Вищий господарський суд України
Про редакцію частини 2 статті 8 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 21.03.96 N 01-8/120) 21.03.1996

Арбітражні суди України

 

У Відомостях Верховної Ради України N 24, 1994 року, ст.183, опубліковано Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", в якому друге речення частини другої статті 8 Закону викладене в такій редакції: "За умови, що товариство покупців об'єднує більш як 50 відсотків працюючих, воно користується пріоритетним правом у виборі способу приватизації, крім випадків, щодо яких встановлені обмеження законами України".

13 травня 1994 року газета "Голос України", яка є офіційним органом Верховної Ради України, надрукувала уточнення до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", в якому друге речення частини другої статті 8 викладено так: "При цьому товариство покупців повинно об'єднувати більше 50 відсотків працюючих на підприємстві (у структурному підрозділі)".

У зв'язку із суттєвими розбіжностями у текстах, які мають принципове значення для вирішення спорів, Вищий арбітражний суд України звернувся з відповідним запитом до Верховної Ради України.

Контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації листом від 14.03.96 N 06-24/9-132 повідомила, що при вирішенні спорів, пов'язаних з приватизацією майна державних підприємств, слід керуватись статтею 8 у редакції, вміщеній у Відомостях Верховної Ради України, оскільки надруковане в газеті уточнення Верховною Радою України не приймалось.

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський