Вищий господарський суд України
Про роз'яснення Мінекономіки України щодо порядку розрахунків за оплачену і своєчасно не одержану продукцію (товари) (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 26.05.94 N 01-8/333) 26.05.1994

Арбітражні суди України

 

Міністерство економіки України на протязі 1992-1993 років рядом листів роз'ясняло міністерствам і відомствам, місцевим державним адміністраціям, інспекціям по цінах та окремим громадянам України порядок розрахунків за оплачену і своєчасно не одержану продукцію (товари), в яких зазначалось, що "вартість раніше оплачених повністю або частково матеріалів, товарів і послуг, які своєчасно не одержані покупцями, після підвищення цін перерахунку не підлягає".

Оскільки ці роз'яснення дані без врахування різної природи взаємовідносин господарюючих суб'єктів та громадян, а також фактичних обставин, від яких залежить вирішення питання розрахунків за товари і послуги, Вищий арбітражний суд України і Верховний Суд України звернулись до Мінекономіки з вимогою відізвати згадані роз'яснення як такі, що не відповідають чинному законодавству і можуть призвести до заподіяння шкоди господарюючим суб'єктам та громадянам. У зв'язку з цим Мінекономіки України звернулось до міністерств і відомств, місцевих державних адміністрацій та інспекцій по цінах з листом від 21.04.94 №27-22/105 такого змісту: 

"Міністерство економіки України повідомляє, що спірні питання, пов'язані з розрахунками за раніше сплачені, але не одержані покупцями матеріали, товари і послуги, повинні вирішуватись у судовому порядку. 

У зв'язку з цим листи Мінекономіки України від 16.08.93 N 27-22/78, 20.08.93 N 28-27/304 та всі інші роз'яснення із зазначеного питання слід вважати такими, що не діють." 

Про викладене повідомляється в порядку інформації.