04.94

№ 175

Наказ ФДМ про затвердження Положення про типовий план розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації / з доповненнями. Внесеними відповідно до наказу ФДМ від 06.06.94 № 333

12.05.94№ 96/з05

6.30.

25.04.94

№ 232

Наказ ФДМ про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами

01.06.94

№ 119/328

6.31.

04.05.94

№ 265/13/01

наказ ФДМ і Антимонопольного комітету України про затвердження Порядку приватизації структурних підрозділів / одиниць /підприємств / об'єднань /

20.05.94

№ 104/313

6.32.

11.05.94

№ 276/40

Наказ ФДМ про затвердження Порядку обліку, контролю та діяльності інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів

31.05.94№ 118/ 327

6.33.

06.06.94

№ 333

Про внесення змін до Положення про типовий план розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації