Вищий господарський суд України
Про виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі "Шабельник проти України (№2)" (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 05.10.2017 № 01-06/1471/17) 05.10.2017

Господарські суди України

 

В.о. Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини звернувся до Вищого господарського суду України з листом від 18.09.2017 № 5854/5/22-17 про виконання рішення Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) щодо справедливої сатисфакції у справі "Шабельник проти України (№2)", стислий виклад якого додається.

Зазначеним рішенням Європейського суду зобов'язано Україну сплатити заявнику суми відшкодування моральної шкоди, компенсації судових витрат та інших витрат і додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди повинні застосовувати практику Європейського суду як джерело права.

Під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти виплату відшкодування, а також вжиття державою додаткових заходів індивідуального характеру щодо відновлення порушених прав, визначених в рішенні Європейського суду, та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України.

Зі змістом зазначеного рішення та правовими позиціями Європейського суду щодо справедливої сатисфакції можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Захист інтересів держави в Європейському суді", в інформаційно-пошукових системах "Ліга" та "Законодавство", збірнику нормативно-правових актів "Офіційний вісник України".

Додаток: за текстом на 1 арк.

 

Голова Вищого 

господарського суду України         Б. Львов