Вищий господарський суд України
Про оплату тари (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31.03.94 N 01-8/234) 31.03.1994

Арбітражні суди України

 

Для керівництва при вирішенні спорів, пов'язаних з розрахунками за тару, доводимо до відома, що Державний Комітет України з матеріальних ресурсів листом від 23 лютого 1994 р. N 152/3-7-136 дав таке роз'яснення: 

"З метою забезпечення правильних розрахунків за тару при поставках продукції і товарів та при її повторному використанні Держкомресурсів України повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 року N 376 для всіх видів транспортної тари застосовуються вільні ціни, що визначаються з відпускних цін підприємств-виробників тари та транспортних витрат по доставці її до підприємств-споживачів. 

При цьому тара багаторазового використання (що виготовлена за відповідним стандартом) оплачується повністю за вільними цінами понад вартість запакованої продукції (товарів). У такому ж розмірі оплачується ця тара при поверненні її. Транспортні витрати по поверненню такої тари відносяться на постачальника продукції (товарів). 

Інвентарна тара (контейнери, металеві бочки, балони, бідони і ін.), що є власністю підприємств-виробників продукції (товарів) і відноситься до їх основних фондів, оплачується за заставними цінами, розмір яких визначається у договорах з одержувачами продукції (товарів). 

Порядок оплати дерев'яної (крім багатооборотної), картонної тари і паперових мішків для харчових продуктів, визначений наказом Держкомресурсів України від 29 березня 1993 року N 78 "Про внесення змін і доповнень до Правил застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання і Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків на Україні" і передбачає оплату під продукцією (товарами) дерев'яної тари у розмірі 40%, картонної - 20% і паперових мішків - 10% вільної ціни (ціни придбання), застосування підвищуючих коефіцієнтів при поверненні, здачі цієї тари з метою її повторного використання. 

На основі викладеного лист Держкомресурсів України від 22.09.93 р. N 152/3-3-385 вважати таким, що втратив чинність".