Вищий господарський суд України
Про Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 08.05.96 N 01-8/174) 08.05.1996

Арбітражні суди України

 

Верховна Рада України 22 березня 1996 року прийняла Постанову "Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" (далі - Закон), якою Закон введено в дію з 1 січня поточного року.

Статтею 10 Закону органам системи Міністерства фінансів України надано право за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість по наданих їм в 1994-1996 роках позичках, у тому числі і у вигляді товарного кредиту (на умовах поточного року, оренди, лізингу) під державний контракт сільськогосподарської продукції та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості (сум нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Органам податкової служби України статтею 20 Закону надано право списувати також у безспірному порядку не повернуті протягом місяця з дня прийняття Закону іноземні кредити, одержані під гарантії Кабінету Міністрів України та витрати, пов'язані з покриттям заборгованості гарантом. Безспірне списання повинно здійснюватись за місцем знаходження позичальника у повній сумі не внесених у строк платежів з урахуванням пені.

Статтею 28 підприємствам промисловості, транспорту, агропромислового та будівельного комплексів надано відстрочку до 1 грудня 1996 року щодо сплати податків і платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які не сплачені станом на 1 січня 1996 року та сум пені, штрафних або фінансових санкцій, нарахованих підприємствам і організаціям станом на 1 січня 1996 року. Рішення про відстрочку платежів приймається щодо сум заборгованості, яку не сплачено на дату прийняття рішення, без нарахування пені і відсотків за користування податковим кредитом, починаючи з 1 січня 1996 року.

У зв'язку з цим зупинено до 1 січня 1997 року дію пункту 3 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", а також пункту 5 статті 11 Закону України "Про систему оподаткування" в частині строків сплати донарахованих у 1996 році сум пені, штрафних та фінансових санкцій. Зазначені суми, нараховані за наслідками перевірок контролюючими органами повинні сплачуватись підприємствами і організаціями до бюджетів і фондів протягом 1996 року щомісячно рівними частинами.

Частиною четвертою статті 28 Закону на Мінфін України покладено затвердження порядку оформлення відстрочок по платежах і термін сплати відстрочених сум з урахуванням фінансового стану підприємств. У зв'язку з цим зупинено дію статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" та статті 9 названого вище Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 щодо відстрочки і розстрочки недоїмок, які утворились після 1 січня 1996 року.

Арбітражним судам необхідно мати на увазі, що відстрочки сплати пені, фінансових та інших санкцій, визначені цим Законом стосуються лише заборгованості по податках та неподаткових платежах, що вносяться до державного бюджету і державних позабюджетних фондів.

Викладене доводиться у порядку інформації.