Вищий господарський суд України
Про внесення змін до Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 19.08.98 № 01-8/319 (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 14.10.98 № 01-8/394) 14.10.1998

Арбітражні суди України

 

У зв'язку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.98 № 1538 змін і доповнень до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів Вищий арбітражний суд України вважає за необхідне внести зміни до пункту 4.5 свого інформаційного листа від 19.08.98 № 01-8/319 «Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів», викласти його у такій редакції:

«Відповідно до пункту 11 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.95 №92 Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів, (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.98 №1538) Фонд і його відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами. Отже як Фонд, так і його відділення можуть здійснювати повноваження сторони у справі у порядку та на підставах, визначених Арбітражним процесуальним кодексом України».

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський