Вищий господарський суд України
Про рішення Конституційного суду України у справі щодо приватизації державного майна /Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.12.98 № 01-8/470 15.12.1998

Арбітражні суди України

 

Доводиться до відома та для використання в роботі рішення Конституційного Суду України від 01.07.98 № 9-рп у справі № 01/1501-97, 1-8/98 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України /конституційності/ положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України "Про приватизацію державного майна" /в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року.

Додаток : назване рішення Конституційного Суду України на 6 арк.

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський